Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· İdâl
· İbdâl
· Mubtedî
· Subût
· Sıhâh
· İbtidâ-yı Sened
· Hâl-i Ruvât
· Hâkim
· Cerh
· Ta'dîl Mertebeleri
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : İntihar;Kendini öldürmek (intihar)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN İNTİHÂRIN ÂHİRETDEKİ AĞIR CEZÂSI VE EBEDÎ AZÂBI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim bir dağdan (yüksek bir yerden) kendisini aşağıya atıp öldürürse, bu intihar eden kimse cehennem ateşinde ebedî ve dâimî sûrette kendisini yüksekten aşağıya bırakır (bir halde azâb olunur). Şu bir kimse de zehir içer de, canına kıyarsa zehiri elinde içer bir halde ebedî ve dâimî bir sûrette cehennem ateşinde (azâb olunacak) tır. Her hangi bir kimse de kendisini (bıçak gibi) bir demir parçasiyle öldürürse, o da bıçağı elinde karnına vurarak ebedî ve dâimî sûrette cehennemde (azâb olunacak) tır.
HadisNo : 1940

 
Fasil : KİTÂBÜ`T-TIB
Konu : Yiyecek içine sinek düşmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SİNE`YİN YEMEK VE SU KABINA DÜŞMESİ HAKKINDAKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden birinizin (su veyâ yemek) kabına sinek düştüğü zaman o kişi onun her tarafını batırsın, sonra çıkarıp atsın. Çünkü sineğin iki kanadının birisinde şifâ vardır, öbürüsünde de hastalık vardır.
HadisNo : 1941

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-LİBÂS
Konu : Hz. Peygamber`in elbisesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : LİBÂS HAKKINDAKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem, izâr (denilen libâs) ın iki topuktan aşağı sarkanı ateştedir, buyurmuştur.
HadisNo : 1942

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-LİBÂS
Konu : Tek ayakkabı ile gezmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM TEK AYAKKABI GİYMEKTEN MEN` EDERDİ. İPTİDÂ SAĞ AYAKKABI GİYİLMESİNİ EMREDERDİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`lalh Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz bir ayakkabı ile (herkesin gözü önünde) gezmesin. Yâ ikisini birden çıkarsın (çıplak gezsin), yâhut ikisini de giysin (giyimli gezsin).
HadisNo : 1951

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-LİBÂS
Konu : Ayakkabı giyerken sağdan başlamak;Sağdan başlamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM TEK AYAKKABI GİYMEKTEN MEN` EDERDİ. İPTİDÂ SAĞ AYAKKABI GİYİLMESİNİ EMREDERDİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizin biriniz ayakkabısını giyeceği zaman, sağ ayağı ile başlasın, çıkaracağı zaman da sol ayağıyle çıkarmağa başlasın. Bu sûretle sağ ayak, giyilen iki ayağın önü, çıkarılan iki ayağın da sonu olsun.
HadisNo : 1952

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-LİBÂS
Konu : Sakal boyamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : YAHÛDÎLERE VE HIRISTİYANLARA DA MUHÂLEFET EDİNİZ! MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Ashab`ım yahûdîler, hıristiyanlar sakallarını boyamazlar, siz onlara muhâlefet ediniz (kına ile boyayınız!) buyurduğu rivâyet olunmuştur:
HadisNo : 1956

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-LİBÂS
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BU HUSÛSA DÂİR EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`İN MÜHİM BİR RİVÂYETİ
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in Allahu Teâlâ şöyle buyurdu, dediğini işittim, dediği- rivâyet olunmuştur: Allah buyurmuştur ki: "Benim yarattığım gibi yaratmağa savaşana kişiden daha zâlim kim vardır? Haydi: Onlar (lezzetli ve gıdâ hassası yerinde) bir habbe yaratsınlar ve böyle bir zerre vücûde getirsinler! (Ne gezer)". Bu hadîsin bir rivâyet tarîkında da: Haydi bir arpa tânesi yaratsınlar! Cümlesi ziyâde edilmiştir.
HadisNo : 1964

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ANA HAKKI, BABA HAKKINDAN ÜÇ KAT FAZLA OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`e bir kişi geldi. Ve: Yâ Resûla`llah! Benim güzel hizmet ve ülfet etmeme nâs içinde en ziyâde lâyık ve müstehak olan kimdir? Diye sordu. Resûl-i Ekrem: Anandır, diye cevab verdi. Sonra kimdir? Dedi. Resûl-i Ekrem: Sonra anandır, buyurdu. Sonra kimdir? Dedi. Resûl-i Ekrem: Sonra anandır, buyurdu. Sonra kimdir? Deyince (dördüncüde): Sonra babandır, diye cevap verdi.
HadisNo : 1965

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB
Konu : Sıla-i Rahm
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SILA-İ RAHM`E DÂİR EBÛ HÜREYRE, AMR İBN-İ ÂS VE İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Rahm (adı ki karın yakınlığı, hısımlıktır) rahmân (ismin)den alınmıştır. (Bu rahm karâbeti) sık ağaçların birbirine sarılmış kökleri gibidir. Allahu Teâlâ buyurdu ki: "Ey rahm karâbeti! Her kim sana bağlı bulunur (sıla-i rahm ederse) ben de ona rahmetini erdiririm, kim ki sana münâsebetini keserse, ben de ona rahmetimi keserim."
HadisNo : 1968

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-EDEB
Konu : Allâh`ın rahmeti;Merhamet
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLÂHU TEÂLÂ RAHMETİNİN YÜZDE BİRİSİNİ MAHLÛKÂTA VERMİŞTİR. ONUNLA İNSANLAR BİRBİRLERİNİ SEVERLER, ANALAR ÇOCUKLARINA ŞEFKÂT EDERLER
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim: Allahu Teâlâ rahmetini yüz parça yaptı da, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahlûklar biribirlerine acırlar (sevişirler). Hattâ kısrak (yavrusunu emzirirken) dokunur korkusiyle bir ayağının tırnağını yukarı kaldırır.
HadisNo : 1973

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Kad Du'ife · Gayru Sika · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Fi's-Sahîh · Buhârî · Eceztu Li'l-Mevcûdîn · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Elfiyye · Metrûkun · Şakk · Belağanâ Ani'n-Nebî · Alâ Yedey Adlin · İstimla · Mine's-Sunne Kezâ · Ulûmu'l-Hadîs · Tesâhul · Şekkun Mine'r-Râvî · Haddesenâ Mukâtebeten · Sahîfe · Cehâletu'r-Râvî · Muhaddis · Şibhu'l-Vad' · Kitâbetu’l-Hadîs · Tahvîl · Lâ A'rifuhu Bi-Hâze'l-Lafz · Kibâr-ı Tâbi'în · Da'afûhu · Mustahric · Âdıd · Muttehem · Ashâbu'l-Aşerât · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Elfâz-ı Câzime · Sadûkun Yuhti'u · Gayru Me'huz Bih · Kavlî Sünnet · İsnad Tedlisi · Sahîfe Semure · Hâlu'r-Ruvât · Lâ Yuhteccu Bihî · Uşarî · Nâvelenî · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · el-Kutubu'l-Erba'a · Mutarrah · De-Se-Nî · Ta'lîl · Belâğ · Tesmiyetu'r-Ruvât · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber