Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Sahîfe
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Rudde Hadîsuhû
· İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
· Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu
· Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ
· Sikatun
· Ta'lîku'l-İcâze
· Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İlle Gâmıda
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûd Âhad
· Subâ'î

Son Okunanlar
· Uluvv Bi-Kıdemi'l-Vefât
· Kat’ Tedlisi
· Tahvîl
· Sâdıka
· Esmâ'u'l-Muhaddisîn
· Kesîru'l-Rıhle
· Da'îf
· Mutkin
· Şurûtu’r-Rivâye
· Rubâ'iyyât
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Raviler » Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe

Ümmü`l-mü`minîn Âişe ravisine ait 24 sayfada 234 kayitli rivayet hadis var

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Hz. Peygamber`in hastalığında Ebûbekr`in imam oluşu
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN, HASTALIĞINDA İMÂMETE EBÛ BEKR (RADİYA`LLÂHU ANH) İ TEVKÎL ETMESİ HAKINDA HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Mervî hadîsi ki (yukarıda 387 nci olarak) geçmişti. Bu rivâyete göre de (Ümmü`l-Mü`minîn Hazretleri) şöyle diyor: "(Yâ Resûla`llâh) Ebû Bekr, Senin makâmında (yâni namaz kıldırdığın mihrabda) durursa ağlamaktan (kırâeti) nâsa işittiremez. Ömer`e ferman buyur da nâsa o kıldırsın" dedim. Âişe radiya`llâhu anhâ der ki: Hafsa (radiya`llâhu anhâ) ya da: "Ebû Bekr senin makâmında durursa ağlamaktan (kırâeti) nâsa işittiremez. Ömer`e ferman buyur da nâsa o kıldırsın de." dedim. Hafsa (dediğimi) yaptı. Onun üzerine Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Yeter, (sus,) Yûsuf (aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm)ın savâhibi şüphesiz ki sizlersiniz. Ebû Bekr`e söyleyin (diyorum) halka namazı o kıldırsın" buyurdu. Bunun üzerine Hafsa radiya`llâhu anhâ, Âişe radiya`llâhu anhâ`ya: "(Zâten) senden bana hayır gelecek değildi." di(ye canının sıkıldığını izhâr et)di.
HadisNo : 394

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Hz. Peygamber`in hastalığında Ebûbekr`in imam oluşu
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN SON HASTALIĞI GÜNLERİNDE CEMÂATE NAMAZ KILDIRMAK İÇİN DAVRANMASI, BAYILIP BUNA MUKTEDİR OLAMAYINCA NAMAZI EBÛ BEKR`İN KILDIRMASINI EMİR BUYURMALARI HAKKIND
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ağırlaştığı zaman: "Nâs namazı kıldılar mı?" diye sordu. "Hayır, yâ Resûlâ`llâh, Sana intizâr ediyorlar." dedik. "(Öyle ise) benim için liğene su koyunuz" diye emretti. Su koyduk. İğtisâl buyurdu. Kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): "Nâs namazı kıldılar mı?" diye sordu. "Hayır, yâ Resûlâ`llâh, Sana intizâr ediyorlar." dedik. (Yine): "Benim için Liğene su koyunuz." buyurdu. Oturup iğtisâl etti. Sonra kalkmağa davranırken (yine) bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): "Nâs namazı kıldılar mı?" diye sordu. "Hayır, yâ Resûlâ`llâh, Sana intizâr ediyorlar." dedik. (Yine): "Benim için Liğene su koyunuz." buyurdu. (Yine) oturup iğtisâl etti, sonra kalkmağa davrandı. (Yine) bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): "Nâs namazı kıldılar mı?" diye sordu. "Hayır, yâ Resûlâ`llâh, Sana intizâr ediyorlar." dedik. (O sırada) nâs mescidde Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i yatsı namazına bekleyip duruyorlardı. Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem nâsa namaz kıldırması için Ebû Bekr`e (haber) gönderdi. Haberci Ebû Bekr`e gidip: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem nâsa namaz kıldırmanı sana emrediyor" dedi. Ebû Bekr -ki yüreği yufka bir zât idi- (Ömer`e): "Yâ Ömer, nâsa sen kıldır." dedi. Ömer, ona: "Sen buna ehaksın" cevâbını verdi. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in hasta olduğu) o günlerde namazı Ebû Bekr kıldırdı. Hadîsin mâba`di yukarıda geçmişti.
HadisNo : 397

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak;İmamlık
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : NEBİYY-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) EFENDİMİZ`İN HASTALIĞI ESNÂSINDA OTURDUĞU HALDE CEMÂATE İMÂMETİNE VE CEMÂATE NAMAZLARINI NASIL KILMALARI GEREKTİĞİNİ ÎZÂH BUYURDUKLARINA DÂİR ÂİŞE (RADİYA
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem hasta olduğu halde Hâne-i Saâdette (bir def`a) namaz kıldırdı idi. (Bu) namazı (kendisi) oturarak, birtakım kimseler de arkasında ayakda kıldılar. Onlara: "Oturunuz." diye işâret buyurdu. Namazdan çıktığında buyurdu ki: İmam, kendisine uyulsun diye imam edilir. Öyle olunca o, rükûa vardığı vakit rükûa varınız. (Başını) kaldırdığı vakit de siz (başınızı) kaldırınız. (Semia`llâhu limen hamideh) dediği vakit (Rabbenâ leke`l-hamd) deyiniz. Oturduğu halde kıldığı vakit hep oturarak kılınız.
HadisNo : 398

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN GECE NAMAZI HAKKINDA ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem gece vakti olunca hücre(-i şerîfe)sinde namaz kılardı. Hücrenin duvarı alçacık olduğu gibi nâs Nebiyyu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (namaz kılarken) şahs-ı mübârekini (yâni karaltısını) gördüler. Birtakım kimseler namaza durup kendisine iktidâ ettiler. Sabah olunca bu (yaptıkları)nı arzettiler. Ertesi gece (yine gece namazına) kalktı. (Yine) birtakım kimseler kendisine iktidâen namaza durdular. Bu işi iki, yâhud üç gece (tekrâr) ettiler. Ondan sonra (ki gece) olunca Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (evinde) oturdu. Ve ortaya çıkmadı. Sabah olunca bâzı kimseler (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e sebebini anlamak için) bunu da arzettiler. (Cevâben): "Gece namazı size farz olacak diye korktum." buyurdu.
HadisNo : 411

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda gözünü, başını çevirmek
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : NAMAZDA BAŞI SAĞA, SOLA ÇEVİRMENİN NEHYİNE DÂİR ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e namazda iltifât(ın, yâni başını sağa, sola çevirmenin hükmün)ü sordum. "Kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir" buyurdu.
HadisNo : 420

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem rükûunda ve sücûnda: ... derdi.
HadisNo : 442

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : (Diğer tarîkden mervî bu) hadîsde: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bunu demekle) Kur`ân`a imtisâl ediyordu" dediği haber veriliyor.
HadisNo : 443

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz sonunda duâ
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZIN SONUNDAKİ DUÂSINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE ABDULLÂH İBN-İ AMR İBNİ`L-ÂS VE İBN-İ MES`ÛD (RADİYA`LLÂHU ANHÜM) HADÎSLERİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zevce(-i pâkize)si Âişe(-i Sıddîka) radiya`llâhu anhâ`dan sened-i muttasıl ile rivâyet olunuyor ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namaz(ın sonun)da: ... diye duâ buyururdu. Biri kendisine: "Mağremden (yâni borçtan) ne de çok istiâze ediyorsun!" dedi. Bunun üzerinde: "İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde duramaz" buyurdu.
HadisNo : 460

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Ahd-i Celîl-i Risâlet-Penâhî`de) nâs (gerek Medîne`ye yakın) menzillerinden ve (gerek) avâlîden Cum`a`da nevbetleşe hazır olup (sırtlarında yün aba olarak) toz toprak içinde gelirlerdi ki, toz toprak vücudlarına sinip bedenlerinden ter (kokusu) çıkardı. (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem benim yanımda iken bunlardan biri (yâhud bir takımları) huzûruna geldi. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Bâri bu gün yıkansanız!" buyurdu.
HadisNo : 489

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma günü yıkanmak;Yıkanmak
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : İĞTİSÂL HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Zamân-ı saâdette) halk kendi işlerini kendi gören takımdan idiler. Cum`a`ya gittikleri vakit de (iş zamanlarındaki hal ve hey`etleri ne ise) o hâl ve hey`etleri ile giderlerdi. (Bundan dolayı) kendilerine: "Keşki yıkansanız" buyuruldu.
HadisNo : 490

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mukaribu'l-Hadîs · İkrâr · El-Hadîse · Mercûh Aleyh · Telkin · İn Sahha'l-Haber · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · İcâzetu’l-Mucâz · Şekku’r-Râvî · Muhkem · Elkâb · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a · Edâ · Efrâd · Tadbîb · An'ane · Şartu’l-Buhârî · Alâmâtu’l-Vaz · Sahîhun İnde Gayrihimâ · Esbetu'l-Esânîd · Enne Fulânen Kale · Emera · Reddû Hadîsehû · Ademu's-Subût · Hasen Li-Aynihî · Keza · Zevâ’id · Sahîfe Câbir · Sünen · Müttefik Ve Mufterik · Şeyhun Vasatun · Leyse Bi-Sika · Edeb · Mesânîd · Muhtelefu'l-Hadîs · Muştebih · Zekera Lî Fulân · Ahberanî Fulân Kitâbeten · Tusâ’î · Asar · Tecvîd · Verede Ani'n-Nebî · Sıhhat Şartları · Mucîz · Ahberanâ Münâveleten · Buhârî · E'imme Sitte · Rumiye · Sikatun-Mutkinun · Kale Resûlullah
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kalb-i Mürekkeb · İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · İcâze Li'l-Mechûl · Buhârî · Ruvînâ · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · Mubhemât · Garîbi'l- Mutlak · Ka-Senî · Cehaletu't-Ta'yîn · Haber-i Mütevâtir · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Semi'tu Fulânen · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Esahhu’l-Ahâdîs · Tahammulu'l-İlm · Bâtılun · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · İlmu Dirâyeti'l-Hadîs · Nakale-i Hadîs · Yurvâ · Esbetu'l-Esânîd · Sikatun · Emânet · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Ahfaz · Fukahâ-Yı Seb'a · Gayru Sâbit · Dabt · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Alâmâtu’l-Vaz · Lafzı Tevatür · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · İstinbâtu'l-Ahkâm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber