Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

İhram Ve Haramları

Kütüb-ü Sitte eserindeki İhram Ve Haramları konusu ile ilgili hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a muhrimin giyeceği şeylerden sorulmuşta şu cevabı verdi: "Muhrim ne kamis (gömlek), ne sarık, ne bürnus, ne şalvar, ne de vers veya zaferan bulaşmış bir giysi taşımaz. Ayağında da mest (ve benzeri ayakkabı) yoktur. Ancak nalın bulamazsa, mestlerin topuktan aşağı kısmını kesmelidir." Buhari`de şu ziyade var: "İhramlı kadın yüzünü örtmez, eldiven de giymez."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Rivayete göre demiştir ki: "Resulullah (sav) kadınları ihrama girdikleri vakit eldiven kullanmaktan, yüzlerini örtmekten ve vers ve za`feran değmiş elbise giymekten yasakladı ve: "Bunlardan gayrı, hoşuna giden elbise çeşitlerinden safranla boyanmış veya ipekli veya zinet veya şalvar veya kamis veya mest giysin" dedi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ihramlı iken mest giymede kadınlara ruhsat tanıdı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) hazretleri buyurdular ki: "Kim izar bulamazsa şalvar giysin, kim de nalın bulamazsa mest giysin."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Nafi`nin anlattığına göre, Eslem Mevla Ömer`in, İbnu Ömer (ra)`e şöyle söylediğini işitmiştir: "Ömer (ra), Hz. Talha (ra)`nın üzerinde, ihramlı iken boyalı bir giysi görmüştü. "(Ey Talha) bu boyalı giysi de ne?" diye sordu. (Talha cevaben): "Ey mü`minlerin emiri, bu kızıl toprakla boyanmıştır!" dedi. Ömer (ra): "Ey azizler, sizler halkın imamlarısınız, halk sizlere uymaktadır. Eğer cahil biri bu elbiseyi görse: "Talha İbnu Ubeydillah, ihramda boyalı elbise giymiş" diyecek. Ey azizler, bu boyalı elbiselerden hiçbirini giymeyin!" dedi"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Esma Bintu Ebi Bekr (ra), ihramlı olduğu halde, sarı renkli giysiler giyerdi. Ancak bunlarda za`feran olmazdı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) Ciirrane`de iken umre için ihrama girmiş bir adam geldi. Adamın sakal ve saçları sarıya boyanmış, sırtında da za`feran lekeleri bulunan bir cübbe vardı. "Ey Allah`ın Resulü," dedi, "şu gördüğün vaziyette, umre için ihrama girdim!" Resulullah (sav): "Şu cübbeyi çıkar, sarı boyayı da yıka!" diye emretti. (Bu metin, Sahiheyn`deki metindir. Ebu Davud`un rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Umrede iken, hacda yaptığını yap")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra)`in ihramlının mıntıka takmasını mekruh addettiği rivayet edilmiştir.
Sıra :
 
Hadis :
Bana, el-Ferafisa İbnu Umeyr el-Hanefi haber verdi ki, O, Hz.Osman (ra)`ı, ihramlı iken yüzünü örter görmüş.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) demiştir ki: "Başın çeneden yukarısını ihramlı kimse örtemez."
Sıra :