Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Kalîlu'l-Hadîs
· Lem Yesbut
· Mustahrecât
· Mutâba' Aleyh
· Refe'ahû
· Rivayeten
· Sebtun-Sebtun
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Ashabu's-Sunen
· Derecâtu's-Sahîh
· Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî

Son Okunanlar
· Ebu Dâvud
· Gaflet
· Ahâdîsu'l-Ahkâm
· Sahîfe
· An'ane Mursele
· Belağanâ Ani'n-Nebî
· Telfîku'l-Hadîs
· Nazarî İlim
· Mahfuz
· Emâlî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz sonunda duâ
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZIN SONUNDAKİ DUÂSINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE ABDULLÂH İBN-İ AMR İBNİ`L-ÂS VE İBN-İ MES`ÛD (RADİYA`LLÂHU ANHÜM) HADÎSLERİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile Abdullâh b. Amr b. el-Âs radiya`llâhu anhümâ`nın) Ebû Bekri`s-Sıddîk radiya`llâhu anh`den rivâyetine nazaran (Müşârün-ileyh Hazretleri bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e: "(Yâ Resûla`llâh,) bana bir duâ öğret de namazım(ın sonun)da okuyayım" di(ye niyazda bulun)muş. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de): ... de" cevâbını vermişlerdir.
HadisNo : 461

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZIN SONUNDAKİ DUÂSINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE ABDULLÂH İBN-İ AMR İBNİ`L-ÂS VE İBN-İ MES`ÛD (RADİYA`LLÂHU ANHÜM) HADÎSLERİ
Hadis : İbn-i Mes`ûd (radiya`llâhu anh) hadîsi ki, biraz evvel geçmişti. Bu rivâyete göre (İbn-i Mes`ûd radiya`llâhu anh) ... demesini müteâkıb: "Sonra en ziyâde beğendiği duâyı intihâb edip onunla niyazda bulunsun" demiştir.
HadisNo : 462

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda selâm
Ravi : Ümmü`l-Mü`minîn Ümmü Seleme
Baslik : NEBİYY-İ MUHTAREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDA, SELÂMINI VERDİKTEN SONRA KALKMADAN ÖNCE AZICIK BEKLEDİĞİNE DÂİR ÜMMÜ SELEME (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (namazdan) selâm verdiğinde selâmını itmâm eder etmez kadınlar (hemen) kalkar. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de) ayağa kalkmazdan evvel azıcık bekler dururdu.
HadisNo : 463

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda selâm
Ravi : Itbân (b. Mâlik-i Ensârî)
Baslik : İMAMA UYAN KİMSENİN, İMAMIN SELÂMINI MÜTEÂKİP SELÂM VERMESİNE DÂİR ITBÂN HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bir def`a) namaz kıldıktı. Selâm verdikleri vakit (biz de) selâm verdik.
HadisNo : 464

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : İMAMA UYAN KİMSENİN, İMAMIN SELÂMINI MÜTEÂKİP SELÂM VERMESİNE DÂİR ITBÂN HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Halk farz namazdan çıkınca yüksek sesle zikretmek (tâ) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zamânında var idi. (Aynı sened ile) İbn-i Abbâs radiya`llâhu anhümâ: "Ben bu sesi işitir işitmez bununla (yâni zikir seslerinin yükselmesiyle) namazdan çıktıklarını anlardım" der.
HadisNo : 465

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazdan sonra tesbih
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HER NAMAZDAN SONRA OTUZ ÜÇ KERE TESBÎH, TAHMÎD VE TEKBÎR ALMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (Muhâcirîn) fukarâ(sı) gelip dediler ki: (Yâ Resûlâllâh,) servet ve sâmân sâhibleri en yüksek dereceleri (kazanıp ve) naîm-i mukîm (devletine ermek fazîlet ve saâdetin)i alıp gittiler: (Hem) bizim kıldığımız gibi (onlar da) namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi (onlar da) oruç tutuyorlar. (Hem de) onların artık malları var da onunla haccediyor, umre yapıyor, cihad ediyor, sadaka veriyorlar. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) buyurdu ki: Size bir şey haber vereyim mi ki, siz onu yaptığınız takdirde hem (bu husûslarda) sizi geçmiş olanlara yetişesiniz, hem de sizden sonraya kalanlardan hiçbir kimse size yetişemesin? Ve içlerinde bulunduğunuz cemâat içinde en hayırlı (ümmet) siz olasınız? Meğer ki, (onların içinde size tavsiye ettiğim amelin) mislini yapan biri buluna: Her (farz) namazdan sonra otuz üçer kere tesbîh ve tahmîd eder, tekbîr alırsınız. -Râvî der ki: Aramızda ihtilâf çıktı. İçimizden biri: "Otuz üç kere tesbîh, otuz üç kere tahmîd eder, otuz dört kere tekbîr alırız" deyince (sormak için) yanına döndüm. "Her biri otuz üçer oluncaya kadar tesbîh ve tahmîd eder, tekbîr alırsınız" dedi.
HadisNo : 466

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz sonunda duâ
Ravi : Muğîre b. Şu`be
Baslik : HER NAMAZDAN SONRA OTUZ ÜÇ KERE TESBÎH, TAHMÎD VE TEKBÎR ALMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) her farz namazdan sonra: ... buyururlardı.
HadisNo : 467

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz bitince imâmın cemâate dönmesi
Ravi : Semüre b. Cündeb
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDAN SONRA YÜZÜNÜ CEMÂATE ÇEVİRDİĞİ HAKKINDA SEMÜRE İBN-İ CÜNDEB (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) bir namaz kıldımı (selâm verdikten sonra mübârek) yüzünü bize doğru döndürürdü.
HadisNo : 468

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz bitince imâmın cemâate dönmesi;Yağmuru Allah yağdırır
Ravi : Zeyd b. Hâlid-i Cühenî
Baslik : YAĞMURUN FALAN YILDIZIN BATIP DOĞMASI İLE YAĞDIĞINA İNANAN KİMSENİN ALLÂH`A ÎMÂN ETMEYİP O YILDIZA ÎMÂN ETMİŞ OLACAĞINA DÂİR ZEYD İBN-İ HÂLİD-İ CÜHENÎ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Hudeybiye`de geceleyin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kılırdı. Namazdan çıkınca (mübârek) yüzünü cemâate döndürüp: "Bilir misiniz, Rabb`ınız Azze ve Celle (Hazretleri) ne buyurdu?" diye suâl etti. "Allah ve Resûlü a`lemdir" dediler. Dedi ki (Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri): "Kullarımdan kimi bana mü`min, kimi kâfir (olarak) sabahı etti. Her kim Allâh`ın fazl u rahmeti ile üzerimize yağmur yağdı dedi ise, işte o bana îmân etmiş, yıldıza etmemiştir. Her kim de falan ve falan (yıldız)ın nev`i (yâni batıp doğması) ile üzerimize yağmur yağdı dediyse, işte o, bana îmân etmemiş, yıldıza etmiştir" buyurdu.
HadisNo : 469

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Sadaka vermek;Tasadduk
Ravi : Ukbe b. el-Hâris
Baslik : NAMAZDA İKEN MÜ`MİNİ DÜNYÂYA ÂİT HİÇBİR ŞEYİN MEŞGÛL ETMEMESİNE DÂİR UKBE İBNİ`L-HÂRİS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Medîne (-i Tâhire)`de Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in arkasında ikindi namazını kılmıştım. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) selâm verdi. Sonra kalkıp acele acele ve cemâatin omuzları üstünden aşarak zevcât-ı tâhirâtına mahsûs hücrelerin birini teşrîf etti. Halk (bu) sür`atinden ürktüler. (Biraz sonra) cemâatin yanına çıktı. Ve sür`atinden ürktüler. (Biraz sonra) cemâatin yanına çıktı. Ve sür`atinden şaşakaldıklarını görünce: "(Namazda iken bizde) biraz altun (olduğunu) der-hâtır ettim. Beni alıkoymasını istemedim de dağıtılmasını emret (meye git)tim" buyurdu.
HadisNo : 470

« geri 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Lem Yerid Fîhi Şey · Telkin · İnteha'l-Lahak · Leyse Bi-Sâbit · Yervîhi · Mevdû'u'l-İsnâd · Sikatun-Mutkinun · Kad Du'ife · Meşayih · Ravav Anhu · Etrâf · Mudrecu'l-İsnad · Subâ'iyyât · Mahv · Ta'dîl Mertebeleri · Şurûtu'l-Mutevâtir · Haber · Merfû' Hükmen · Ferd · Ale'l-Ebvâb · Fîhi Halfun · Telfîku'r-Rivâyâ · Ve Bi'l-İsnad · Atfe · İcâze Âmme Mutlaka · İhtisâru'l-Hadîs · Mebde · Es-Sunne · El-Muvatta’ · Garâbet · Sahih-Garib · Enbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Ercû En Lâ Be'se Bihî · Leyse Bi'l-Metîn · Hafî Mursel · Tirmizî · Sadûkun İn-şâ'allah · Belâğ · Lehû Evham · Muntehâ-yı Sened · Eceztuke (Cemî'a) Mâ Ucîze Lî Rîvâyetuh · Azbat · El-Hadîse Bi-Tûlihî · Dabbe · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Da'îfun Vahin · Hadîsuhû Munker · İle's-Sıdkı Ma Huve · İkrâr · Evha'l-Esânîd
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Evsaku'n-Nâs · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Mudelles · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Mutâba'at-ı Kasıra · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Mustahrecât · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Esbât · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Müfesser Cerh · İrsal · Ta'dîl · Süneni Erba'a · Ruvîye An Fulân · Etkan · Mubhem · Vehen · Musâvât · Nisbe · Uluvv-u Nisbî · El-Erba'a · Sika · Gayru Me’mûn · Ferd-i Mutlak · Hadîsi Kudsî · Ve Tekarebâ Fı'l-Manâ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber