Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

YEMİN BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki YEMİN BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa) yemin teklif ettiği bir kimseye şöyle söyledi: "Haydi! Kendinden başka ilah olmayan Allah`a kasem ederek o kimsenin yani iddia sahibinin sende hiçbir şeyi olmadığına yemin et!"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa)`ın yaptığı yeminlerin çoğu şöyleydi: "Kalpleri çeviren Zat`a yemin olsun, hayır!"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa) yeminde mübalağa edince: "Hayır! Ebu`l-Kasım`ın nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun ki..." derdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Yemin ettiği zaman Resulullah (sa)`ın yemini: "Hayır! Allah`a istiğfar ederim ki..." şeklindeydi.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sa)`a bir Yahudi uğradı ve: "Siz Müslümanlar Allah`a benzerler koşuyor ve sirke düşüyorsunuz ve diyorsunuz ki: "Allah istedi ben de istedim." Yine diyorsunuz ki: "Ka`be`ye yemin olsun!" Bunun üzerine Resulullah (sa) Ashab`a, yemin etmek istedikleri zaman "Ka`be`nin Rabbına kasem olsun!" demelerine ve: "Allah istedi sonra da ben istedim" demelerini emretti.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa), Hz. Ömer (ra)`in, babasını zikrederek yemin ettiğini işitmişti: "Allah Teala hazretleri, sizleri babanızı zikrederek yemin etmekten nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah`a yemin etsin veya sussun" buyurdu.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!"
Sıra :
 
Hadis :
Biz çocukken, (büyüklerimiz) bizi şehadet ve ahd ile yemin etmekten menederlerdi.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim yemin eder ve "...islam`dan beri olayım!" derse, eğer sözünde yalancı ise, dediği gibi olur, yalancı değil de gerçeği söylemişse İslam`a salim olarak dönemeyecektir."
Sıra :
 
Konu :
Hadis :
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim, (mahkeme gereği, yapması icabeden) bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebbebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur."
Sıra :