Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

DİYET BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki DİYET BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim hataen öldürülürse, diyeti yüz devedir; bunlardan otuzu bintü mehaz (iki yaşına girmiş dişi deve), otuzu bintü lebün (üç yaşına girmiş dişi deve), otuzu hıkka (dört yaşına girmiş dişi deve), on tane de ibnu lebundur (üç yaşına girmiş erkek deve)." (Tirmizi`nin rivayetinde şöyle denir: "Kim taammüden (kasıtla) öldürürse, öldürülenin velilerine teslim edilir, dilerlerse öldürürler, dilerlerse diyet alırlar. Bu 30 hıkka (dört yaşına giren dişi deve): 30 cezea (beş yaşına girmiş dişi deve); 40 aded halife (hamile deve) dir. Ayrıca ne üzerine sulh yaptıysalar bu da onlarındır, Bu, diyetin şiddetini artırmaktır.")
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hataen öldürmede diyet olarak yirmi hıkka, yirmi cezea, yirmi bintu mehaz, yirmi bintu lebün ve yirmi benu lebun vardır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Şibhul amd`in diyeti üç kısımdır. 33 adet hıkka, 33 adet cezea, 34 adet seniyye-bazil arası devedir. (Seniyye altı yaşına, bazil de dokuz yaşına basmış deveye denir. Yine Hz. Ali (ra) şunu da rivayet etmiştir: "Hataen öldürmede diyet dört kısımdır: 25 hıkka, 25 cezea, 25 bintu lebun, 25 bintu mehaz." (Abdullah İbnu Amr İbni`i-As (ra)`ın Ebu Davud ve Nesai`de merfu olarak kaydedilen bir rivayetinde şöyle denmiştir: "(Cürüm sırasında) kamçı ve değnek kullanıldığı müddetçe hata, şibhu`l amd`dir.")
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin üçte bir miktarına kadar eşittir."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) öldürülen mükateb hakkında, azad edilen miktarınca hür diyetine göre, geri kalan kısmı için de köle diyetine göre hesaplanmasına hükmetti. (Metin, Nesai`nin metnidir)
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muahedin diyeti hür kimsenin diyetinin yarısıdır."
Sıra :
 
Ravi :
Hadis :
Resulullah (sav) Beni Amir`den iki kişinin diyetini, Müslümanların diyet miktarına göre ödedi. (Müslümanlar tarafından hataen öldürülen) bu iki kişi ile Resulullah (sav)`ın muahedesi (antlaşması) vardı.
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ehl-i zimmetin diyeti, Müslümanların diyetinin yarısıdır. Ehl-i zimmet de Yahudi ve Hıristiyanlardır."
Sıra :
 
Hadis :
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kafirin diyeti, mü`minin diyetinin yarısıdır."
Sıra :
 
Hadis :
Zeyd İbnu Sabit (ra) derdi ki: "Göz yerinde kalır, fakat nuru sönerse diyeti yüz dinardır."
Sıra :