Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sevveğa Lî
· Ta'lîkât
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî
· Yervîhi
· Zahirî İnkıta’
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Esbâbu'l-Cerh
· Fîhi Halfun
· Garîbu'l-İsnâd
· Haber-i Aziz
· Huddistu An Fulân

Son Okunanlar
· Mu'cem
· Âhâd
· La Yesbut
· Beyân
· İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen
· El-Muvatta’
· Sünen Tirmizî
· Telkîb
· Sulâsî
· Es-Sahîhân
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70    ileri »

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma vakti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : CUM`ANIN VAKTİ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Cum`a`yı Güneş (batıya) meylettiği zamanda kıldırdı.
HadisNo : 491

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma vakti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : CUM`ANIN VAKTİ HAKKINDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) namazı, soğuk şiddetlendiği zamanlarda erken kıldırır, şiddetli sıcaklar bastığında serinlik vaktine te`hir buyururdu. Râvî, (Enes`in namazdan) kasdettiği ma`nâ Cum`a (namazı)dır, diyor.
HadisNo : 492

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu :
Ravi : Ebû Abs (Abdurrahmân İbn-i Cebr-i Ensârî)
Baslik : CUM`ANIN FAZILETİ HUSÛSUNDA EBÛ ABS`İN HADÎSİ
Hadis : Ravi`nin (salât-ı) Cum`a`ya giderken: "Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: Her kimin ayakları Allah yolunda toza bulanırsa o(nun vücûdu) nu Allâhu Teâlâ Cehennem (ateşin) e harâm eder, buyurduğunu işittim" dediği (sened-i sahîh-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 493

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Oturanı kaldırmamak
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : CUM`ANIN ÂDÂBI HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Bir kimsenin (bir Müslüman) kardeşini oturduğu yerden kaldırmasını ve oraya oturmasını Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) nehiy buyurdu. (Râvî Nâfi`a:) "Bu, (salât-ı) Cum`a`da mı?" diye soruldu. (Nâfi`:) "Cum`a`da da, başkasına da" cevâbını verdi.
HadisNo : 494

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma ezanı
Ravi : Sâib b. Yezîd
Baslik : CUM`A EZÂNININ İLK VAKTİ HAKKINDA SÂİB İBN-İ YEZÎD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Cum`a günü (Cum`a) nidâsı, (ezânı) ilkin Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile Ebû Bekr ve Ömer (radiya`llâhu anhümâ) zamanlarında iman minbere oturduğ vakit başlardı. Osmân (radiya`llâhu anh halîfe) olup nâs da (Medîne`de) çoğalınca Zevrâ`da (okunan) üçüncü nidâyı, (ezânı) ilâve etti.
HadisNo : 495

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma ezanı
Ravi : Sâib b. Yezîd
Baslik : CUM`A EZÂNININ İLK VAKTİ HAKKINDA SÂİB İBN-İ YEZÎD HADÎSİ
Hadis : (Bundan evvelki rıvâyetini te`yid ettikten sonra) şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (Cum`a ezânını okuyan) birden ziyâde müezzini yoktu. Cum`a günü ezân okunması da imam minbere oturduğu vakitte olurdu.
HadisNo : 496

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Müezzinin söylediklerini tekrar
Ravi : Muâviye b. Ebî Süfyân
Baslik : MUÂVİYE İBN-İ EBÎ SÜFYÂN`IN EZAN HADÎSİ
Hadis : (Sened-i sahîh-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur ki, Muâviye İbn-i Ebî Süfyân radiya`llâhu anhümâ bir Cum`a günü minbere oturmuş. Müezzin: ... demiş. Muâviye de: ... demiş, (Müezzin:) ... demiş. Muâviye: ... yâni: Buna ben de şehâdet ederim, demiş. (Müezzin:) ... demiş. Muâviye (yine) ... demiş. (Müezzin:) ezânı bitirince Muâviye: "Ey nâs, ben Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bu makamda (yâni minber üzerinde) oturur ve müezzin ezân okurken benden işittiğiniz (bu) sözleri buyurduğunu işittim." demiş.
HadisNo : 497

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Namaz bitince imâmın cemâate dönmesi
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : SEHL İBN-İ SA`D`İN MİNBER-İ NEBEVÎ HADÎSİ
Hadis : (Yine) Sehl İbn-i Sa`d (-i Sâidî) radiya`llâhu anhümâ`nın minber hakkındaki hadîsi ki (yukarıda (447) inci olarak) geçmişti (o rivâyette) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz`in) minber üzerinde namaz kıldıkları ve (esnâ-yı salâtta) geri geri gittikleri zikredilmişti. Bu rivâyette (ise Sehl radiya`llâhu anh): "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namazdan çıkınca nâsa dönüp: Ey nâs, bu (gördüğünüz) şeyleri bana uyasınız ve benim namazımı öğrenesiniz diye yaptım" buyurdu" sözlerini ziyâde etmiştir.
HadisNo : 498

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : MİNBER ÎMÂLİ VE HAZRET-İ RESÛL`ÜN CUM`ADA ŞİMDİKİ GİBİ İKİ HUTBE ÎRÂD BUYURDUKLARI
Hadis : Şöyle demiştir: Bir hurma kütüğü vardı ki, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz hutbe esnâsında) onun üzerinde dururdu. Kendisi için minber kurulduğunda (bu) kütükten, gebe develerin iniltisine benzer sesler (çıktığını) işittik. Tâ ki, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (minberden) inip de elini üzerine koyunca (sustu).
HadisNo : 499

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma namazı ve hutbesi
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MİNBER ÎMÂLİ VE HAZRET-İ RESÛL`ÜN CUM`ADA ŞİMDİKİ GİBİ İKİ HUTBE ÎRÂD BUYURDUKLARI
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) -(tıpkı) sizin şimdi yaptığınız gibi- (ilk) hutbesini ayakta îrâd buyurur, sonra otururdu. Ba`dehû (tekrar ikinci hutbe için) ayağa kalkardı.
HadisNo : 500

« geri 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Rikak · Gayru Dâbıt · Temrîz Sigası · Emâlî · Musannif · Raffâ · Galat · el-Kutubu's-Sitte · Temrîz · Es-Sahîhân · İrsâl-i Hafî · Tedlîsu't-Tesviye · Muntehâ-yı Sened · Fer · İhve Ve Ahavât · Mustemlî · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Tashîh · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Haddesenî Ba'du Ashâbinâ · Meçhulün · Tevâtür-ü Lafzı · Sebtun · Taz'îf · Fulân Yus'elu Anhu · Hisân · Eczâ-Yı Hadîsiye · 2. Kaynakça · Hakk · Ahberanâ · Lahn · Leyse Bi-Sahîh · Hıfzı Kezâ · Hiyârun · Tabakâtu'r-Ruvât · Vasatun · Cerh-i Müfesser · Ricâluhu Sikât · Ketebe Ileyye Fulân · Fiten · Hadîsi Mütevâtir · Tesebbut · Mervî · Nazil İsnad · Ale'l-Ahruf · Hasen Ü-Gayrîhî · Cüz · Turuk · Nahvehû · Vâdi
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Leyyinu'l-Hadîs · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Edeb · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Bid'at · Mislehû Sevâ'en · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Adâletu's-Sahâbe · Gayr-ı Meşhur Âhad · Verede Ani'n-Nebî · Muvâfakati Mukayyede · Muda'af · Fevâ'id · Yerfau'l-Hadîse · İndenâ · Bedel · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Du'afâ · Fî Hadîsihî Da'fun · Nâvelenî · Mevdû'u'l-İsnâd · Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Cezm Lafızları · Ma'nen Mütevâtir · Emîru'l-Mu’ınınîn · Ravav Anhu · Esahhu'l-Kutub · An'ane Mursele · Tedvînu'l-Hadîs · Leyse Bihî Be'sun · Gayru Mensûb · Merâsîlu's-Sahâbe · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Evâ'il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber