Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki LANETLEME VE SÖVME BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mü`min ne ta`n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de hayasızdır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Laneti çok yapanlar kıyamet günü şefaatçi olamazlar, şehid de olamazlar."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birbirinize, Allah`ın laneti, Allah`ın gadabı ve cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a: "Ey Allah`ın Resulü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!" denilmişti. Şu cevabı verdi: "Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse, diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sövüşen iki kişinin söyledikleri(nin vebali), mazlum olan tecavüzde bulunmadıkça başlayana aittir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri şöyle dedi: "Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resulullah (sav) müdahele buyurdu: "Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah`ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu rüzgar, Allah`ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah`tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah`a sığının."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ölülere sövmeyin. Çünkü, onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular."
Sıra :