Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

şâfehenî

Sözlükte dudak anlamını veren ?şefeh? kelimesiyle ilgili olaıak dudak dudağa gelmek karşılıklı söyleşmek manasına gelen ?şâfehe? fiili, mef'ulü olan ?nî? mutekkellim zamiriyle birlikte bir tabir oluşturur ve ?benimle karşılıklı konuştu? manasına gelir. Tabir olarak bazı müteahhir hadisciler tarafından kullanılan eda lafızlarındandır. Daha çok şeyhin sözlü olarak verdiği icazetle alınan hadislerin rivayetinde kullanılmıştır.

Aynı yerde, aynı manaya gelecek şekilde ahberanâ muşâfeheten eda sığası kullanan hadisciler de vardır. Kimi hadisciler de icazeti açıklamak suretiyle şafehenî bi'1-icâze demeyi tercih etmişlerdir.

---
şâfehenî ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler