Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Refe'ahû
· Şekkun Mine'r-Râvî
· Kara’tu Bi-Hatti Fulân
· Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh
· İdâl
· İbdâl
· Mubtedî
· Subût
· Sıhâh
· İbtidâ-yı Sened
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre

Ebû Hüreyre ravisine ait 40 sayfada 395 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »

 
Fasil :
Konu : Rehin bırakılan hayvan
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlulluh salla`llahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Binit hayvanı rehin olunduğu zaman, nafakası (verilmek şartiyle) binilir. Sağım hayvanı rehin olduğu zaman (onun) südü de nafakası verilerek içilir. (Hulâsa) merhun hayvanın nafakası (ona) binen, (südünü) içen kimse üzerine vâcibtir.
HadisNo : 1109

 
Fasil :
Konu : Köle âzad etmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: [Hangi bir kişi, müslim bir rakabe âzadlarsa Allah, onun her uzvuna (mukabil), âzâd edenin bir uzvunu (Cehennem) ateş (in) den halâs eder] buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1111

 
Fasil :
Konu : Mü`minlerin içlerinden geçirdiklerinden sorumlu tutulmayacakları
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: Allah benim sebebimle ümmetimden gönüllerinden geçen yaramaz havâtırı - işlemedikçe veya söylemedikçe - afveyledi, buyurmuştur.
HadisNo : 1114

 
Fasil :
Konu : Köle âzad etmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Şöyle rivâyet edilmiştir: Müşârün-ileyh Hazretleri kölesiyle berâber İslâm olmak arzusiyle (Yemen`den Medîne`ye) teveccüh edip gelirken bu iki yolcudan herbiri yolu şaşırıp biribirinden ayrı düşmüştü. (Ebû Hüreyre diyor ki: ben, daha evvel Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûruna geldim. Ve İslâm üzere arz-ı bîat ettim). Bundan sonra (günün birinde) Ebû Hüreyre Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem ile oturduğu sırada köle geldi (, ansızın görünüverdi). Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem hemen (bana): - Ey Ebû Hüreyre, şu kölendir!, Sana gelmiştir, buyurdu. Ebû Hüreyre de: - Yâ Resûla`llah! Ben de seni işhâd ederim ki: o köle (Allah rızâsı için) muhakkak hürdür, dedi. (ve Medîne`ye gelirken yolda terennüm eylediği şu beyti Huzûru Saâdet`te) inşâd eyledi: Ey sefer gecesi! Uzunluğundan ve ta`b-ü meşakkatinden Allah`a sığınırım. Maamâfih bu meşakkatli uzun gecelerdir ki, dâr-i küfürden beni kurtarmıştır.
HadisNo : 1115

 
Fasil :
Konu : Benî Temîm`in hasletleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh Hazretleri demiştir ki: Benî Temîm hakkında Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`den (şu) üç (haslet) i işittiğim zamandanberi Benî Temîm`i seviyorum: 1) Resûlullah: Temîmîler ümmetimin Deccâl`a karşı en şiddetli davranan bir sınıfıdır, buyurduğunu işittim. 2) Ebû Hüreyre: Benî Temîm`in zekât malları gelmişti. Bunun üzerine Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Bu mallar kavmimizin sadakasıdır! buyurdu, diyor. 3) Hazret-i Âişe nezdinde Temîmîlerden esir bir kadın vardı. Resûlullah Âişe`ye: - Bu esîreyi âzadla! Çünkü o, İsmâil neslindendir, buyurdu.
HadisNo : 1118

 
Fasil :
Konu : Köleye hitap şekilleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, müşârün-ileyh Hazretleri Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Sizin biriniz (memlûküne): rabbini doyur, rabbine abdest aldır, rabbine su ver! diye hitâb etmesin!. Köle dahi, "Efendim, velî ni`metim!" desin!. Yine sizin biriniz (memlûküne) kulum, câriyem! diye hitâb etmesin! (Çünkü hepiniz Allah`ın kulusunuz, hepiniz memlûksünüz) ve lâkin yiğitim, kızım, oğlum! diye seslensin!] buyurduğunu bildirmiştir.
HadisNo : 1119

 
Fasil :
Konu : Köle ile beraber yemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre, Müşârün-ileyh Hazretleri Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Sizden birinizin taâmını hâdimi getirdiği zaman, (Efendisiyle berâber oturup yesin!). Şâyet (yemek az olur da) Efendisiyle oturmazsa Efendi hâdimine bir, yâhud iki lokma, bir yâhud iki çiğnem sunsun!. Çünkü o taâmın i`mâl ve ihzârını hâdim deruhde etmiştir.]
HadisNo : 1120

 
Fasil :
Konu : Döğerken yüze vurmamak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik :
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Sizden biriniz (lede`l-îcâb) hâdimini döğdüğünde yüzüne vurmaktan ictinâb etsin! buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1121

 
Fasil : HİBE BAHSİ
Konu : Hediye;Komşu hakkı
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİBE EDİLEN ŞEY AZ OLSA BİLE İSTİHKÂR EDİLMEMESİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Ey müslüman kadınlar, komşu bir kadın, kadın komşu (sunun hediye) sini, bir koyun parçası olsa bile, sakın küçük görmesin! buyurduğu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1123

 
Fasil : HİBE BAHSİ
Konu : Dâvete katılmak (icâbet);Hediye
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HİBENİN FAZÎLETİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in: [Eğer ben bir (koyun) paçası (zıyâfeti) ne çağırılsam, muhakkak icâbet ederdim. Yine bana bir paca hediye edilse, onu da muhakkak kabûl ederdim] buyurduğunu rivâyet edilmiştir.
HadisNo : 1125

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Tedlîsu't-Tesviye · Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân · Rivayeten · Kale · Cerh Ve Ta'dil İlmi · Bilâd Tedlîsi · İcâze Mu'allaka · Hasen Li-Aynihî · Sıhah-ı Sitt · Ta'âlik · Mubhem · El-Muvatta’ · Kunâ Mufrede · Ahberanâ Kitâbeten · Âlî · Me'sûr · Mumlî · Mâ Akrabe Hadîsehu · Rava'n-Nâs Anhu · Ashâbu'l-Mi’e · Kussâs · Tazbîb · İcâze Li'l-Mechûl · Cevâmi' · De-Se-Nî · Belağanâ Ani'n-Nebî · Lafzen Mütevâtir · Nuzûl · el-Kutubu'l-Erba'a · Sarık · İmâm · Şurûtu's-Sıhha · Şeyh · Fîhi Şeyun · Mutekaribu’l-Hadîs · İleyhi’l-Munteha Fi'l-Vad' · İrsâl-i Zahir · Lem Ekıf Aleyhi · Vaddâ'un · Hadîsi İlâhî · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Lem Ecidhu · Ve'l-Lafzu Li-Fulân · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Şemâ'il · Sefeh · Tevâtür · Hazâ Min Hadîsi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber