Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Ashâb-ı Ahruf

Ashâb, sahib kelimesinin; ahruf ise lafız manasına ?harfin çoğulu olduğuna göre ashâb-ı ahruf, hadis rivayetinde şeyhin lafızlarına harfiyyen riayet ederek işittiği gibi nakledenlere denilmiştir.

---
Ashâb-ı Ahruf ile ilgili benzer maddeler

Hadis Sözlüğü sıradaki maddeler