Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), ihrama girmeyi arzu ettiği zaman bulabildiği en güzel yağla yağlanırdı. Öyle ki, yağın parlaklığını başında ve sakalında görürdüm.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Ben, Resulullah (sav)`a, ihrama gireceği zaman ihramı için, şeytan taşlamasını yaptıktan sonra ve Beytullah`a yapacağı tavaf (-ı ziyaretten önce ihramdan çıkınca da hıil`i (ihramsız hali) için tib`ini sürdüm."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir diğer rivayette şöyle denir: "Resulullah`ın tib`i (sürdüğü koku) sizin şu tib`inize benzemez." Yani (sizin kullandığınız tib), uzun müddet koku neşretmeye devam etmez, demektir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Biz Resulullah (sav) ile (hacc ve umre için ihrama girip) Mekke`ye giderdik. İhram sırasında alınlarımıza sükk denen bir tib sürerdik. Birimiz terleyecek olsa, yüzüne akardı. Resulullah (sav) bunu gördüğü halde (bize) onu(n sürülmesini) yasaklamazdı.
Sıra :
 
Hadis :
Salt İbnu Zübeyd (ra), ailesinin bazı fertlerinden naklen şunu rivayet etmiştir: "Hz. Ömer (ra) Şecere nam mevkide iken, bir tib kokusu hissetti. "Bu koku kimden geliyor?" diye sordu: Kesir İbnu`s-Salt: "Bendendir, (saçımın dağılmaması için) süründüm ve tıraş olmamaya karar verdim" dedi. Hz. Ömer (ra): "Su birikintilerinden birine git, başını koku gidinceye kadar ovuştur!" diye emretti. Kesir İbnu`s-Salt öyle yaptı."
Sıra :
 
Hadis :
Ömer (ra), bir tib kokusu hissetmişti. "Bu koku kimden?" diye sordu. Muaviye İbnu Ebi Süfyan (ra): "Ey mü`minlerin emiri! Bendendir!" diye cevap verdi. (Hz. Ömer kızgın bir eda ile): "Allah Allah! Senden mi?" diye çıkıştı. Hz. Muaviye: "Bana Ümmü Habibe sürdü, ey mü`minlerin emiri!" (diye özür) beyan etti. Hz. Ömer: "Allah aşkına geri dön ve şu sürdüğün şeyi yıka!" diye emretti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İhramlı iken Cuhfe`de ölmüş olan oğlu Vakid`i kefenlemiş, bu arada başını ve yüzünü örttükten sonra şöyle demiştir: "Eğer ihramlı olmasaydık, cenazeye tib de sürerdik."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra) ihram giyerek Mekke`ye müteveccihen yola çıktığı zaman, güzel kokusu olmayan bir yağ ile yağlanırdı. Sonra Zülhuleyfe mescidine gelir, orada (ihram için iki rek`at) namaz kılar, sonra hayvanına binerdi. Devesi (ayağa kalkıp) onu doğrultunca telbiyeye başlar ve şöyle derdi: "Ben Resulullah`ın böyle yaptığını gördüm."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
(İbnu Ömer) reyhanlanmamış bir yağla yağlanırdı. Yani kokulandırılmamış.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İhramlı reyhan koklayabilir, aynaya bakabilir. Yediği zeytinyağı ve tereyağı ile tedavi olabilir.
Sıra :