Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

ZEKAT BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki ZEKAT BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Fasil :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka şu beş kişi dışında zengine helal değildir: 1-Allah yolunda gazveye çıkan 2-Sadakayı toplamak için çalışan 3-Borçlanan 4-Sadaka malını kendi parasıyla satın alan 5-Komşusu fakir olan kimse. Şöyle ki: Bu fakire sadaka verilir, o da bundan zengin komşusuna hediyede bulunur."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Resulullah (sav)`a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: "Bana sadakadan ver!" dedi. Resulullah (sav) adama: "Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendisi verdi. Ve, sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm" buyurdu.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Bana bir koyun tasadduk edilmişti. Hz. Aişe (ra)`ye bir miktar et gönderdim. Resulullah (sav) o sırada Hz. Aişe`ye: "Yiyecek birşeyler var mı?" diye sormuş, Hz. Aişe (ra) de: "Hayır! Ancak, Nüseybe şu (kendisine tasadduk edilen) koyundan gönderdiği bir miktar et var" cevabını vermiş. Resulullah: "Getir onu, o koyun yerini bulmuş (bize hediye olarak gelen zekat olmaktan çıkmıştır)" demiş.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Berire (ra)`ye tasadduk edilen bir etten Resulullah`a ikram edilmişti. (Etin menşeini öğrenen Resulullah: "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Sehl İbnu Ebi Hasme denen Ensar`dan bir zat şunu haber vermiştir: "Resulullah (sav), kendisine (Sehl`e) zekat develerinden yüz tanesini diyet olarak ödemiştir. Yani, Hayber`de öldürülen Ensari`nin diyeti olarak."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Hz. Peygamber (sav), (bizi hacca giderken) sadaka develerine bindirdi. (Bu rivayeti Rezin ilave etmiştir. Buhari muallak olarak kaydeder. Ahmed İbnu Hanbel de Müsned`de)
Sıra :