Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

Ziyaret Tavafı

Kütüb-ü Sitte eserindeki Ziyaret Tavafı konusu ile ilgili hadisler

Ravi :
Hadis :
İbnu Abbas ve Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav), yevm-i nahrde (Kurbanın birinci günü) tavafı geceye te`hir etti." Bir başka rivayette: "....Ziyaret tavafını" denmiştir. ",,,Beyt-i Atik`i tavaf etsinler^ (Hacc 29) ayetiyle emredilen tavaf bu tavaftır. (Bu hadisi Buhari, ta`lik olarak kaydetmiştir (Hacc 129))
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İbnu Ömer (ra)`den naklen diyor ki: "Resulullah (sav) yevm-i nahirde ifaza (ziyaret) tavafını yaptı, sonra dönüp öğleyi Mina`da kıldı."
Sıra :