Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Lem Yerid Fîhi Şey
· Merdûdu'l-Hadîs
· Mudelles Anh
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Sunâ'iyyât
· Şâfehenî Bi'l-İcâze
· Takyîdu'l-İlm
· Teğayyera Bi-Âhirih
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Tukullime Fîhi
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Yenmîhi

Son Okunanlar
· Merâtibu'l-Cerh
· Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî
· Belağanâ
· A'delu'n-Nâs
· Bâb
· İcâze Âmme
· Ehlu'l-Eser
· Bedel-i Nazil
· Teferrede Bihî Fulân An Fulân
· Ye'ti Bi'l-Acâ'ib
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDAN ÇIKINCA SOL TARAFA DÖNDÜĞÜNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Herhangi biriniz (namazdan çıkarken) behemahâl sağ tarafına dön(üp işine git)mek üzerine vâcibdir zannederek şeytana (sakın bir) hisse ayırma(ya kalkışma)sın. Vallâhi ben, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in sol tarafa döndüğünü çok kereler görmüşümdür.
HadisNo : 471

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Soğan sarmısak yiyenlerin mescide gelmemesi
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : NEBİYY-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN, SARMISAK YİYEREK MESCİDLERE VE İNSANLARIN YANINA GELMEKTEN NEHİY BUYURDUKLARINA DÂİR CÂBİR İBN-İ ABDİLLÂH HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem sarmısağı murâd ederek: "Her kim bu yeşillikten yerse mescidlerimize, yanımıza gelmesin" buyurdu. -Râvî (Atâ` b. Ebî Rebâh) der ki: Câbir`e (yâhud Abdü`l-Melik b. Cüreyc der ki: Atâ` `ya): Acabâ hangi sarmısağı kasd buyuruyor? dedim. "Zannıma göre (sarmısağın) ancak çiğini, bir rivâyete göre kokusunu murad buyuruyordu" cevâbını verdi.
HadisNo : 472

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Soğan sarmısak yiyenlerin mescide gelmemesi
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BU BÂBDA VÂRİD OLAN DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Her kim sarmısak, soğan yemiş bulunursa bizden -yâhud mescidimizden- uzak durup evinde otursun" buyurdu. (Yine aynı sened ile) rivâyet olunur ki: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (bir kere) huzûr(-ı şerifler)ine, içinde tâze sebze bulunan bir tencere getiril(ip takdîm edil)di. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) onda nâhoş bir koku duydu. (Ne olduğunu) suâl buyurunca içinde olan sebzelerin ne olduğu kendisine haber verildi. Bunun üzerine Ashâb(-ı Kirâm`ın)dan nezdinde bulunan birine (işâret buyurarak: "Ona) götürünüz" buyurdu. (O Sahâbî de aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz`in) böyle yaptığını görünce yemek istemedi. Bunun üzerine: "Sen (bundan) ye. Zîrâ ben senin münâcât etmediklerinle münâcât ederim" buyurdu.
HadisNo : 473

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN KABİR ÜZERİNE NAMAZ KILDIKLARINA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (bir def`a) kenarda kalmış bir kabre -yâhud da bir lakît, yâni tıfl-ı metrûk kabrine- yolu uğradığı ve (onu görünce) kendilerine imam ol(ub meytin üzerine namaz kıl)dığı ve (kendileri de ardında) saf bağladıkları (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 474

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cuma günü yıkanmak
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : "CUM`A GÜNÜNÜN GUSLÜ, HER BÂLİĞ OLAN KİMSEYE VÂCİB (GİBİ)DİR" HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Cum`a gününün guslü her bâliğ olan kimseye vâcib (gibi)dir" buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 475

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN BAYRAM NAMAZINA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, birinin ravi`ye: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bayram namazgâhına) çıkışta (hiç) bulundun mu?" demesi üzerine (müşârün-ileyh) şu cevâbı vermiştir: "Evet, (bulundum.) Ona olan yakınlığım da olmasaydı orada bulunamıyacaktım". -Râvî der ki: Yaşımın küçüklüğünden dolayı (bulunmıyacaktım) demek istedi. -(Yine İbn-i Abbâs radiya`llâhu anhümâ der ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) Küseyyir b. es-Salt (b. Ma`dî Kerb-i Kindî) hânesinin hizâsındaki sütûnun yanına geldi. Sonra (orada) hutbe îrâd buyurdu. Sonra kadınlar(ın bulunduğu taraf)a gelip onlara va`z ve tezkîrde bulundu. Ve sadaka vermelerini fermân buyurdu. Bunun üzerine kadınlar(ın her biri) elini üzerindeki (yüzük ve sâire gibi) halklara (yâhud da boyuna) uzatıp (zînetini) Bilâl (radiya`llâhu anh)in eteğine atmaya başladı. Sonra Bilâl ile birlikte Hâne-i Saâdetlerine teşrîf ettiler.
HadisNo : 476

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Kadınlara mescid izni
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : "KADINLARINIZ SİZDEN GECELEYİN MESCİDE (GİDİP İBÂDET İÇİN) İZİN İSTEDİKLERİNDE, KENDİLERİNE İZİN VERİNİZ." HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Kadınlarınız sizden geceleyin mescide (gidip ibâdet için) izin istediklerinde, kendilerine izin veriniz" buyurduğunu (sened-i muttasıl ile) rivâyet ediyor.
HadisNo : 477

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Müslümanın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : CUM`ANIN FARZİYYETİ VE EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Bizler (Ehl-i Kitâb`a nazaran) en sonra gelmişler (ken) Kıyâmet gününde (fazîletce) en başa geçecek olanlarız. Şundan dolayı ki, bizden evvel onlara, (daha sonra bizlere) kitab verildi de Allâh`ın onlara farz buyurduğu gün, bu (cum`a günü) iken onlar ihtilâf çıkar(ıp başka günlere ta`zîm et)diler. Bize ise o güne i`tibâr etmek husûsunda Hak Teâlâ hidâyet verdi. Artık bu babda nâs bizden geri kalmış oludular. Yahûdiler(in ibâdet günü) yarın, Nasârâ (nınki) de öbür gündür.
HadisNo : 478

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma günü yıkanmak;Güzel koku sürünmek;Misvak kullanmak
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : CUM`ANIN MÜSTAHABLARI VE EBÛ SAİD-İ HUDRÎ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Her bâliğ olan (kimseye) cum`a günü gusletmek ve imkân bulursa gerek misvaklenmek, gerek hoş koku sürünmek vâcib (gibi) dir." buyurduğuna şehâdet ederim.
HadisNo : 479

 
Fasil : CUM`A BAHSİ
Konu : Cuma günü yıkanmak;Cuma namazı ve hutbesi;Cumanın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) buyurdu ki: Her kim cum`a günü cenâbet guslü ile iğtisâl ettikten sonra (ilk saatte Cum`a namazına) giderse bir deve, ikinci saatte giderse bir sığır, üçüncü saatte giderse (sağlam) boynuzlu bir koç, dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta kurban etmiş gibi (sevâba nâil) olur. İmam (hutbeye) çıkınca da melekler zikri (yâni hutbeyi) dinlemek için (mecliste) hazır bulunurlar.
HadisNo : 480

« geri 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Garîbi'l- Mutlak · Muhtalak · Muttefekun Aleyh · Lem Yesıhh · Derecâtu's-Sahîh · Mudrec · Mutâba'at-ı Tâmme · Eceztu Ehle Zemânî · Musnid · Eceztu Külle Ahadin · Elkâbu'l-Muhaddısîn · Kesîru'l-Rıhle · Âdâbu Tâlibi'l-Hadîs · Ale’l-Etraf · Ahberanâ Fî Kitâbihî · Ravâhu · Âfetuhû Fulân · Fiilî Sünnet · Adlun Dâbitun · Salih · Cerh-i Müfesser · Rivayet Şartları · Udûl · Vaz · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Sükût Tedlîsi · İlmu'l-Hadîs · Tashîh · El-Hadîse · Vehim · Sebtun-Sikatun · Buldâniyye · Es-Sunnetu'l-Fi’iliyye · Âdil · Cem · Sahîh-Garib-Hasen · Nekâret · Ahbâr · Sigâr-ı Tabiin · Elfâz-ı Câzime · Tedlîsu's-Şuyûh · Yervîhi · Vahiy · Leyse Bi-Merdiyy · Tarahû Hadîsehû · Enâ · Ehlu'l-Bid'a · Tekellemû Fîhi · Ashâbu'l-Bıd'a · İsnâd-ı Âli
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ashâb-ı Suffe · Lem Yerid Fîhi Şey · Merdûdu'l-Hadîs · Mudelles Anh · Sadûkun Lehû Evhâm · Sunâ'iyyât · Şâfehenî Bi'l-İcâze · Takyîdu'l-İlm · Lahn · el-Kutubu's-Sitte · Kari · İstidrak · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Ruvîye An Fulân · İksar-ı Hadis · Ta'lîl · Leyse Bi-Sika · İntihâ · Lâ ... İlâ · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Cezm Lafızları · Ashâb-ı Kiram · Maklûb · El-Câmi'u's-Sahîh · Ravâ · Merâsîlu's-Sahâbe · Ref · Telakkub · Âdâbu't-Tâlib · Sünnet · Kezzâbun · Leyse Bi Me’mûn · Yuktebu Hadîsuhu · Suffe Ehli · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl · Fîhi Nazarun · Telfîku'r-Rivâyâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber