Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sevveğa Lî
· Ta'lîkât
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî
· Yervîhi
· Zahirî İnkıta’
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Esbâbu'l-Cerh
· Fîhi Halfun
· Garîbu'l-İsnâd
· Haber-i Aziz
· Huddistu An Fulân

Son Okunanlar
· Telkîb
· Sulâsî
· Es-Sahîhân
· Lem Yerid Fîhi Şey
· Ravâ
· İhticâc
· Ahberanâ İcâzeten
· Nuzûl
· İtkan
· Dârimî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) EFENDİMİZ`İN RÜKÛU, SÜCÛDU, İKİ SECDE ARASINDAKİ CÜLÛSU, RÜKÛ`DAN BAŞ KALDIRIP DURMASI, TAKRÎBEN BİRBİRİNE MÜSÂVÎ OLDUĞUNA DÂİR BERÂ` İBN-İ ÂZİB HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâl salla`llâhu aleyhi ve sellem`in -(Kırâet için olan) kıyâm ile ka`de müstesnâ olmak üzere- rükûu, sücûdu, iki secde ara(sındaki cülû)su, rükû`dan baş kaldır(ıp dur)ması biribirine takrîben müsâvî idi.
HadisNo : 441

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem rükûunda ve sücûnda: ... derdi.
HadisNo : 442

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : (Diğer tarîkden mervî bu) hadîsde: "Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bunu demekle) Kur`ân`a imtisâl ediyordu" dediği haber veriliyor.
HadisNo : 443

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN RÜKÛ` VE SÜCÛDUNDA YAPTIĞI DUÂYA ÂİT ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) VE EBÛ HÜREYRE (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmam: ... dedimi siz: ... deyiniz. Zîrâ her kimin (böyle) demesi melâikenin (böyle) demesine muvâfık düşerse, geçmiş günahları mağfûr olur.
HadisNo : 444

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KUNUT HAKKINDA EBÛ HÜREYRE VE ENES (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Rivâyet olunuyor ki, müşârün-ileyh: "(Size) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz`in) namazına yakın namaz kıldıracağım" de(yip namaz kıldır)dı. -(Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh) öğlen, yatsı ve sabah namazlarının son rek`atlarında ... dedikten sonra kunût okur, (bu kunutunda) mü`minlere duâ ve küffâra lâ`net ederdi.
HadisNo : 445

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Kunut
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : KUNUT HAKKINDA EBÛ HÜREYRE VE ENES (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : "(Vaktiyle) kunut akşam ile sabah namazlarında (okunur) idi" dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 446

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda hamdin fazîleti
Ravi : Rifâa b. Râfi` (Ensâriyyi`z-Zürakıyy)
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN TESMÎ` VE TAHMÎDİ HAKKINDA RİFÂA İBN-İ RÂFİ` (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Bir gün Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in arkasında namaz kılıyorduk. Rükû`dan (mübârek) başını kaldırdığında: ... buyurdu. (Ardında namaz kılan) biri: ... dedi. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) namazdan çıkınca: "(Demin şu kelâm ile) mütekkelim olan kim idi?" diye suâl buyurdu. O da: "(Yâ Resûlâllâh,) benim" dedi. (Bunun üzerine): "Vallâhi otuz bu kadar melek gördüm ki, (bu sözü) bakalım hangimiz evvel yazıp Huzûr-ı Hakk`a çıkacak diye yarış ediyorlardı" buyurdu.
HadisNo : 447

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ENES İBN-İ MÂLİK`İN, RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZINI TA`RÎFİNE DÂİR SÂBİT İBN-İ ESLEM HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile Sâbit b. Eslem-i Bünâhî) Enes (b. Mâlik) radiya`llâhu anh`den (bahs ile) demiştir ki: (Enes radiya`llâhu anh) bize Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in namazını ta`rîf ederdi. Namaz kılardı da başını rükû`dan kaldırdığı vakitte secdeye varmayı (gâlibâ) unuttu diyecek kadar ayakta kalırdı.
HadisNo : 448

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak;Namaz tekbirleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NEBİYY-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDA TESMÎ`, TAHMÎD VE TEKBİRLERİNE; RÜKÛ`DAN DOĞRULDUĞUNDA DA MÜ`MİN VE MÜŞRİKLER İÇİN YAPTIĞI DUÂSINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh farz olsun, olmasın; (kezâ) Ramazan`da olsun olmasın, her namazda tekbîr alırdı. (Şöyle ki, namaza başlayıp) durduğu vakit tekbîr alırdı. Sonra rükûa varırken tekbîr alırdı. Sonra ... der, daha sonra secdeye varmazdan evvel ... derdi. Sonra secdeye indiği vakit ... der, daha sonra başını secdeden kaldırırken tekbîr alırdı. Sonra (ikinci) secde(yi) ederken tekbîr alırdı. Sonra secdeden başını kaldırırken tekbîr alırdı. Sonra ikinci rek`attaki cülûsdan (yâni ka`de-i ûlâdan) ayağa kalktığı zaman tekbîr alırdı. Namazı bitirinceye kadar her rek`atta da bunu yapardı. Sonra namazdan kalktığı zaman: "Nefsim yed(-i kudret)inde olan (Allâhu zü`l-Celâl)`e kasem olsun ki, içinizde Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in namazına en çok benzeyen namazı kıldıran benim: (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) dünyâdan müfârekat buyuruncaya kadar namazı vallâhi işte böyle idi" derdi. -Yine (râvî Ebû Bekr b. Abdü`r-Rahmân ile Ebû Seleme b. Abdü`r-Rahmân) Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh`den rivâyeten derlerdi ki: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (mübârek) başını rükû`dan kaldırırken ... der, isimlerini söyliyerek bir takım kimseler için duâ buyurur ve: "İlâhî Velîd b. el-Velîd`i, Seleme b. Hişâm`ı, Ayyâş b. Ebî Rebîa`yı (küffâr elinde bunalıp) zaîf (ve âciz) görülen (diğer) mü`minleri kurtar. İlâhî, Mudar`ı daha bedter çiğne. (İlâhî, içinde bulundukları) bu yılları Yûsuf (aleyhi`s-selâm) ın (o şiddetli) yıllarına benzet" derdi. -(Ebû Hüreyre radiya`llâhu anh) der ki: O sıralarda Mudar`ın ehl-i maşrık olanları Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e henüz muhâlif idiler.
HadisNo : 449

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cehennem azâbı;Haşr;Rü`yetullah;Sırat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KIYÂMET GÜNÜNDE MÜ`MİNLERİN ALLÂH`I RÜ`YETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) öteki, beriki: "Yâ Resûlâllâh, Kıyâmet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz?" diye sordular. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz Hazretleri de mukâbeleten): "Ayın on dördüncü gecesi rü`yete mâni` hiçbir bulut yokken Kamer(i görmek husûsun)da şek ve ihtilâf eder misiniz?" diye suâl buyurdu. "Hayır, yâ Resûlâllâh (bunda ihtilâf etmeyiz)" denince tekrar: "Ya, rü`yete mâni` hiçbir bulut yokken Güneş (i görebileceğiniz) de şek ve ihtilâf eder misiniz?" diye suâl buyurdu. (Yine): "Hayır, yâ Resûlâllâh. (Bunda da ihtilâf etmeyiz)" denince buyurdu ki: İşte O`nu siz böyle (açık) göreceksiniz. Kıyâmet gününde nâs haşrolunacak (yâni bir araya toplanacak. Rabbimiz Teâla ve Tekaddes Hazretleri): "Her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına düşsün" buyuracak. (Yâhud Hakk`ın emriyle bu sözü diyen diyecek.) Artık kimi Şems`in, kimi Kamer`in, kimi tâğutların ardına düş(üp gid)ecek. Yalnız bu ümmet, içlerinde münâfıkları da olduğu halde (yerinde durup) kalacak. Allah (Tebâreke ve Teâlâ Hazretleri) onlara (evvelce tanıdıklarından başka bir sûrette) gelip: "Ben sizin Rabbinizim" buyuracak. Onlar (Rabb-i Müteallerini o tecellî ile tanımıyacakları için: "Sen`den Allâh`a sığınırız.) Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. (Yerimizden ayrılmayız). Rabbimiz bize geldiğinde biz O`nu tanırız" diyecekler. Allâhu Azze ve Celle (Hazretleri) onlara (Bu def`a tanıdıkları sûrette) gelip: "Ben Rabbinizim" buyuracak. Onlar da: "(El-Hak) Sen bizim Rabbimizsin" diyecekler. Ve Allâhu Teâlâ(nın) onları da`vet buyur(ması üzerine ona tâbi` ola)cak(lar). Cehennem`in de (tam) ortasına Sırât (yâni köprü) kurulur. Ümmetini (onun üstünden) en evvel geçirecek ben olacağım. O gün Rüsül(-i Kirâm) dan başka hiçbir kimse (hevl ve dehşet dolayısiyle) tekellüm edemez. Rüsül(-i Kirâm)ın da o günkü kelâmı "İlâhî, selâmet ver, selâmet ver" (den ibâret) olacaktır. Cehennem`de sa`dân dikenlerine benzer çengeller vardır. Sa`dân dikenlerini (hiç) görmüşlünüz var mı? -Evet (vardır.)- İşte bu çengeller sa`dân dikenlerine benzer. Ancak şu var ki, ne kadar büyük olduklarını yalnız Allâhu Teâlâ bilir. İşte bunlar nâsı (kötü) amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi (kötü) ameli dolayısiyle helâk olur. Kimi hardal gibi ezim ezim ezildikten sonra necat bulur. Nihâyet Allâhu Teâlâ ehl-i nârdan her kimlere rahmet buyurmayı dilemişse (onları çıkaracak. Dünyâda iken) Allâh`a ibâdet etmiş olanları çıkarmalarını meleklere emredecek, onlar da onları çıkaracaktır. (Melekler) onları âsâr-ı sücûddan (yâni secde a`zâlarındaki izlerden) tanıyacaklardır. Ve (işte onlar öylece) çıkarılacaklardır. Allâhu Teâlâ eser-i sücûdu ye(yip mahvet)meyi nâr(-ı Cahîm)e harâm kılmıştır. Binâenaleyh Âdem-oğlunun bütününü (Cehennem) ateş(i) yer de yalnız eser-i sücûdu yiyemez. Bunlar ateşten kavrulup kapkara olarak çıkarılacaklar. Üzerlerine Âb-ı hayât dökülecek de seyl uğrağında biten yabânî reyhan tohumları nasıl (çabuk) biterse (yeniden) öylece biteceklerdir. Sonra Allâh(u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri) kulları arasında (hüküm ve) kazâyı hitâma erdirir. (Ancak) Cennet ile Cehennem arasında yüzü ateşe dönük bir kimse kalır ki, o, Cennet`e girecek ehl-i nârın sonuncusu olacaktır. (O kimse): "Yâ Rab, yüzümü (şu) ateşden döndür.
HadisNo : 450

« geri 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Lakab · Mudevvenât · Esbâbu'l-Vaz’ · İsnad · Mudevven · Ahfaz · Makrûnen · Nâzil · El-Câmi'u's-Sahîh · Hadîsi Mütevâtir · Tedlîsu'l-Kat’ · Sikatun-Mutkinun · Yebluğu Bihi · Sad · Muztarib · Şeyhun Vasatun · La Tehillu'r-Rivâye Anhu · İstihraç · Usûl · Tevâtür · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · Ta'lîkan · İlmu'l-Hadîs Dirâyeten · Mubtedi · Uluvv Bi-Kıdemi's-Semâ · Hazâ Semâ'î · Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale · Esânid · Cârih · Atfe · Ya'nî · Hadis İlmi · Metin · Tedlîsu'l-İsnâd · Fevâ'id · Sahâbî · İstimla · Dâ'î · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Tashîh · Mürüvvet · Esmâ'u'l-Muhaddisîn · Fuhşu'l-Ğafle · Mubhemât · Sıhhat · Mudebbec · Ahberanî · Nâsih · Ale'l-Mesânîd · Refe'ahû · Beyân
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Leyyinu'l-Hadîs · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Edeb · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Bid'at · Mislehû Sevâ'en · Garîbun Min Haze'l-Vechi · Adâletu's-Sahâbe · Gayr-ı Meşhur Âhad · Verede Ani'n-Nebî · Muvâfakati Mukayyede · Muda'af · Fevâ'id · Yerfau'l-Hadîse · İndenâ · Bedel · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Du'afâ · Fî Hadîsihî Da'fun · Nâvelenî · Mevdû'u'l-İsnâd · Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Cezm Lafızları · Ma'nen Mütevâtir · Emîru'l-Mu’ınınîn · Ravav Anhu · Esahhu'l-Kutub · An'ane Mursele · Tedvînu'l-Hadîs · Leyse Bihî Be'sun · Gayru Mensûb · Merâsîlu's-Sahâbe · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Evâ'il

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber