Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

VAAD BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki VAAD BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Fasil :
Hadis :
Resulullah (sa)`a daha bi`set (peygamberlik) gelmez­den önce bir şey satın almıştım. O alış-verişten ona hala bir miktar (borç) bakiyesi kalmıştı. Ben o kalanı, kendisine yerinde vermeyi vaadettim. Ama bunu unuttum. Üç gün geçtikten sonra hatırladım, geldiğimde o hala (sözleştiğimiz) yerindeydi. "Ey genç, bana meşakkat verdin, ben üç gündür burada seni bekliyo­rum!" buyurdular.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bahreyn`in sadaka malı geldi mi sana şöyle şöyle (avuç avuç) vereceğim" dedi ve üç kere eliyle gösterdi. Bahreyn`in malı gelmezden önce Aleyhissalatu vesselam vefat etti. Mal Hz. Ebu Bekr`e gelince, bir münadi ile halka şöyle ilanda bulundu: "Kime Resulullah`ın bir vaadi veya bir borcu var idiyse bana gelsin!" Cabir der ki: "Ben hemen Hz. Ebu Bekr (ra)`e gittim ve Resulullah (sa)`ın "Bahreyn`in sadaka malı geldi mi ben sana şöyle şöyle vereceğim" deyip üç kere iki eliyle işaret yaptığını söyledim. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekr bana derhal verdi. Cabir der ki: "Bundan sonra da Ebu Bekr`e rastladım ve yine istedim. Ama bu sefer vermedi. Sonra tekrar ona geldim, yine vermedi, sonra üçüncü sefer geldim yine vermedi. Ben de: "Sana bir geldim vermedin, sonra bir daha geldim yine vermedin, bir kere daha geldim yine vermedin. Ya bana verirsin, ya da seni bana karşı cimri bileceğim" dedim. Bunun üzerine: "Bana karşı cimri bileceğim mi dedin? Cimrilikten daha kötü hangi hastalık var?" dedi ve bunu üç kere tekrar etti ve devam etti: "Ben seni reddettiğim her defasında (içimden) sana vermek istedim" dedi. (Bana bir avuç avuçlayıp verdi)
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Cabir İbnu Abdillah`ı din­ledim. Diyordu ki: "Hz. Ebu Bekr`e geldim. Ebu Bekr bana [birkaç avuç avuçlayıp ver­dikten sonra] "Şunları bir say!" dedi. Ben de saydım. Hepsi beş yüz taneydi. Hz. Ebu Bekr: "Bunun iki mislini al!" dedi."
Sıra :