Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Konu :
Ravi :
Hadis :
Beni Eslem`den Sübey`a adında bir kadın hamile iken kocası ölmüştü. Beni Abdi`d-dar`dan Ebu`s-Senabil İbn Ba`kik, kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmekten imtina etti. Adam: "Vallahi, iki müddetin sonuncusuna kadar iddet beklemedikçe evlenmen caiz değil!" dedi. Kadın yirmi gün kadar bekledi, derken nifas oldu. Sonra da Resulullah (sav)`a gelerek durumu arzetti. Aleyhissalatu vesselam: "Evlen!" buyurdu.
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Müslim`deki rivayet şöyledir: "Ümmü Seleme (ra) dedi ki: "Sübey`a, kocasının vefatından birkaç gece sonra nifas oldu. Kadın, durumunu Resulullah`a zikretti, Aleyhissalatu vesselam evlenmesini söyledi."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Ben ve Ebu Hüreyre, İbnu Abbas (ra)`ın yanında iken, bir kadın gelerek: "Ben hamileyken kocam öldü, çocuk da kocamın ölmesinden dört ay geçmeden doğdu. (İddetim dolmuş sayılır mı)?" diye sordu, İbnu Abbas (ra): "İddetin, iki müddetin sonuncusudur" dedi. Ebu Seleme: "Bana Resulullah (sav)`ın Ashab`ından bir adam, böyle bir durumda Resulullah (sav)`ın evlenmeyi emrettiğini haber verdi" dedi. Ebu Hüreyre der ki: "Buna ben de şehadet ederim."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra)`e hamile iken kocası ölen kadından sorulmuştu. "Çocuğu doğurunca helal olur, (evlenebilir)" cevabını verdi. [Orada bulunan bir adam ilave etti]: "Hz. Ömer (ra) de: "Kocası yatakta, henüz defnedilmemiş iken doğum yapsa da kadın (evlenmeye) helaldir" demişti."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Peygamberimiz (sav)`in sünnetini bize çarpıtmayın. Kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür yani ümmü veled hakkında."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Efendisi olan ümmü veledin iddeti bir hayız devresidir.
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Huneyn seferi sırasında Evtas`a bir ordu gönderdi. Ordu düşmanla karşılaştı ve çarpıştılar. Müslüman askerler onlara galebe çaldı, bir miktar kadını da esir etti. Resulullah (sav)`ın Ashabından bir kısımları, ele geçirilen cariyelere teması, müşrik kocaları sebebiyle sanki günah addettiler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti inzal buyurdu. (Mealen): "Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna..." (Nisa 24) Yani "bunlar (esir aldıklarınız) iddetlerini doldurunca size helaldir."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) karnındaki yükü vaz` etmedikçe (doğurmadıkça) esirelere temasta bulunmayı yasakladı.
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah`a ve ahiret gününe inanan bir kimseye, suyunu başkasının ekinine dökmesi, yani hamile (esire)ye teması helal değildir. Keza Allah`a ve ahirete inanan mü`min kişiye, istibra hasıl olmazdan önce esire kadına temas helal olmaz. Keza Allah`a ve ahirete inanan kimseye, taksim edilmezden önce ganimet malından satması helal değildir."
Sıra :
 
Konu :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) seferlerinin birinde, bir çadırın kapısında, doğumu yakın olan hamile bir kadın gördü. Kadın hakkında sual etti: "Falancanın cariyesi!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Herhalde o, cariyeye temas etmek istiyor" buyurdu. Muhatapları "Evet!" deyince: "Ona, kabre kadar onunla beraber olacak bir lanetle lanet etmek içimden geldi. O nasıl olur da kendine helal olmadığı halde (kadının karnındaki çocuğu) kendine varis kılar veya nasıl olur da kendine helal olmayan (bebeği) hizmetçi kılar?" buyurdular.
Sıra :