Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Nesh

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Yuhkâ
· Merdûd Âhad
· Sahâbiye
· Sâhîb
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
· Kalîlu't-Tahdîs
· Şurûtu’r-Rivâye
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî
· Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Haber-i Aziz
· Hadis
· Cevâmi'u'l-Kelim
· Haber
· Galat
· Enbe'enâ
· Ale'r-Ricâl
· İcâze Li'l-Mechûl
· Leyse Bi-Şey
· Mercûh Aleyh
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ

ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ


ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ faslinda 1 sayfada 6 kayitli hadis var

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Okla av
Ravi : Adiyy İbn-i Hâtim
Baslik : MEŞHÛR HÂTEM-İ TÂÎ`NİN OĞLU ADİY RADİYA`LLÂHU ANH`İN OK AVI İLE KELB AVI HAKKINDAKİ SUÂLİ VE RESÛL-İ EKREM`İN CEVÂBINA DÂİR HADÎS-İ ŞERÎFİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Ben bir kere Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`e Mi`râz avı (nın hükmü) nü sordum. Resûl-i Ekrem: "Okun sivri tarafı dokunan avı ye! Okun enli tarafı dokunan avı yeme! Çünkü okun enli tarafiyle vurulan av vekizdir. (sopa ile vurulmuştur, haramdır)" buyurdu. Resûlu`llah`a kelbin avının hükmünü de sordum. Resûl-i Ekrem şöyle cevab verdi: "Kelbin senin için tuttuğu (ve muhâfaza ettiği) avı ye! Çünkü kelbin avı yakalayıp tutması şer`î kesimdir. Eğer kelbin avı yaralayıp öldürmüş ise ve kendi köpeğinin veyâ köpeklerinin yanında başka bir köpek de bulursan, ve bu cihetle yabancı köpeğin kendi köpeğin ile birlikte avı yakalayıp öldürmüş olmasından endîşelenirsen bu halde o avı yeme! Çünkü sen ava salıverirken çektiğin Besmele kendi köpeğine âittir, başka köpek için değildir."
HadisNo : 1873

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Ehl-i kitabın kabını kullanmak;Köpekle av;Okla av
Ravi : Ebû Sa`lebetü`l-Huşenî
Baslik : EHL-İ KİTÂB`IN YEMEK KAPLARI VE OKLA, MUALLEM VE GAYR-İ MUALLEM KELBLERLE YAPILAN AVIN HÜKÜMLERİNE DÂİR EBÛ SA`LEBE RADİYA`LLÂHU ANH`İN SUÂLLERİ VE RESÛL-İ EKREM`İN CEVAPLARINA DÂİR HADÎS-İ ŞERÎF
Hadis : Şöyle rivâyet olunmuştur. Müşârün-ileyh demiştir ki, ben bir kere Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`e: -Yâ Nebiyya`llah! Biz Ehl-i Kitap bir kavmin diyârında (Şam`da) bulunuyoruz. Biz Müslümanlar bunların kaplarını kullanıp içinde yemek yiyebilir miyiz? Yine böyle Yâ Nebiyya`llah, biz bir av sâhasında bulunuyoruz, yayımızla, okumuzla ve gayr-i mu`allem, mu`allem av köpeğimizle av avlaya bilir miyiz? Bizim için iyi ve doğru nedir? diye sordum. Resûl-i Ekrem şöyle cevab verdi: - Ehl-i Kitab evânîsine dâir suâlinin cevâbı şöyledir: Eğer siz Ehl-i Kitâb`ın evânîsinden başka yemek kabı bulursanız onların kaplarından yemeyiniz! Eğer onların kabından başka bulamazsanız Ehl-i Kitâb`ın kabını yıkayıp onun içinde yersiniz! (Av mes`elesine gelince:) Ey Ebû Sa`lebe yayınla, okunla Allah adını anarak avlarsan onu ye! Allah adını anarak mu`allem kelbinde avladığın avın etini de ye! Gayr-i mu`allem kelbinde avladığında avı (diri iken) yetişib boğazlarsan onu da ye!
HadisNo : 1874

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Sapanla taş atmak
Ravi : Abdullah İbn-i Mugaffel
Baslik : SAPAN TAŞI İLE AV AVLAMANIN HURMETİ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MUGAFFEL RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, müşârün-ileyh bir kimsenin sapan ile fiske taşı attığını görmekle ona: "Böyle taş atma! İyi bil ki Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem sapan ile taş atmaktan (ümmetini) men etti. -Yâhut sapanla taş atmayı çirkin gördü- demiştir. Râvî İbn-i Mugaffel (rivâyetine devâm ederek:) "Şüphesiz ki bu sapan taşıyle ne av avlanır, ne de düşman paralanır ve öldürülür. Ancak bu taş diş kırar, göz çıkarır!" demiştir. Abdullah İbn-i Mugaffel bir zaman sonra yine sapanla taş attığını görmüş de ona: "Be adam ben sana Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in sapan taşı atılmasını nehyettiğini, yâhut bu atışı çirkin gördüğünü hikâye ettim. Sen hâlâ atmağa devâm ediyorsun. Artık sana bundan sonra edebî söz söylemem" demiştir.
HadisNo : 1875

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Köpek bulunan evler;Süs köpeği bulundurmak
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : DAVAR VE AV KÖPEKLERİNDEN BAŞKA KÖPEK EDİNMEMEK HÜKMÜNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`den şöyle buyurdu(ğunu işittim), dediği rivâyet olunmuştur: Her kim koyun ve av köpeği olmıyarak (eylence nev`inden) köpek edinir (evinde muhâfaza eder) se o kimsenin her gün işlediği hayrın sevâbından iki kırat eksilir.
HadisNo : 1876

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Okla av
Ravi : Adiyy İbn-i Hâtim
Baslik : AV VURULDUKTAN BİR VEYÂ İKİ GÜN SONRA BULUNURSA, BUNUN HÜKMÜNE DÂİR ADİY İBN-İ HÂTİM RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Adiyy İbn-i Hatim radiya`llahu anh`in hadîsi yakında az önce geçti. (Buradaki) şu rivâyette şunu ziyâde etmiştir: Ey Adiyy, ava ok atıp da avı bir, yâhut iki gün sonra -avın üzerinde kendi okunun vurumundan başka hiç bir yara eseri bulunmazsa avın etini ye! Eğer av vurulduktan sonra suya düşmüşse onu yeme.
HadisNo : 1877

 
Fasil : ZEBÎHALARLA AVLARA VE BUNLARA ÇEKİLEN BESMELE BAHSİ
Konu : Çekirge yemek
Ravi : Abdullâh İbn-i Ebî Evfâ
Baslik : ÇEKİRGE YEMEK HALÂL OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ EBÎ EVFÂ RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : "Biz, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem ile berâber yedi, yâhud altı muhârebede (gazâda) bulunduk, onunla berâber çekirge yedik" dediği rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1878
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mâ Akrabe Hadîsehu · Tebe'u't-Tâbi'în · Merfû · Âdil · Cevdet · Kari · Ahberanî Racul · Mebde · Ferd-i Nisbî · Lahn · Hadis Tedvini · Muhtelit · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Fer · Mevdû'u'l-İsnâd · Es-Sunnetu't-Takririyye · Kassâs · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Verede Ani'n-Nebî · Ashâbu's-Suffe · Î'tidâd · Elfâzu'l-Edâ · Mesmû'ât · Eceztuke İn Şi'te · Zındık · Edâ Lafızları · Şekkun Mine'r-Râvî · Esahhu'l-Kutub · Elfâzu'ı-Cerh · Lehû Suhbe · İrsâl-i Celi · Ma'nevî Tevatür · Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Ruknu'l-Kizb · İhrâc · Sahîhu'l-İsnâd · İhtisâr-ı Hadis · Leyse Bi-Zâke · Eda Sığaları · Sikât · Menba'ul-Kizb · Muşkilu'l-Hadis · Âfet · İlmu'l-Hadîs Dirâyeten · Talebu'l-Hadîs · Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · İsrailiyyât · İ'câm · Kezzâbun
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Lâ Be’se Bihî · Elfâzu't-Ta'dil · 3. Dipnotlar · İstimla · Rumiye · Mütevâtir · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Es-Sunne · Silsiletu’z-Zeheb · el-Kutubu's-Selâse · Şuyuh Tedlîsi · Mudelles · Tusâ’î · 0. Sözlük Hakkinda · Vasalehu · Ashâb-ı Suffe · Müselsel Bi'l-Kavl · Garîbul-Metn · Âdâbu'l-Muhaddis · Ta'dil Lafızları · Semi'tu Fulânen Yekûlu · Sıhâh · Mudellis · Mu'telif Ve Muhtelif · Esbetu'n-Nâs · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Gayru Sâbit · Musâ Leh · Kaviyyu'l-Hadîs · Zevâ’id · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Sumâniyyât · Zabıt · Se-Nâ · Kâle'llâhu Te'âlâ · Râfi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber