Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki LİBAS (GİYECEKLER) BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Hadis :
Babası (ra)`ndan anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Babası (ra)`ndan anlatıyor: "Resulullah (sav): "Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular. Ravi devamla der ki: "Hz. Ali (ra) da: "Sarıklar Arapların taçlarıdır" buyurdular. [Hadis, Teysir`de Ebu Davud`a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu`s-Sağir (1,555)`de mevcuttur.]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`ın ashabının kalansuveleri geniş idi.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.
Sıra :
 
Hadis :
Babasından naklediyor: "Ebu Said (ra)`e izar hakkında sordum. Dedi ki: "Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: "Mü`minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz." [Ebu Davud`un rivayetinde "kıyamet günü" ibaresi mevcut değildir.]
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav): "Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz" buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): "Ey Allah`ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!" cevabını verdi."
Sıra :