Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

ŞİRKET BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki ŞİRKET BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: "Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim." (Rezin şunu ilave etmiştir: "... şeytan gelir.")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Ben, Ammar ve Sa`d, üçümüz Bedir`de nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken Sa`d, iki esirle geldi, Ammar ve ben ise hiçbirşey getiremedik."
Sıra :
 
Hadis :
Zühre İbnu Ma`bed, ceddi Abdullah İbnu Hişam`dan naklen anlatıyor: "Abdullah Resulullah (sav)`ı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bintu Humeyd onu (Abdullah`ı) Resulullah`a götürüp şöyle dedi: "Ey Allah`ın Resulü; bundan biat al!" Aleyhissalatu vesselam efendimiz: "O henüz küçük!" deyip başını okşadı, bereketle dua etti. Onu (Zühre İbnu Ma`bed`i) ceddi Abdullah İbnu Hişam çarşıya çıkarır, yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbnu Ömer`le, İbnu`z-Zübeyr (ra) rastladılar: "(Satın aldıklarına) bizi de ortak kıl, zira Resulullah (sav) sana bereketle dua buyurdu!" dediler. O, (bu teklifi kabul ederek) onları ortak yaptı. (Abdullah İbnu Hişam o duanın bereketine) bazan bir deve yükü kar ederdi de olduğu gibi eve gönderirdi."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav)`a geldim. Beni O`na zikredip hakkımda medh u senada bulun(arak tanıt)maya başladılar. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz: "Ben onu sizden iyi tanırım" buyurdu. Ben (hemen atılıp): "Annem, babam sana kurban olsun" dedim, "doğru söyledin, zira sen benim ticaret ortağım idin, sen ne iyi ortaktın, ne itham görmüştüm, ne de münakaşa yapmıştık!"
Sıra :