Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

KATL BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki KATL BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Fasil :
Konu :
Hadis :
Said İbnu`l-As (ra) hazretleri İbnu Ömer (ra)`den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`min, haram kana bulaşmadıkça dininde genişlik içindedir." Said İbnu`l-As der ki: "İbnu Ömer (ra) (Resulullah`ın sözünden sonra şunu) söylediler: "Kişi, nefsini bulaştırdığı taktirde, kurtuluşu olmayan çok ciddi amellerden biri, haksız yere haram kan dökmesidir."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her günahı Allah`ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü`mini öldüren veya kafir olarak ölen kimse hariç..."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük (bir hadise)dir."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Hadis :
Ebu Hüreyre ve Ebu Said (ra)`i dinledim. Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini müzakere ediyorlardı: "Eğer sema ve arz ehli bir mü`minin kanını (haksız yere dökmede) iştirak etselerdi, Allah her ikisini birden cehenneme atardı."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "İman, ihanetle öldürmeye bağdır, mü`min ihanet suretiyle öldürülmez."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki; "Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Adem`in ilk oğluna (Kabil`e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Kıyamet günü) bir adam bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve: "Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!" der. Aziz ve celil olan Allah da: "Onu niye öldürdün?" diye sorar. Adam: "İzzet senin için olsun diye öldürdüm!" der. Rab Teala: "İzzet benim içindir!" buyurur. Bir başka adam da bir başkasının elinden tutmuş olarak gelir ve: "Ey Rabbim! Bu, beni öldürdü!" der. Aziz ve Celil olan Allah: "Onu niye öldürdün?" diye sorar. Adam: "İzzet falancanın olsun diye öldürdüm!" der. Rab Teala: "İzzet falancanın değildir!" buyurur. Adam (öbürünün) günahıyla döner."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Hadis :
Anlattığına göre şöyle demiştir: "Ey Allah`ın Resulü! Ben küffardan bir adama rastlasam ve aramızda mukatele çıksa. O kılıcıyla vurup elimin birini kesip atsa. Sonra adam (sıkışıp) bana karşı bir ağaca sığınsa ve: "Allah için Müslüman oldum!" dese, bu sözünden sonra ben onu öldürebilir miyim?" Resulullah (sav): "Hayır! Sakın onu öldürme" buyurdu. Ben ısrar ettim: "Ama ey Allah`ın Resulü! O benim bir elimi kesti ve sonra Müslüman olduğunu söyledi" dedim. Resulullah (sav): "Hayır! Sakın onu öldürme, eğer öldürürsen, o adam, sen onu öldürmezden önceki senin makamındadır ve sen de, onun söylediği kelimeyi söylemezden önceki durumunda olursun!" buyurdular."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav), Furat İbnu Hayyan`ın öldürülmesini emretti. Bu adam Ebu Süfyan`ın casusu ve aynı zamanda Ensar`dan bir zatın halifi (müttefiki) idi. Derken o, Ensar`dan müteşekkil bir halkaya uğradı ve: "Ben Müslümanım!" dedi. Bunun üzerine: "Ey Allah`ın Resulü! Furat İbnu Hayyan "Ben Müslümanım" diyor!" denildi. Resulullah (sav) da: "Sizden bir kısım erkekler var. Kendilerini (dilleriyle itiraf ettikleri) imanlarına havale ediyor (söylediklerini tasdik ediyor)uz. İşte onlardan biri de Furat İbnu Hayyan`dır" buyurdular.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah`ın Resulü bulunduğuma şehadet eden kimsenin kanı, üç hal dışında helal değildir: Zina yapan dul. Cana can kısas. Dinden çıkıp cemaatten ayrılan."
Sıra :