Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Vâcîd
· Cehâletu'l-Vasf
· Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûdu'l-Hadîs
· Mesânîd
· Muntehâ-yı Sened
· Murselu's-Sahâbî
· Muşeddid
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Rudde Hadîsuhû

Son Okunanlar
· Şâz
· Mutâbi
· Eceztu Li-Men Kale La İlahe İllallah
· Kara'tu Alâ Fulân An Fulân
· Mevdu’u’l-Metn
· İsrailiyyât
· Takrîrî Sünnet
· Ahvâlu'r-Ruvât
· İlmu Mustalahi'l-Hadîs
· Mubhemât
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cin Sûresinin inişi;Cinlerin Kur`ân-ı Kerîm dinlemesi
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN SALÂT-İ FECİRDE KUR`ÂN`I CEHREN KIRÂET ETTİĞİNE VE KIRÂETİNİ ŞEYÂTÎNİN İŞİTTİKLERİNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Ashâb (-ı Kirâm`ın) dan bir kaç zât ile birlikte Sûk-ı Ukâz`a doğru yürüyorlardı ki, o târihde şeyâtin, semâdan haber almaktan men` edilmiş, (haber almağa çıktıkca) üzerlerine şühub (-i sâkıbe) atılmağa başlamış bulunuyordu. (Semâya doğru çıkıp koğulan) şeyâtîn, kavimleri nezdine döndüklerinde kendilerine: "Ne oluyorsunuz? (Neden hiçbir haber getiremiyorsunuz?)" dediler. Onlar da: "Ne yapalım? Semâdan haber almaktan men` edildik. Üzerimize şühub (-i sâkıbe) havâle edildi" dediler. (Bunun üzerine) onlara: "Sizin haber almanıza hâil olan her halde yeni hâdis olmuş bir şeydir. Arzın şarklarını, garblarını dolaşın (da) semâdan haber almanıza hâil olan (bu yeni şey) ne imiş (öğreniniz)" denildi. (İşte) bunların içinden Tihâme cihetine yönelmiş olan takım da Sûk-ı Ükâz`a gitmek üzere Nahle`de bulunan Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bulunduğu yere varmış oldular ki, o sırada (Resûl-i Hüdâ aleyhi efdalü`t-tehâyâ Efendimiz) orada Ashâb-ı Kirâmına salât-ı fecri kıldırıyordu. (Namazda okuduğu) Kur`ân`ı işidince bunlar kulak verdiler ve (biribirine): "Semâdan haber almaktan sizi men` eden vallâhi işte budur" dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi kavimleri nezdine döndüklerinde: ... dediler. Allâhu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri de Peygamberi salla`llâhu aleyhi ve sellem`e ... sûresini inzâl buyurdu. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz`e vahyolunan işte cinnin bu sözleridir.
HadisNo : 431

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Hz. Peygamber en güzel örnektir;Hz. Peygamber`in Allâh`ın emirlerine uygun hareket ettiği
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN MÜ`MİNLER İÇİN EN GÜZEL NÜMÛNE OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Namazda) emrolunduğu yerde okudu. (Kezâlik) emrolunduğu yerde sükût buyurdu. Senin Rabb`in unutkan değildir. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de sizin için (Bi`llâhi en) güzel nümûnedir. (Yaptığı gibi yapınız).
HadisNo : 432

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : İKİ YÂHUT DAHA ZİYÂDE SÛRENİN BİRER REK`ATTA CEM`İ HAKKINDA İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) mervîdir ki: (Bir gün Abdullâh) b. Mes`ûd radiya`llâhu anh`e biri gelip: "Bu gece ben bütün mufassalı bir rek`atta okudum" dedi. İbn-i Mes`ûd (radiya`llâhu anh) cevâben: "Şiir okur gibi acele acele mi? Vallâhi ben Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in nazâirden hangilerini bir araya getirdiklerini biliyorum" deyip her rek`atta ikişer (okunmuş) sûre(ler) olmak üzere mufassaldan yirmi sûre saydı.
HadisNo : 433

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : İmâma uymak;Namazda fâtiha okumak;Namazda kırâeti ilk rekâtta uzatmak
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : HAZRET-İ PEYGAMBER`İN ÖĞLE VE İKİNDİ NAMAZLARINDA SİRRAN KIRÂETTE BULUNDUĞU; İLK İKİ REK`ATTE FÂTİHA`DAN ZAMM-I SÛRE OKUDUĞU VE İLK REK`ATTE DAHA UZUN OKUDUĞUNA DÂİR KATÂDE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) Öğle namazının ilk rek`atında Ümmü`l-Kitâb (yâni Fâtiha) ile birer sûre, son iki rek`atında da (yalnız) Ümmü`l-Kitâb okurdu. (Ahyânen) bize (sırran okuduğu) âyeti (de) duyururdu. İlk rek`atta ikinci rek`attan ziyâde (kırâeti) uzatırdı. İkindi namazında da, sabah namazında da böyle (yapardı).
HadisNo : 434

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtihadan sonra âmin demek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`DEN RİVÂYET OLUNAN, "İMAM `ÂMÎN` DEDİ Mİ, SİZ DE `ÂMÎN` DEYİNİZ...", "SİZLERDEN BİRİ `ÂMÎN` DESE, MELÂİKE DE SEMÂDA `ÂMÎN` DESELER DE HER İKİSİ YEKDİĞERİNE MUVÂFIK DÜŞERSE, O KİMSENİN GEÇM
Hadis : Şöyle demiştir: İmam (Fâtiha`dan sonra) "âmîn" dedimi (arkasında) siz de "âmîn" deyiniz. Zîrâ her kimin "âmîn" demesi meleklerin "âmîn" demesine uyarsa, geçmiş günahları mağfûr olur. (Râvî İbn-i Şihâb-ı Zührî, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de "âmîn" derdi diyor).
HadisNo : 435

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtihadan sonra âmin demek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EBÛ HÜREYRE`DEN RİVÂYET OLUNAN, "İMAM `ÂMÎN` DEDİ Mİ, SİZ DE `ÂMÎN` DEYİNİZ...", "SİZLERDEN BİRİ `ÂMÎN` DESE, MELÂİKE DE SEMÂDA `ÂMÎN` DESELER DE HER İKİSİ YEKDİĞERİNE MUVÂFIK DÜŞERSE, O KİMSENİN GEÇM
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizlerden biri (Fâtiha`dan sonra) "âmîn" dese, Melâike de semâda "âmîn" deseler de her ikisi yekdiğere muvâfık düşerse o kimsenin geçmiş günahları mağfûr olur.
HadisNo : 436

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatten ayrı namaza durmak;Namaza yetişmek
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : SAF DIŞINDA NAMAZ KILMANIN, CEMÂATE YETİŞMEK İÇİN NEFES NEFESE KOŞMANIN NEHYİNE DAİR EBÛ BEKRE HADİSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur ki, Ebû-Bekre (Nüfey` b. el-Hâris b. Kelede) radiya`llâhu anh (bir def`a koşa koşa) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (in Mescid-i Şerîf`in)e vardı. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) rükû`da idi. O da saffa (kadar) vâsıl ol(ub içine gir)meden (hemen olduğu yerde) rükûa varıverdi. (Sonra) Bu keyfiyeti Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e haber verdi. O da: "Allah hırsını arttırsın. Lâkin bir daha (bunu) yapma" buyurdu.
HadisNo : 437

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz tekbirleri;Namazda tekbir
Ravi : İmrân İbn-i Husayn
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLAH`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZI TA`RİF EDERKEN HER KALKIP İĞİLDİKÇE "ALLÂHU EKBER" DEDİĞİNE DAİR İMRAN İBN-İ HUSAYN HADİSİ
Hadis : (Sened-i Muttasıl ile) mervîdir ki, (vak`a-i Cemel`den sonra bir def`a), İmrân b. Husayn(-ı Huzâl) radiya`llâhu anh, Basra`da Alî (b. Ebî Tâlib) radiya`llâhu anh`in ardında namaz kılmış. (Namazdan sonra râvî Mutarrif b. Abdullâh`a:) "Vallâhi bu zât Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte kıldığımız (o güzelim) namaz(lar)ı bize hatırlattı" deyip (namazı ta`rîf ederken) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in her kalkıp her eğildikçe "Allâhu Ekber" dediğini zikretmiştir.
HadisNo : 438

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaz tekbirleri;Namazda tekbir
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZDA NERELERDE TEKBÎR ALDIĞINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namaza kalktığında ayakda iken (ihram) tekbîr(ini) alırdı. Sonra rükûa varırken tekbîr alırdı. Sonra rükû`dan belini doğrulttuğunda ... sonra ayakta iken ... derdi. "Sonra (secdeye) inerken tekbîr alır; sonra secdeden başını kaldırırken tekbîr alır; sonra (ikinci) secdeye varırken tekbîr alır; sonra (bir daha) başını kaldırırken tekbîr alır; sonra tamâm edinceye kadar bütün namazda böyle yapardı. İkinci rek`atı bitirip oturduktan sonra ayağa kalkarken de tekbîr alırdı"
HadisNo : 439

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Rükûda elleri dizler üzerine koymak
Ravi : Sa`d b. Ebî Vakkâs
Baslik : RÜKÛ`DA İKİ AVUCU TATBÎK EDİP (BİRBİRİNE YAPIŞTIRIP) UYLUK ARASINA KOYMANIN NEHYİNE DÂİR SA`D İBN-İ EBÎ VAKKÂS HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) mervîdir ki, (bir def`a) oğlu (Ebû Zürâre) Mus`ab (b. Sa`d), yanında namaz kılmış. (Mus`ab) der ki: (Rükû` esnâsında) iki avucumu tatbîk ettikten sonra (ellerimi) iki uyluğumun arasına koydum. Babam beni (bundan) nehyedip: "Biz bunu (vâkıâ) evvellerini yapardık. (Lâkin sonra bundan nehyolunduk. Ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koymakla emrolunduk" dedi.
HadisNo : 440

« geri 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· El-Muvatta’ · Nâvelenî · Hükmen Merfû · Ceyyid · Cemâ'at · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Adâletu's-Sahâbe · Etrâf · Menba'ul-Kizb · Tardiye · Men Mislu Fulân · Kibâr-ı Tâbi'în · Ashâb · İbdâl · Eş-Şeyhân · Mucevved · Mecruh · Sahibu'r-Resul · Sâmi · Uşarî · Gayru Me'huz Bih · Elkâbu'l-Muhaddısîn · Şâfehenî · Ahberanî Fulân Kitâbeten · Kale Lenâ Fulân · Ashâbu'l-Aşerât · Ademu's-Subût · Tâbi · Garîb · Hafî Mursel · Vehen · Ekzebu'n-Nâs · İntihâ · Fâhişu'l-Galat · Enâ · Sahih-i Buhârî · Ruvîye An Fulân · Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz · İsnad · Mustalahu'l-Hadîs · Ale'l-Mesânîd · Hâzihî Rivayeti · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Zabt-ı Kitab · Ahberanî's-Sıka · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · Silsiletu’z-Zeheb · Kara'tu Alâ Fulân An Fulân · İmlâ · Lâ Yuhteccu Bihî
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ahâdîs · Cârih · E'imme Hamse · Fe'ale Fulân · Mucma' Alâ Da'fıhî · Muttefekun Alâ Terkihî · Muvâfakat · Nuhinâ An Keza · Ravav Anhu · Rubâ'iyyât · Sahabe · Sahibu'r-Resul · Şartu'ş-Şeyhayn · Semâ'u's-Sağîr · Sıfatu Rivâyeti'l-Hadîs · Ta'anû Fîhi · Takyîdu'l-Kitâb · Ta'rifu Ve Tunkiru · Tazbîb · Telfîku'r-Rivâyâ · Tesmiyetu'r-Ruvât · Vaddâ'un Yeda'u · Vahid · Ve'l-Lafzu Lehu · Zâhibu'l-Hadîs · Ale'l-Mesânîd · Ashâbu's-Suneni'l-Erba'a · Emâlî · Fıkhu'r-Râvî · Fiilî Sünnet · Galat · Hükmen Merfû · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · İcâzetu'l-Mu'ayyen Li'l-Muayyen Fî'l-Mu'ayyen · Mâ Alâ Şartihimâ · Merfû'an · Mervî

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber