Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HACC VE UMRE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HACC VE UMRE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Şu iki memleket (Basra ve Kufe) fethedildiği zaman Hz. Ömer (ra)`e halk gelip: "Ey mü`minlerin emiri! Resulullah (sav) Necidliler için Karn`ı (mikat olarak) tesbit etti. Orası bizim yolumuza sapa düşer. (Buradan) Karn`e gitmeye kalksak, bize zor olur!" dediler. Hz. Ömer (ra) onlara: "Öyleyse onun kendi yolunuzdaki hizasına bakın" dedi ve onlar için Zat-ı Irk`ı tesbit etti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Iraklılar için Zat-ı Irk`ı mikat kıldı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Meşrikliler için Akik`i mikat kıldı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İmam Malik: "Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci`rane`de umre için ihrama girdi" demiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Yine imam Malik`in, nazarında güvenilir (sika) bir kimseden rivayet ettiğine göre, İbnu Ömer (ra) İliya`da hacc ihramı giymiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Hz. Osman (ra)`ın, bir kimsenin Horasan veya Kinnan`da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a muhrimin giyeceği şeylerden sorulmuşta şu cevabı verdi: "Muhrim ne kamis (gömlek), ne sarık, ne bürnus, ne şalvar, ne de vers veya zaferan bulaşmış bir giysi taşımaz. Ayağında da mest (ve benzeri ayakkabı) yoktur. Ancak nalın bulamazsa, mestlerin topuktan aşağı kısmını kesmelidir." Buhari`de şu ziyade var: "İhramlı kadın yüzünü örtmez, eldiven de giymez."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Rivayete göre demiştir ki: "Resulullah (sav) kadınları ihrama girdikleri vakit eldiven kullanmaktan, yüzlerini örtmekten ve vers ve za`feran değmiş elbise giymekten yasakladı ve: "Bunlardan gayrı, hoşuna giden elbise çeşitlerinden safranla boyanmış veya ipekli veya zinet veya şalvar veya kamis veya mest giysin" dedi."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ihramlı iken mest giymede kadınlara ruhsat tanıdı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) hazretleri buyurdular ki: "Kim izar bulamazsa şalvar giysin, kim de nalın bulamazsa mest giysin."
Sıra :