Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Vâcîd
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûdu'l-Hadîs
· Muntehâ-yı Sened
· Muşeddid
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Rudde Hadîsuhû
· Vahy-i Gayr-ı Metluv
· Yervîhi
· Yuzkeru
· Cehâletu'l-Vasf

Son Okunanlar
· İsrailiyyât
· Aziz-i Meşhur
· Evlâdu's-Sahâbe
· Ecâzenî
· İlm-i Zarurî
· Nuzûl
· İbdâl-i Âlî
· İcâze Âmme
· Rical
· Ehlu'l-Eser
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : İçki;Kıyâmet alâmetleri;Zinâ
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İLMİN FAZÎLETİ HAKKINDA HADÎSLER
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlû`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İlmin ref` olunması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi, zinânın çoğalması Kıyâmet alâmetlerindendir.
HadisNo : 71

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması;Kıyâmet alâmetleri;Zinâ
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İLMİN FAZÎLETİ HAKKINDA HADÎSLER
Hadis : Şöyle demiştir: Size öyle bir söz söyliyeceğim ki, benden sonra hiç kimse onu size söylemeyecektir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Kıyâmet alâmetlerinden olmak üzere ilim azalacaktır, cehil yayılacaktır, zinâ şâyi` olacaktır. Kadınlar(ın mikdârı) kesret, erkekler(inki) kıllet bulacaktır. Bir derecede ki, elli kadının yalnız bir bakanı olacaktır.
HadisNo : 72

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Rüyâ
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : İLMİN FAZÎLETİ HAKKINDA HADÎSLER
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, "Uykuda iken bana bir kadeh süt getirdiler. O kadar içtim ki kanıklık (âsârının) tâ tırnaklarımdan sızdığını (hâlâ) duyuyorum. (İçtikten sonra) artığımı Ömer b. el-Hattâb`a verdim." buyuruyordu. "Yâ Resûlâ`llâh! Bunu ne ile te`vîl ettin?" diye sordular. "İlm ile." cevâbını verdi.
HadisNo : 73

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Bilmeden yapılan hatalar;Cemrelere taş atma (Şeytan taşlama);Hac menâsikı;Şeytan taşlama;Vedâ Haccı Hutbesi
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN VEDÂ` HACCINDA HACC MENÂSİKİ İLE İLGİLİ BEYANLARINA DÂİR ABDULLÂH İBN-İ AMR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiş: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Haccetü`l-Vedâ`da halk sor(ub öğren)sun diye Minâ`da durdu. Yanına biri gelip "Bilemedimde (Kurban) kesmeden tıraş oldum." dedi. "Kurbanını kes, günâhı yok." buyurdu. Diğeri gelip "Bilemedimde Remiy`den evvel (kurban) kestim." dedi "Remyet, günâhı yok." buyurdu. Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (o gün Remy, nahr, halk, tavâf gibi yevm-i Iyd a`mâlinden) takdîm veya te`hîr edilmiş hiçbir şey sorulmadı ki (cevâbında) "Yap, günâhı yok." buyurmasın.
HadisNo : 74

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Adam öldürmek;Kıyâmet alâmetleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İLMİN KABZOLUNACAĞINA, KATİL VE FİTNELERİN ZUHÛR EDECEĞİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir kere): "İlim, kabzolunacak (yâni kaldırılacak), cehil ve fiten zuhûr edecek ve herc çoğalacaktır." buyurdu. "Yâ Resûlâ`llâh, herc nedir?" diye sordular. Murâd-ı âlîsi katl imiş gibi elini münharifen indirerek: "İşte böyle!" buyurdu.
HadisNo : 75

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Güneş tutulması ve namazı
Ravi : Esmâ` b. Ebî Bekr
Baslik : KABİRDE GEÇİRİLECEK İMTİHAN HAKKINDA ESMÂ` HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Küsûf zamânında) Âişe radiya`llâhu anhâ namaz kılarken nezdine gittim. "(Bu) Halka ne oluyor? (neden korkuyorlar?)" dedim. (Küsûf vukûa geldiğini anlatmak için) gök yüzüne doğru (başı ile) işâret etti. Meğer hep namaza durmuşlarmış. Âişe radiya`llâhu anhâ: "Sübhâna`llâh!" dedi. "Bu bir âyet (-i azâb veya tekarrüb-i Kıyâmet) mi?" diye sordum. Başiyle "Evet." diye işâret etti. Bunun üzerine ben de (namaza) durdum. Üzerime baygınlık gelinceye kadar (durdum). (Yanımdaki kırbadan) başıma su dökmeğe başladım. (Namazdan sonra) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Allâh`a (Hamd ü) senâ edip buyurdu ki "Cennet ve Cehennem`e kadar (evvelce) bana gösterilmemiş hiçbir şey kalmadı ki, bu makamda görmüş olmayayım. Bana vahyolundu ki, siz kabirlerinizde Mesîh-i Deccâl (yüzünden çekilecek) imtihanlara benzer, yâhud ona karîb bir imtihân geçireceksiniz. (Kabre girmiş kimseye) `Bu adam (Yâni Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) hakkındaki ilmin nedir?, diye sorulacak. Mü`min, yâhud sâhib-i yakîn olan kimse: `O (Zât-ı Şerîf) Muhammed`dir. O (Zât-ı Şerîf) Allâh`ın Resûlüdür. Bize (Âyât-ı) beyyinât ile hidâyet getirdi. Biz de da`vetine icâbet ve (isrine) mütâbeat ettik. O (Zât-ı Şerîf) Muhammed (salla`llâhu aleyhi ve sellem)dir., diyecek. (Ve bu söz) üç kere (tekrâr olunacak). Ondan sonra (o kimseye): `(Öyle ise) yat da rahâtına bak. O (Zât-ı Şerîf`in nübüvvetine) yakînin olduğunda şüphe kalmadı., denilecek. (Yok eğer) münâfık ise veyâhud kalbinde şek varsa (o suâle karşı): `Ben ne bileyim? işittim, öteki beriki bir şeyler söylüyorlardı. Ben de söyledim., cevâbını verecek."
HadisNo : 76

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Süt kardeşliği
Ravi : Ukbe b. el-Hâris
Baslik : SÜT KARDEŞLİĞİN EVLENMEĞE MÂNİ` OLDUĞUNA DÂİR UKBE HADÎSİ
Hadis : Ravi, İhâb b. Azîz`in kızını tezevvüc etti. Derken yanına bir kadın gelip "Ukbe`yi de, tezevvüc ettiği kadını da ben emzirdim." dedi. Ukbe, ona: "Ne senin beni emzirdiğinden haberim var, ne de evvelce bunu bana söylediğinden." cevâbını verdi. (Hayvanına) binip Medîne`ye (Huzûr-ı) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e gitti. (Hükm-i şer`îyi) sordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Nasıl olur ya? Bir kere (bu söz) söylenmiş bulundu." buyurdu. Bunun üzerine Ukbe o kadından müfârekat etti. O da başka bir kocaya vardı.
HadisNo : 77

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : İlim öğrenmek
Ravi : Ömer b. el-Hattâb
Baslik : RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.) İN BİR AY ZEVCELERİYLE GÖRÜŞMEMEĞE YEMÎN ETMESİ
Hadis : Şöyle demiştir: Ensârdan bir komşum ile berâber Benî Ümeyye b. Zeyd yurdunda (oturuyor) idim. Bu (yurd) Medîne`nin Avâlî denilen semtindedir. (Bir şey öğrenmek ümîdiyle) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in nezdine nöbetleşe inerdik. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Ben indiğim zaman o gün vahiy ve sâireye dâir (ne duyarsam) haberini (komşuma) getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Ensârî arkadaşım (bir def`a) nöbetinin gününde indi. (Dönüşünde) kapımı pek şiddetli çalarak: "Burada mı?" diye sordu. (Fenâ halde) ürkdüm. Yanına çıktım. "Büyük bir şey hâdis oldu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem zevcâtını tatlîk etti.)" dedi. (Ömer radiya`llâhu anh der ki: Ben zâten böyle bir şey olacağını zannedip duruyordum. Sabah namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medîne`ye inip) Hafsa`nın yanına girdim. Baktım ki ağlıyor. "Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem, sizleri (yâni Zevcât-ı Tâhirâtı) tatlîk mi etti?" diye sordum. "Bilmiyorum." dedi. Ondan sonra Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in yanına girdim. Ayak üstü durduğum yerden: "(Yâ Resûlâ`llâh,) Zevcelerini tatlîk mi ettin?" dedim. "Hayır." buyurdu. Bunun üzerine ben de "Allâhu Ekber." demişim.
HadisNo : 78

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Bıktırmamak;Cemâatle kılınan namazı uzatmamak;Kolaylık göstermek
Ravi : Ebû Mes`ûd Ukbe İbn-i Amr
Baslik : NAMAZDAN BIKTIRMAMAK ÜZERİNE EBÛ MES`ÛD-İ HADİSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e) biri gelip: "Yâ Resûlâ`llâh, filânca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki âdetâ namazı terkedecek gibi oluyorum." dedi. Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i hiçbir mev`ızada o günkü kadar gazablı görmedim. Buyurdu ki "Ey nâs, sizde tenfîr hasleti vardır. (İçinizden) halka namaz kıldıran olursa hafif tutsun. Çünkü (cemâatin) içinde hastası var, zaîfi var, iş-güç sâhibi olanı var."
HadisNo : 79

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Lukata;Yitik mal (lukata)
Ravi : Zeyd b. Hâlid-i Cühenî
Baslik : YİTİK MALIN HÜKMÜ HAKKINDA ZEYD İBN-İ HÂLİD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Biri, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`den lukatayı, (yâni yitik malı) sordu. Buyurdu ki: "Bağını, yâhud kabını, kılıfını belle sonra (ötekine, berikine) bir sene ta`rîf et. Ondan sonra onu kullan. (Ondan sonra da) sâhibi çıkarsa (yine) ona ver." O adam: "Yitik deve de (böyle mi?)" diye sordu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) o kadar gazab etti ki mübârek yanakları, yâhud yüzü kızardı. Ve: "Ondan sana ne? (Su) tulumunu, (ayağındaki) markubunu o berâber taşır, (muhtâc oldukca) su başlarını bulur, ağaç (yapraklarından) otlar. Onu sâhibi buluncaya kadar kendi hâline bırak." buyurdu. "Ya, yitik davara ne buyurursun?" dedi, "O ya senindir, ya kardeşinindir, ya kurdundur." buyurdu.
HadisNo : 80

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Zındık · Ehlu'l-Bid'a · Sıhhat Şartları · Ahberanî's-Sıka · Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân · Sigâr-ı Tabiin · Mestûr · Sıhhat · Ruknu'l-Kizb · Esbetu'n-Nâs · Ahberanâ Fî Kitâbihî · İcâzetu'l-Mu'ayyen Li'l-Muayyen Fî'l-Mu'ayyen · Kaviyyu'l-Hadîs · Sıhah-ı Sitt · Ercahu'l-Esânîd · Sîğatu'l-Cezm · Sâdıka · Mâ A'lemu’ Bihî Be'sen · İbtidâ-yı Sened · Tahrîc · Gayru Me’mûn · Ekseru's-Sahâbe Fetven · İcâzetu’l-Mucâz · Mebde'u's-Sened · Dâ'î · De-Se-Nî · Tecvîd · Muttehem Bi'l-Kezib · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · Hadîsi İlâhî · Mudelles Anh · Istılah · Muhadram · Ashâb · Tercih · Sikatun-Huccetun · İhve Ve Ahavât · Sadûkun · Sahîhu’l-Hadîs · Muhâlefetu's-Sikât · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Mudrecu'l-İsnad · Fısku’r-Râvî · Sîğatu't-Temrîz · Âdâb · Âhâd · Fıkhu'l-Hadîs · Kale Lenâ Fulân · Mûsî · Yehimu Fî Hadîsihî
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Sâkıt · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Ahberanâ Fulan Kırâ'aten Aleyhi · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Vaz · Yuktebu Hadîsuhu · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Atıf Tedlisi · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Sükût Tedlîsi · Uhtulife Fîhi · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Atraf · Sadûkun İn-şâ'allah · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Yuzkeru · İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen · Sahibu'l-Bid'a · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Yervîhi · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Tekaddum-u Sem⒠· Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Semi'tu · Sâlihu'l-Hadis · Yeda'u'l-Hadîse · Se-Nâ · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Ev Nahvehû · Ashâbu'l-Mı'eteyn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber