Hadis | Kütüb-ü Sitte | Buhari | Hadis Sözlüğü

A B C D E F G H I İ K L M N R S Ş T U V Y Z

HADİSLERİNDE ARAMA YAP

Fasil Ravi Konu Hadis

HİBE BÖLÜMÜ

Kütüb-ü Sitte eserindeki HİBE BÖLÜMÜ fasılı ile ilgili konular ve hadisler

Fasil :
Hadis :
Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bir kimse bir atiyyede bulunur veya bir hibede bulunursa, sonradan atiyye ve hibesinden rücu etmesi ona helal olmaz, sadece baba çocuğuna yaptığı bağıştan dönebilir."
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
Bir rivayette: "Atiyye veya hibesinden dönen, kusmuğuna dönen köpek gibidir" denmiştir.
Sıra :
 
Fasil :
Ravi :
Hadis :
İbnu Abbas (ra)`dan merfu olarak şu hadis kaydedilmiştir: "Kusmuğuna rücu eden köpek gibi hibesinden dönen kimsenin kötü örneği bize yakışmaz."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Anlattığına göre, "babası onu (Nu`man`ı) Resulullah (sa)`a getirmiş ve: "Ey Allah`ın Resulü! Ben bu oğluma bir köle bağışladım! [Sen bu bağışıma şahid ol]" demiştir. Aleyhissalatu vesselam: "Her çocuğuna böyle bir bağışta bulundun mu?" diye sormuş, babası "hayır!" deyince: "Öyleyse bağışından dön!" emretmiştir.
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Resulullah (sa) Mekke`yi fethettiği zaman şu hitabede bulundu: "Bilesiniz! Kocasının izni olmadan bir kadının (kocasının malından) bağışta bulunması caiz değildir."
Sıra :
 
Fasil :
Hadis :
Bir başka rivayette de şöyle gelmiştir: "Kocasının nikahında olduğu müddetçe, bir kadına malından hibede bulunması caiz değildir."
Sıra :