Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

İÇECEKLER BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki İÇECEKLER BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav)`a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: "Resulullah Beytullah`ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim" denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: "İkrime o gün (Resulullah`ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Tirmizi ve Nesai`nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) zemzemi ayakta içti."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Biz, Resulullah (sav) devrinde yürürken yer, ayakta iken içerdik.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
İmam Malik`e ulaştığına göre Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) ayakta oldukları halde (su) içiyorlardı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) ayakta içmeyi yasakladı" demişti. Kendisine: "Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)" diye soruldu. "Bu daha şiddetle yasaktır!" dedi veya şöyle dedi. "Bu daha şerli, daha kötü!"
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Sizden kimse sakın ayakta içmesin. Kim unutarak içerse hemen kussun."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) yanıma girmişti. (Duvarda) asılı olan bir kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben hemen kırbaya gidip ağzını kestim." (Rezin şu ziyadeyi ilave etmiştir: "... (Kestiğim bu kısmı) su içerken kullanmak üzere hususi bir maşraba yaptım.")
Sıra :
 
Hadis :
Ensardan bir zat olan İsa İbnu Abdillah, babasından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) Uhud günü bir su kabı istedi. (Kap gelince): "Kabın ağzını dışa kıvır!" dedi, ben de kıvırdım. Sonra kabın ağzından su içti."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) su kaplarının ağzından içmek için ağızlarnın dışa kıvrılmalarını yasakladı.
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Suyu deve gibi bir solukta içmeyin, iki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah`a hamdedin."
Sıra :