Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ

?Dünyada bir benzeri olduğunu bilmiyorum? manasına gelen bu tabir bazı âlimlerce ta'dil lafzı olarak kullanılmıştır. En çok kullanılan lafızlardan olmadığından mertebesi hakkında bir şey söyleme imkânı yoktur.

---
Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler