Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Ubade İbnu`s-Samit

Ubade İbnu`s-Samit - Kütüb-ü Sitte kitabındaki rivayet ettiği hadisi şerifler listesi

Fasil :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: Yeryüzünde, masiyet veya sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydıyla Allah`tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Allah`a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah`a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz!" Hz. Aişe (ra): "Biz ölmekten hoşlanmayız" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Kasdimiz bu değil. Lakin, mü`mine ölüm gelince, Allah`ın rızası ve ikramıyla müjdelenir. Ona, önünde (ölümden sonra kendisini bekleyen) şeyden daha sevgili birşey yoktur. Böylece o, Allah`a kavuşmayı sever, Allah da ona kavuşmayı sever. Kafir ise, ölüm kendisine gelince Allah`ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. Bu sebeple ona önünde (kendini bekleyenlerden) daha menfur bir şey yoktur. Bu sebeple Allah`a kavuşmaktan hoşlanmaz, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz."
Sıra :
 
Fasil :
Konu :
Hadis :
Oğluna ölümü sırasında demiştir ki: "Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatının tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: Allah`ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: "Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz!" dedi." Oğulcuğum, Resulullah (sav)`dan şunu da işittim: "Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır. Allah`tan cennet istediğiniz vakit Firdevs`i isteyin."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Ben ehl-i suffadan bir kısım insanlara yazı ve Kur`an`ı öğretmiştim. Onlardan bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de: "(Bu yay) benim için (büyük) bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım, gidip Resulullah (sa)`a soracağım" dedim. Gidip sordum: "Ey Allah`ın Resulü!" dedim, "kendilerine yazı ve Kur`an öğrettiğim kim­selerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben onunla Allah yolunda atış yaparım!" dedim. Aleyhissalatu vesselam bana: "Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et!" diye cevap ver­di.
Sıra :