Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Kalîlu'l-Hadîs
· Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz
· Lem Yesbut
· Mechûlu'z-Zât
· Mustahrecât
· Mutâba' Aleyh
· Refe'ahû
· Rivayeten
· Sebtun-Sebtun
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Ashabu's-Sunen

Son Okunanlar
· Muhadram
· Şeyhun
· Sened
· Ekseru's-Sahâbe Fetven
· Lâ Be’se Bihî
· İhrâc
· Müselsel Bi'l-Evveliyye
· Hadîs Usulü
· Esma Ve Kunâ
· Sîğatu't-Temrîz
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : HAZRET-İ ÖMER`İN, SA`D`İ KÛFE VÂLİLİĞİNDEN AZLİNE VE BU AZLİN SEBEBLERİNE DÂİR CÂBİR İBN-İ SEMÜRE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bâzı) Kûfe ahâlîsi Ömer radiya`llâhu anh nezdinde Sa`d`i şikâyet ettiler de (Ömer radiya`llâhu anh) i üzerlerine âmil nasbetti. (Kûfeliler) şikâyeti o kadar ileri götürmüşlerdi ki, namaz kılmasını bile bilmiyor, demişlerdi. Ona adam gönder(ip celbet)di. Ve: "Yâ Ebâ İshak, bu adamlar sen namaz kılmayı bilmiyorsun diye iddiâ ediyorlar. (Sen ne yapıyordun ki?)" diye sordu. (Sa`d): "Vallâhi ben onlara Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in namazın(a benzer namaz)ı kıldırıp ondan sonra hiçbir şey eksiltmezdim. Yatsı namazını -yâhud öğlen ile ikindiyi- kıldırır(ken) ilk iki rek`atlarda (çok) dururum, son iki rek`atta hafif tutarım" dedi. (Ömer radiya`llâhu anh): "Senin hakkındaki zannımız da (zâten) bu idi" dedikten sonra (tahkîk-ı mes`ele için) birini -yâhud birkaç kimseyi- kendisiyle birlikte Kûfe`ye gönderdi. (Gönderilen zât) Kûfe ahâlîsinden (Sa`d`in hâlini) sordu. Hiçbir mescid bırakmadı ki, oradan (Sa`d`in hâlini) sormasın. Onlar da hep hayırlı senâlarda bulundular. Nihâyet Benû Abs`e âit bir mescide gir(ip herkesi bildiğini Allâh için söylemeğe and vererek da`vet et)di. "Ebû Sa`de" künyesiyle anılan Üsâme b. Katâde isminde biri ayağa kalktı. Ve: "Mâdem ki bize and verdin, (söyliyelim.) Sa`d, askerin başına geçip harbetmez. (Mal) taksîm ederken müsâvât gözetmez. Hüküm (ve kazâsın) da adâlet etmez" dedi. (Bunun üzerine) Sa`d dedi ki: "(Mâdem ki böyle söyledin,) ben de vallâhi (senin aleyhine) üç duâ edeceğim, (dinle): İlâhî, Sen`in bu kulun yalancı ise, (bu sözü) riyâ ve süm`a olsun diye ayağa kalk(ıp söyle)diyse ömrünü uzat, fukarâlığını çoğalt, fitnelere uğrat" dedi. sonraları o adam (hâlinden) suâl edildiği vakit: "Kocamış, fitneye uğramış (zavallı) bir pîr-i fânîyim. Sa`d`in duâsı bana isâbet etti." derdi. Câbir (radiya`llâhu anh) den (bu hadîsi) rivâyet eden (Abdü`l-Melik b. Umeyr) de der ki: Sonraları onu ben de gördüm. Yaşlılıkdan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde yolda (rast geldiği) kızlara sataşır, onları çimdiklerdi.
HadisNo : 421

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtiha okumak
Ravi : Ubâde b. es-Sâmit
Baslik : UBÂDE İBNİ`S-SÂMİT (RADİYA`LLÂHU ANH) DEN RİVÂYET OLUNAN "(NAMAZDA) FÂTİHATÜ`L-KİTÂB`I OKUMAYANIN HİÇ NAMAZI YOK" HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "(Namazda) Fâtihatü`l-Kitâb`ı okumayanın hiç namazı yok" buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 422

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZINI ÂDÂBINCA KILAMAYAN BİR BEDEVÎYE, RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZI TA`RÎF BUYURMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerîf)e girdi. (Derken) biri de girip namaz kıldı. Sonra Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem(in huzûrun)a (gelip) selâm verdi. (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) redd-i selâm buyurduktan sonra: "Dön (de yeni baştan) kıl. Çünkü sen (namaz) kılmış olmadın." buyurdu. O kimse dönüp (evvelce) kıldığı gibi (namazı tekrar) kıldı. Sonra gelip Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e selâm verdi. Yine: "Dön (de yeni baştan) kıl. Çünkü sen (namaz) kılmış olmadın" buyurdu. Bu da üç kere oldu. (Nihâyet) o kimse: "Seni hak ile ba`s buyuran (Zât-ı Ecell-ü A`lâ`y)a kasem olsun ki, bunun başka (türlü)sünü bilmiyorum. Bana (doğrusunu) ta`lim buyur" dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, namaza durduğun vakitte (ihram) tekbîr(ini) al. Sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur`ân oku. Sonra rükûa var(ıp) tâ mutmain (yâni a`zâ-yı bedenin yatışmış) oluncaya kadar (dur.) Sonra başını kaldır(ıp) ayakda (büsbütün) doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var(ıp)tâ mutmain oluncaya kadar (kal). Sonra başını kaldır(ıp) tâ mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazının bütününde (de böylece) yap.
HadisNo : 423

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda fâtiha okumak;Namazda kırâeti ilk rekâtta uzatmak
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN ÖĞLE, İKİNDİ VE SABAH NAMAZLARINDAKİ KIRÂETİNE DÂİR EBÛ KATÂDE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) öğlen namazının ilk iki rek`atında Fâtihatü`l-Kitâb ile birer sûre tilâvet buyurur, (şu kadar ki,) ilk rek`atta uzun (sûre), ikincisinde kısa (sûre) okur, sırran okuduğu âyeti de ahyânen bize duyururdu. İkindi (namazın) da (ilk iki rek`atta) Fâtiha ile birer sûre tilâvet buyurur ve birincisinde uzun (sûre), ikincisinde kısa (sûre) okurdu. Sabah namazınının (ise) ilk rek`atında (kırâeti) uzatır, ikincisinde kısaltırdı.
HadisNo : 424

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN AKŞAM NAMAZLARINDA OKUDUĞU SÛRELER DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS, ZEYD İBN-İ SÂBİT VE CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a vâlidem) Ümmü`l-Fazl ... (sûresini) okuduğumu işitti. Bana dedi ki: Yavrucuğum, bu sûreyi okumakla billâhi (derdimi) aklıma getir(ip depreştirir) din. Bu sûre, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in akşam namazında okuduğunu en son işittiğim (sûre) dir.
HadisNo : 425

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Zeyd b. Sâbit
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN AKŞAM NAMAZLARINDA OKUDUĞU SÛRELER DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS, ZEYD İBN-İ SÂBİT VE CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i dinledim. Akşam namazında en uzun iki sûrenin uzununu okuyordu.
HadisNo : 426

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Cübeyr b. Mut`im
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN AKŞAM NAMAZLARINDA OKUDUĞU SÛRELER DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS, ZEYD İBN-İ SÂBİT VE CÜBEYR İBN-İ MUT`İM HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in akşam namazında ... (sûresini) okuduğunu işittim.
HadisNo : 427

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YATSI NAMAZINDA OKUDUĞU SÛRELERE DÂİR EBÛ HÜREYRE VE BERÂ` (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Ebü`l-Kâsım (Muhammed Mustafâ) salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (bir def`a) arkasında yatsı namazı kıldı idim. ... (sûre-i şerîfesin) i okuyup (secde yerinde) secde buyurdu. Ben (de âlem-i ukbâba) O`na mülâkî oluncaya kadar bu sûre (nin kırâeti esnâsın) da hep secde edip duracağım.
HadisNo : 428

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛLULLÂH (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YATSI NAMAZINDA OKUDUĞU SÛRELERE DÂİR EBÛ HÜREYRE VE BERÂ` (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem seferde idi. Yatsı namazında iki rek`atın birinde ... (sûresini) okudu. Diğer rivâyette de (Berâ` radiya`llâhu anh): "Ondan güzel sesli, yâhud kırâetli hiçbir kimseyi dinlemiş, değilim." diyor.
HadisNo : 429

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda istiâne (başka şeyle meşgul olmak)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZDA KIRÂATİN VÜCÛBUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Her namazda (Kur`ân) okunur. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in bize duyurduklarını biz de sizlere duyuyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizlerden gizli okuyoruz. Ümmü`l-Kur`ân`dan (yâni Fâtiha`dan) başka (bir şey) okumazsan (sana) yeter. Daha ziyâde (sini kırâet) edersen (hakkında) daha hayırlı olur.
HadisNo : 430

« geri 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Rakş · Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb · Cami · Sahih Muhtelef Fîhi · Nazil İsnad · Lika · Edâ · Ev Şibhehû · Eser · İttihâm Bi'l-Kizb · Bâtılun · Mahfuz · Musned · Alâmâtu’l-Vaz · Menba'ul-Kizb · Leyse Bi-Zalik · Nâsihu'l-Hadîs Ve Mensûhuhû · Temrîz Sigası · Âhâd · Lâ Yuhteccu Bihî · Mervî · Kudsi Hadis · Ashâb-ı Suffe · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Eceztu Ehle Zemânî · Gayr-ı Meşhur Âhad · Cârih · Hasen Ü-Gayrîhî · Kesîru'l-Rıhle · Munkeru'l-Hadîs · Lehû Suhbe · Ahberanî Racul · Sad-Ha · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Ceyyid · Da'îfu’l-Metn · Muhmel · Musahhaf · Musannif · Uşarî · Tesmiyetu'r-Ruvât · Ta'n · Sebt · Sunâ’î · Kat’ Tedlisi · İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz · İsrailiyyât · Mecâlis · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Evsaku'n-Nâs · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Mudelles · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Mutâba'at-ı Kasıra · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Mustahrecât · İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Esbât · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Müfesser Cerh · İrsal · Ta'dîl · Arz-ı Kırâ'at · Süneni Erba'a · Ruvîye An Fulân · Etkan · Mâ Akrabe Hadîsehu · Mubhem · Vehen · Musâvât · Âfetuhû Fulân · Nisbe · Lafzen Rivayet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber