Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sevveğa Lî
· Ta'lîkât
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî
· Yervîhi
· Zahirî İnkıta’
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Esbâbu'l-Cerh
· Fîhi Halfun
· Garîbu'l-İsnâd
· Haber-i Aziz
· Huddistu An Fulân

Son Okunanlar
· Sünen Tirmizî
· Telkîb
· Sulâsî
· Es-Sahîhân
· Lem Yerid Fîhi Şey
· Ravâ
· İhticâc
· Ahberanâ İcâzeten
· Nuzûl
· İtkan
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Secde
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YEDİ A`ZÂ ÜZERİNE SECDE ETMEKLE EMROLUNDUĞUNA VE NAMAZDA ELBÎSE İLE, SAÇLA MEŞGÜL OLMAKTAN NEHYOLUNDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Biri) alın -(mübârek alnını gösterirken mübârek eliyle) burnuna da işâret etti-, (ikis) eller, (diğer ikisi) dizler, bir de (ikisi) ayak uçları olmak üzere yedi kemik (yâni a`zâ) üzerine secde etmekle emrolundum. (Namaz kılarken) elbisemizle saçımızı (durumu bozulmasın, yâhud tozlanmasın diye) toplamaktan da nehyolundum.
HadisNo : 451

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YEDİ A`ZÂ ÜZERİNE SECDE ETMEKLE EMROLUNDUĞUNA VE NAMAZDA ELBÎSE İLE, SAÇLA MEŞGÜL OLMAKTAN NEHYOLUNDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bize nasıl namaz kıldırdı ise size de öylece namaz kıldırmaktan vazgeçmiyeceğim..." dediği rivâyet olunmaktadır. Hadîsin alt tarafı (yukarıda) geçmişti.
HadisNo : 452

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Secde
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN: "SECDEDE İ`TİDÂL ÜZERE BULUNUNUZ. HİÇBİRİNİZ DE KOLUNU (SECDE ESNÂSINDA) CANAVAR KOLUNU YAYAR GİBİ YAYMASIN" HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Secdede i`tidâl üzere bulununuz. Hiç biriniz de kolunu (secde esnâsında) canavar kolunu yayar gibi yaymasın" buyurduğunu rivâyet etmiştir.
HadisNo : 453

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Mâlik b. el-Hüveyris
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZIN TEK REK`ATLERİNDE CELSE-İ İSTİRAHAT BUYURDUKLARINA DÂİR MÂLİK İBNİ`L-HUVEYRİS HADÎSİ
Hadis : "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i namaz kılarken gördüm. Namazının tek rek`atlarında ol(ub da rek`atı tamamla)dığı zamanlarda (bir müddet) oturmadıkça (sonraki rek`at için) ayağa kalkmazdı" dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 454

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz tekbirleri
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN SECDEYE VARIRKEN, BİRİNCİ SECDEDEN DOĞRULURKEN VE İKİNCİ SECDEDEN KALKARKEN TEKBİRLERİ CEHREN ALDIĞINA DÂİR EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) mervîdir ki (bir def`a) namaz kıldırmış ve (bu namazda) secdeden başını kaldırırken, (ikinci) secdeye varırken, (bu) secdeden başını kaldırırken, ikinci rek`attan (yâhud ikinci secdeden) kalkarken tekbîr(ler)i cehren almış ve: "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i (namazı) böyle (kılar) gördüm" demiştir.
HadisNo : 455

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda oturma şekli
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : NAMAZLARDA SAĞ AYAĞI DİKİP SOL AYAĞI BÜKMENİN SÜNNET OLDUĞUNA DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur ki, Abdullâh b. Ömer radiya`llâhu anhümâ namazda iken (teşehhüd-i ahîr için) oturduğunda bağdaş kurardı. (Bir gün) oğlunun (da) böyle yaptığını gördü de kendisini bu (oturuşu)ndan nehyetti. Ve: "Namazdaki sünnet ancak sağ ayağını dikip sol ayağını bükmektir" dedi. (Oğlu): "Sen bunu yapıp duruyorsun" deyince: "(Evet, yapıyorum. Çünkü) ayaklarım beni taşıyamıyor" cevâbını verdi.
HadisNo : 456

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda oturma şekli
Ravi : Ebû Humeyd Ensârî-i Sâidî
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN İFTİTAH TEKBÎRİNDE, RÜKÛ`DAN DOĞRULUŞUNDA, SECDESİNDE VE TEŞEHHÜD İÇİN OTURDUĞUNDA A`ZÂLARININ DURUMUNA DÂİR EBÛ HÜMEYD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in namazını en iyi belleyeniniz ben idim. Görürdüm ki (iftitah) tekbîr(ini) aldığında ellerini omuzları hizâsına getirir, rükûa vardığında da elleriyle dizlerini tutardı. Sonra belini (kanburlaşdırmadan) büker, başını kaldırdığında omurga kemiklerinden her biri yerli yerine gelinceye kadar doğrulur, secde ettiğinde kollarını yere yaymaksızın ve birbirine yanaştırmaksızın (yere) koyup ayaklarının parmaklarını kıbleye karşı getirir, (ilk) iki rek`at başında (teşehhüd için) oturduğunda sol ayağının üzerine oturup sağ ayağını diker, son rek`atta oturduğunda (ise) sol ayağını ile alıp ve diğerini dikip mak`adesi üstüne oturur idi.
HadisNo : 457

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda yanılmak;Sehiv secdesi
Ravi : Abdullâh İbn-i Buhayne
Baslik : PEYGAMBER EFENDİMİZ`İN SECDE-İ SEHVİNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ BUHAYNEA HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) Ravi`nin -ki Ashâb-ı Nebî salla`llâhu aleyhi ve sellem`den idi -şunu naklettiği rivâyet edilmiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem kendilerine (bir def`a) öğlen namazı kıldırmış. Bu namazda ilk iki rek`attan sonra (teşehhüde) oturmaksızın (secdeden üçüncü rek`ata) kalkmış, nâs da (iktidâen) birlikte ayağa kalmışlar ve namazı bitirip de -halk, selâm vermesine intizâr eyledikleri sırada- oturduğu yerden tekbîr alıp selâm vermeden (sehv için) iki kere secde buyurmuş ve sonra selâm vermiş.
HadisNo : 458

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda tahiyyât;Namazda çıkış
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : TEŞEHHÜD HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz)in ardında namaz kıldığımız vakitlerde: ... derdik. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bize dönüp buyurdu ki: "Selâm, Allâh(u Tebâreke ve Teâlâ Hazretlerin)in kendisidir. Her hanginiz namaz kıldırdığında ... desin. Zîrâ siz bu (İbâdî`llâhi`s-sâlihîn)i dediğinizde gökte olan ve yer (yüzün) de olan her sâlih kula râci` olmuş olur. (Sonradan da) : ... (deyiniz)."
HadisNo : 459

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz sonunda duâ
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZIN SONUNDAKİ DUÂSINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE VE ABDULLÂH İBN-İ AMR İBNİ`L-ÂS VE İBN-İ MES`ÛD (RADİYA`LLÂHU ANHÜM) HADÎSLERİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zevce(-i pâkize)si Âişe(-i Sıddîka) radiya`llâhu anhâ`dan sened-i muttasıl ile rivâyet olunuyor ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namaz(ın sonun)da: ... diye duâ buyururdu. Biri kendisine: "Mağremden (yâni borçtan) ne de çok istiâze ediyorsun!" dedi. Bunun üzerinde: "İnsan borçlandığı vakit söz söyler de yalan uydurur, söz verir de sözünde duramaz" buyurdu.
HadisNo : 460

« geri 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· 3. Dipnotlar · Kitâb · Cezm Sîğası · Ev Şibhehû · Hüccet · İhticâc · Ta'dîl · Li'd-Da'fi Ma Huve · Musannif · Tesmiyetu'r-Ruvât · Fî Hadîsihî Da'fun · Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u · Muttehem Bi'l-Kezib · Leyse Bi-Sâbit · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Emera · Kesîru'l-Rıhle · Es-Sahîfetu's-Sâdıka · Yukalu · İlhak · Mu'allil · Râfi · Ehlu'l-Eser · Cami · Sahabe · An'ane · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · İsnâd-ı Âli · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Fuhşu'l-Ğalat · Teğayyera Bi-Âhirih · Vicâde · Bilâd Tedlîsi · Vahin · Şurûtu’r-Rivâye · Sahibu'l-Hadîs · Hasenu'l-Hadîs · Eserî · Mu’en’en · Adûl · Kezzâbun · Ebu Dâvud · İrsâl-i Celi · İnfirad · Sikatun-Mutkinun · Bâtıl · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · Cadde · Kesîru’l-Galat · Sunâ’î
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Leyyinu'l-Hadîs · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Edeb · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Bid'at · Mislehû Sevâ'en · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Adâletu's-Sahâbe · Gayr-ı Meşhur Âhad · Verede Ani'n-Nebî · Muvâfakati Mukayyede · Muda'af · Fevâ'id · Yerfau'l-Hadîse · İndenâ · Bedel · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Du'afâ · Fî Hadîsihî Da'fun · Nâvelenî · Mevdû'u'l-İsnâd · Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Cezm Lafızları · Ma'nen Mütevâtir · Emîru'l-Mu’ınınîn · Ravav Anhu · Esahhu'l-Kutub · An'ane Mursele · Tedvînu'l-Hadîs · Leyse Bihî Be'sun · Gayru Mensûb · Merâsîlu's-Sahâbe · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Evâ'il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber