Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Vâcîd
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûdu'l-Hadîs
· Muntehâ-yı Sened
· Muşeddid
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Rudde Hadîsuhû
· Vahy-i Gayr-ı Metluv
· Yervîhi
· Yuzkeru
· Cehâletu'l-Vasf

Son Okunanlar
· İsrailiyyât
· Aziz-i Meşhur
· Evlâdu's-Sahâbe
· Ecâzenî
· İlm-i Zarurî
· Nuzûl
· İbdâl-i Âlî
· İcâze Âmme
· Rical
· Ehlu'l-Eser
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ebû Mes`ûd Ukbe İbn-i Amr
Baslik : ÇOLUK ÇOCUĞUNUN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir kimse, ıyâline li-vechi`llâh (yâni ecrini yalnız Allah`dan umarak) infâk etse bu nafakası kendisi için (sevâbca) sadaka (gibi) olur.
HadisNo : 51

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Namaz kılmak;Nasîhat;Zekât
Ravi : Cerîr b. Abdullâh el-Becelî
Baslik : DÎNİN NASÎHATTAN İBÂRET BULUNDUĞUNA DÂİR CERÎR HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e namazı ikâme etmek, zekât vermek, her müslümana hayırhâh (ve gıl ve ğışden âzâde) olmak üzere bîat ettim.
HadisNo : 52

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Bî`at;Nasîhat
Ravi : Cerîr b. Abdullâh el-Becelî
Baslik : DÎNİN NASÎHATTAN İBÂRET BULUNDUĞUNA DÂİR CERÎR HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e gelip: "(Yâ Resûlâ`llâh), Sana Müslümân olmak üzere bîat edeceğim." dedim. Şart ettiği şeyler meyânında her Müslümân`a hayırhâh (ve gıll ü ğışdan âzâde) olmağı da şart etti. Ben de bu şart üzerine bîat ettim.
HadisNo : 53

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Emâneti ehline vermek;İlim meclisi;Kıyâmet alâmetleri;Konuşanın sözünü kesmemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : İŞİN EHLİ OLMAYANA VERİLMESİNİN KIYÂMET ALÂMETLERİNDEN OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Meclisin birinde Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem huzûrundakilere söz söylerken nâgehân bir a`râbî gelip "Kıyâmet ne zamandır?" diye sordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (sözünü kesmeyip) devam buyurdu. Oradakilerin kimi (kendi kendine): "(A`râbînin) ne dediğini işitti, amma suâlinden hoşlanmadı."; kimi de: "Belki işitmedi." diye hükmetti. Nihâyet (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) sözünü bitirince gâlibâ "O Kıyâmeti soran nerede?" diye (yâni bunu gibi bir lâfz ile) suâl buyurdu. (A`râbî): "İşte ben, yâ Resûlâ`llâh." dedi. (Bunun üzerine) "Emânet zâyi` edildi mi, Kıyâmete intizâr et." buyurdu. Yine (a`râbî): "Emâneti zâyi` etmek nasıl olur?" diye (tekrar) sorunca: "İş, nâ ehle tevcîh edildi mi, Kıyâmet`e intizâr et." buyurdu.
HadisNo : 54

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Abdesti güzel almak;Hataları söylemek
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : ABDESTİ EKSİK OLANLARA PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN İNZÂRI
Hadis : Şöyle demiştir: Ettiğimiz yolculukların birinde Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da bize (sonradan) yetişmiş idi. (O sırada) namaz vakti girmiş idi. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mesh (eder gibi az su ile yıkamağa) başladık. (Bu hâli görünce) en dik sesi ile iki veya üç kere: "Cehennem`de yanacak ökçelere yazık!" diye nidâ buyurdu.
HadisNo : 55

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Hurma Ağacı;Kâmil mü`min
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN YAPRAĞINI DÖKMEYEN HURMA AĞACINI MÜSLİM (-İ KÂMİL)E TEŞBÎHİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ağaçların içinden bir nev`i vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç, müslim (-i kâmil)in benzeridir. Nedir o? Söyleyin." oradakiler kırlardaki ağaçları saymağa daldılar. -Abdu`llâh (İbn-i Ömer) der ki bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldiyse de (söylemeğe) utandım. Ondan sonra: "Yâ Resûlâ`llâh, bize söyle nedir?" diye sordular. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem): "Hurma ağacıdır." cevâbını verdi.
HadisNo : 56

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Bilmediğini sormak;Hz. Peygamber`in tebliğleri;Namaz kılmak;Oruç;Zekât
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN DIMÂM İBN-İ SA`LEBE`YE, RİSÂLET, NAMAZ, ORUÇ VE SADAKA HAKKINDA SORDUĞU SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
Hadis : Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte oturduğumuz sırada deve üstünde biri gelip devesini mescid(in kapısınd)e çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra "Hanginiz Muhammed`dir?" diye sordu. Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Ashâbı) arasında dayanmış oturuyordu. "İşte dayanmış olan şu beyaz kimsedir." dedik. Adamcağız: "Ey Abdü`l-Muttalib`in oğlu!" diye hitâb etti. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem "Seni dinliyorum." buyurdu. "Ben sana bâzı şeyler soracağım. Amma soracaklarım (pek) ağırdır. Gönlün benden incinmesin." dedi. Nebiyy-i Efham salla`llâhu aleyhi ve sellem "Aklına geleni sor." buyurdu. "Senin ve senden evvelkilerin Rabbi aşkına (söyle) bütün halka seni Allâh mı gönderdi?" dedi. "Evet." buyurdu. "Allâh aşkına (söyle) bir gün bir gece içinde beş vakit namaz kılmayı sana Allâh mı emretti?" dedi. "Evet." buyurdu. "Allâh aşkına (söyle) senenin şu (ma`lûm) ayında oruç tutmayı sana Allâh mı emretti?" dedi, "Evet." buyurdu. (yine): "Allâh aşkına şu (ma`lûm olan) sadakayı zenginlerimizden alıp fukarâmıza dağıtmayı sana Allâh mı emretti?" dedi. Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem (buna da) "Evet." buyurunca adamcağız: "Sen ne getirdin ise ben ona îmân ettim. Kavmimin geride kalanlarına da elçi benim. Ben, Sa`d b. Bekr kabîlesinden Dımâm b. Sa`lebe`yim." dedi.
HadisNo : 57

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Hz. Peygamber`in mektupları
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN KİSRÂ`YA GÖNDERDİĞİ MEKTUP
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem bir adama bir nâme verip Bahreyn ulusuna teslim etmesini emretti. Bahreyn ulusu, mektubu Kisrâ`ya îsâl etti. Kisrâ onu okuyunca yırttı. (Arada râvî olan Muhammed b. Şihâb-ı Zührî) der ki: (Zannederim ki Saîd b. el-Müseyyeb`den işittim) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Kisrâ ile kavmine) parça parça olsunlar diye duâ buyurdu.
HadisNo : 58

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Hz. Peygamber`in mektupları;Hz. Peygamber`in mührü
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN GÜMÜŞTEN BİR MÜHÜR EDİNDİĞİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bir mektup yazdırdı, yâhud yazdırmak istedi. Dediler ki: "(Yâ Resûlâ`llâh) onlar (yâni Rum`dan ve Acem`den muhâtab olanlar) bir mektûbu mühürlü olmadıkça okumazlar." Bunun üzerine gümüşten bir mühür edindi ki nakşı ... idi. Bu mührün Yed-i Şerîf-i Risâlet-Penâhî`deki beyazlığı hâlâ gözümün önündedir.
HadisNo : 59

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-İLİM
Konu : Allâh`a sığınmak;Hayâ;Hz. Peygamber`den yüz çevirmek;İlim meclisi;Mecliste boş yere oturmak;Selâmlaşmak
Ravi : Ebû Vâkıd-ı Leysî
Baslik : ALLÂH`I ZİKRETMEĞİ İHMÂLİN, ALLÂH`IN İLMÂLİNİ MÛCİP OLACAĞINA DÂİR EBÛ VÂKID HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir gün) Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem huzûrunda Ashâb`ı olduğu halde Mescidinde otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e doğru teveccüh etti, birisi de gitti. -Râvî der ki: Bu iki kimse huzûr-ı Risâlet-Penâhî`de dur(up selâm ver)du. Ve bir tânesi (bilâhare) halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise hâzırûnun arkasında oturdu. Üçüncüye gelince arkasını dönüp savuştu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (meşgûl olduğu kelâmdan) fâriğ olunca buyurdu ki: "İsterseniz bu üç kişinin hâlini size haber vereyim. İçlerinden biri Allâh`a sığındı, Allâh da onu barındırdı. Diğeri (sıkıntı vermekten) utandı, Allâh da ondan hayâ etti. Öteki ise (bu meclisten) yüz çevirdi, Allâh da ondan yüz çevirdi."
HadisNo : 60

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mucâzât · Kezzâbun · Mukaribu'l-Hadîs · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Esbât · Vahy-i Metluv · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Tevârih Ve Vefeyât · Rivayet · Ravi · İcâze Âmme · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a · Evhâm · Merdûd Âhad · Sıhhat Şartları · Metâ'in-i Aşere · Uluvv-u İsnad · Meçhulün · İlmu Mustalahi'l-Hadîs · Mütevatir-i Lafzî · Muhtalak · Semâ'ul-Muzakere · Sünen Ebî Dâvud · Ta'lîkan · Subâ'iyyât · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Elfiyye · Usûl · Mechûlu'l-Ayn · İbdâl · Sarık · Darb · Mubtedî · Kalîlu'l-Hadîs · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · Ferd-i Nisbî · Verede Ani'n-Nebî · İrsâl-i Zahir · Makbul Âhad · Avâlî · Nâvelenî · Tesâhul · Cehâletu'r-Râvî · Muhtelefu'l-Hadîs · Muztarıbu'l-Hadîs · Sahih Li-Gayrihî · Mutarrah · Haber-i Aziz
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Sâkıt · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Ahberanâ Fulan Kırâ'aten Aleyhi · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Vaz · Yuktebu Hadîsuhu · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Atıf Tedlisi · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Sükût Tedlîsi · Uhtulife Fîhi · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Atraf · Sadûkun İn-şâ'allah · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Yuzkeru · İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen · Sahibu'l-Bid'a · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Yervîhi · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Tekaddum-u Sem⒠· Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Semi'tu · Sâlihu'l-Hadis · Yeda'u'l-Hadîse · Se-Nâ · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Ev Nahvehû · Ashâbu'l-Mı'eteyn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber