Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Vâcîd
· Merâtibu'l-Cerh
· Merdûdu'l-Hadîs
· Muntehâ-yı Sened
· Muşeddid
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Rudde Hadîsuhû
· Vahy-i Gayr-ı Metluv
· Yervîhi
· Yuzkeru
· Cehâletu'l-Vasf

Son Okunanlar
· Ravâ
· Rıhle
· İcâze Mukterine Bi'l-Munâvele
· Ale’l-Etraf
· Âfetuhû Keza
· Evhâm
· Nesh
· Haber
· İsrailiyyât
· Aziz-i Meşhur
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : "ÜZERİNİZE BAŞI KURU (KARA) ÜZÜM TÂNESİ GİBİ OLAN BİR (ABD-İ) HABEŞÎ DE ÂMİL NASBEDİLMİŞ OLSA, ONU DİNLEYİNİZ VE İTÂAT EDİNİZ" HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Üzerinize başı kuru (kara) üzüm tânesi gibi olan bir (abd-i) Habeşî de âmil nasbedilmiş olsa, onu dinleyiniz ve itâat ediniz" buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 401

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : "(İMAMLAR) SİZİN İÇİN NAMAZ KILARLAR. EĞER İSÂBET EDERLERSE HEM SİZLERE, HEM ONLARA (NAMAZ SEVÂBI VAR) DIR. EĞER HATÂ EDERLERSE SİZLER İÇİN SEVAB, ONLAR İÇİN IKÂB VARDIR." HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, (imamlar) sizin için namaz kılarlar. Eğer isâbet ederlerse hem sizlere, hem onlara (namaz sevâbı var)dır. Eğer hatâ ederler (, ısâbet etmezler)se sizler için sevâb, onlar için ıkâb vardır.
HadisNo : 402

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : NAMAZDA ME`MÛNUN İMAMIN NERESİNDE DURACAĞINA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Teyzesi (Ümmü`l-Mü`minîn Meymûne binti`l-Hâris el-Hilâliyye radiya`llâhu anhâ)nın hânesinde gecelemesine dâir hadîsi ki, evvelce geçmişti. Bu rivâyette ise (İbn-i Abbâs radiya`llâhu anhümâ): "Sonra (uykuya mahsus) teneffüsleri duyulacak kadar uyudu. Zâten uyuyunca seslice teneffüs etmek mu`tâd-ı şerifleri idi. Sonra müezzin (Bilâl gelip) kendilerine (namaz vaktini) haber verdi. Bunun üzerine çıkıp namaz kıldılar. Ve abdest almadılar" diyor.
HadisNo : 403

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazı uzatmamak
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : FARZ NAMAZ KILAN KİMSENİN NÂFİLE KILANA İKTİDÂSI HAKKINDA CÂBİR İBN-İ ABDİLLÂH HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Muâz b. Cebel radiya`llâhu anh (her def`a) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in arkasında (yatsı) namazını kıldıktan sonra dönüp kavmine (yâni Benû Selime`ye o namaz için) imâmet ederdi. (Bir def`asında) yatsıyı kıldırdı. Ve Sûre-i Bakare`den (başlayıp) okumağa kalktı. (Cemâatinden) biri ayrıl(ıp namazı yalnız kıl)dı. Muâz (radiya`llâhu anh) onun hakkında fenâ söz söyler gibi oldu. Keyfiyyet Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`e bâliğ olunca Muâz`a üç kere: "Fettansın, fettansın, fettansın", yâhud: "Fâtin oldun, fâtin oldun, fâtin oldun" buyurdu. Ve mufassalın evsatından iki sûre ile (kıldırılmasını) emretti.
HadisNo : 404

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazı uzatmamak
Ravi : Ebû Mes`ûd Ukbe İbn-i Amr
Baslik : CEMÂATİ TENFÎR EDECEK ŞEKİLDE NAMAZI UZATMANIN DOĞRU OLMADIĞINA DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e bir def`a) biri gelip: "Yâ Resûlâ`llâh, filânca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki, vallâhi sabah namazına gitmekten (âdetâ) geri kalıyorum." dedi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i hiçbir mev`ızada o günkü kadar gazablı görmedim. Sonra buyurdu ki: "(Ey nâs,) içinizden bâzı kimselerde cemâati tenfîr (hasleti) vardır. Her hanginiz namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. Çünkü (cemâatin) içinde zaîf olanı var, yaşlı olanı, iş-güç sâhibi olanı var."
HadisNo : 405

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BU BÂBDA VÂRİD OLAN DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Yine Câbir radiya`llâhu anh`in Muâz (b. Cebel) hakkındaki hadîsi ki (buradaki rivâyete nazaran) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Muâz`a: ... sûreler (i gibiler)ini okumalı değil miydin?" buyurmuşlardır.
HadisNo : 406

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazı uzatmamak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BU BÂBDA VÂRİD OLAN DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem namazı (hem) îcâz, (hem) de ikmâl sûretiyle kıldırdı." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 407

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazı uzatmamak
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : BU BÂBDA VÂRİD OLAN DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Çok kere) ben namaza (kırâeti) uzatmak niyyetiyle dururum da (geriden) bir çocuğun ağladığını duyunca anasına meşakkat (ve zahmet) getirmeyeyim diye namazımı kısa keserim.
HadisNo : 408

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda safları sık ve düzgün tutmak
Ravi : Nu`mân b. Beşîr
Baslik : NAMAZDA SAFLARIN DÜZGÜN VE SIKI OLMASI HAKKINDA NU`MÂN İBN-İ BEŞÎR VE ENES İBN-İ MÂLİK (RADİYA`LLÂHU ANHÜMÂ) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Ya saflarınızı düzeltiniz, ya Allâhu Teâlâ`nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz." buyurdu.
HadisNo : 409

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazda safları sık ve düzgün tutmak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BU HUSUSTA DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Namaz saflarınızı doğrultunuz ve sımsıkı birbirinize yapış(ıp aranızda boşluk bırakma)yınız. Zîrâ ben sizi arkamdan (da) görüyorum." buyurdu.
HadisNo : 410

« geri 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Matrûhu'l-Hadîs · Mutâba'at-ı Kasıra · İfrâd · Ref · İcâze Âmme Mukayyede · Da'îfu’l-Metn · Hıfz · Mucâlese · Adûl · İ'lâmu'ş-Şeyh · Ev Nahvehû · Ruba’î · Ecvedu'l-Esânîd · Mustedrek · İrvi Hazâ Annî · El-Erba'a · Fısku’r-Râvî · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Arz-ı Semâ · Etkan · Ahz · İcâzetu’l-Mucâz · Esmâ'u'l-Muhaddisîn · İsmâ · Mudevvenât · Mudelles · Sünen Tirmizî · Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · İbdâl-i Âlî · Hadîsi Kudsî · Dâbıt · Fîhi Nazarun · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · İlmu'r-Rivâye · Cadde · Yurvâ · Ahrece Anhu · E'imme Hamse · Uhdira · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Sahîfe · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Beyân · Sâlih Li'l-İhticâc · Alâmetu'd-Darb · Ahberanî's-Sıka · İtkan · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Mu'allel · Vahin Bi-Merra
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Sâkıt · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Ahberanâ Fulan Kırâ'aten Aleyhi · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Vaz · Yuktebu Hadîsuhu · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Atıf Tedlisi · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Sükût Tedlîsi · Uhtulife Fîhi · Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Atraf · Sadûkun İn-şâ'allah · Munâvele Mücerrede Ani'l-İcâze · Yuzkeru · İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen · Sahibu'l-Bid'a · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Yervîhi · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Tekaddum-u Sem⒠· Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Semi'tu · Sâlihu'l-Hadis · Yeda'u'l-Hadîse · Se-Nâ · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Ev Nahvehû · Ashâbu'l-Mı'eteyn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber