Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse

Kütüb-ü Sitte eserindeki Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse konusu ile ilgili hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav), (Hudeybiye`de) engellenmişti. Başını traş etti, kurbanını kesti, hanımlarına temasta bulundu, müteakip sene umresini yaptı."
Sıra :
 
Hadis :
(Hudeybiye`de) kurbanlıkların önü kesildiği zaman Hz. Peygamber (sav)`a gelerek: "Ey Allah`ın Resulü! Kurbanlığı benimle gönder, onu Harem`de keseyim!" dedim. Bana: "Bunu nasıl yapacaksın?" dedi. Ben: "Onların göremeyecekleri yerlerden ve vadilerden götürürüm" dedim. Resulullah (sav) müsaade etti. Ben de onu götürüp Harem`de kestim. Resulullah (sav), Harem`de kesilmesi için benimle göndermişti. Çünkü (Mekkeli müşrikler) kendisine mani olmuşlardı." [Rezin`in ilavesidir (İbnu Hacer, bu rivayeti Nesai`den naklen Fethu`l-Bari`de kaydeder (4, 382).]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İmam Malik (rh) demiştir ki: "Kişi (haccda) düşman sebebiyle engellenirse, her nerede engele maruz kaldı ise, orada traş olup ihramdan çıkar. Kendisine yeniden bunu kaza etmesi gerekmez. Zira Resulullah (sav) ve Ashabı (ra), kurbanlığı Hudeybiye`de kestiler. Beytullah`ta kesilmek üzere gönderilen kurbanlıklar mahalline varmazdan ve tavaf yapmazdan önce traş olup, her çeşit ihram yasaklarından çıktılar. Ve dahi, Resulullah (sav)`ın birisine umre mensikinden) bir şey yapması veya (o anda yapmadığını) sonradan yapmasını emrettiği de sahih değilir."
Sıra :