Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sikatun-Mutkinun
· Şartu Müslim
· Zabt-ı Sadr
· Da'îf
· Eceztu Li-Men Yûledu Lı-Fulân
· Eczâ-Yı Hadîsiye
· Ehlu'l-Eser
· Haber-i Aziz
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
· Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u

Son Okunanlar
· Şâz
· Şuzûz
· Hadis
· Vasiyye Bi'l-Kitâb
· Musâvât
· Rumiye
· Vakafehu
· Müzâkere
· Vahy-i Gayr-ı Metluv
· Tedlîsu'l-İsnâd
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Şehitler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : YOL ÜZERİNDE İNSANLARA EZİYET VEREN BİR ŞEYİ KALDIRMANIN FAZÎLETİNE VE ŞÜHEDÂYA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ;ŞEHÎDİN LÛGAVÎ VE ŞER`Î MA`NÂLARI
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Vaktiyle) biri yolda giderken güzergâhının üstünde bir diken dalı buldu. Onu alıp (yoldan dışarıya) attı. Allâhu Teâlâ bu (ameli) ni hüsn-i kabûl buyurup günahlarını mağfiret etti. Sonra (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: Şühedâ beştir: Tâûndan ölen, karın illetinden vefât eden, suda boğulan, yıkık altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda şehîd olan, yâni katlolunan. Hadîsin bakıyesi (yukarıda) geçmişti.
HadisNo : 381

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazın fazîleti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : NAMAZ İÇİN ATILACAK ZİYÂDE ADIMLARIN ECRİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Ensârdan) Benû Selime (Mescid-i Şerîf-i Nebevî`ye uzak düşen) menzillerinden göçüp Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz`e yakın gelmek istedilerdi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Medîne`yi (koruyan bu menzillerini) ıssız bırakmalarını arzu etmediler. Ve onlar: "Âsârınızı (yâni attığınız adımların ecrini) hesâba katmaz mısınız?" buyurdular.
HadisNo : 382

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Münâfığın alâmetleri
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı.
HadisNo : 383

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Âdil devlet başkanı;Allah için sevmek;Allah korkusu ile ağlamak;Cemâate devamın fazîleti;Gençlikte ibâdet;İffeti korumak;Sadakayı gizli vermek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KIYÂMET GÜNÜ ALLÂH`IN ZILLİ ALTINDA BARINACAK YEDİ SINIF İNSAN
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) ravi, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz`in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir: Yedi kimseyi Allâhu Teâlâ kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıyâmet) gününde kendi zılli altında barındıracaktır: (Birincisi) imâm-ı âdil, (ikincisi) Rabbine (tâat ve) ibâdet içinde perverde olmuş genç, (üçüncüsü) gönlü mescidlere merbut olan kimse, (dördüncüsü) Allah yolunda sevişip buluşmaları da, ayrılmaları da buna müstenid olan iki kimsenin her biri, (beşincisi) mansıb ve cemâl sâhibi bir kadının matlûbu olduğu halde "Ben Allah`dan korkarım" diyerek harâmı irtikâb etme)yen erkek, (altıncısı) infâk ettiğinden solundaki haberdâr olmayacak kadar ahfâ olarak sadaka veren adam, (yedincisi de) tenhâda (lisânen, yâhud kalben) Allâhu Teâlâ`yı zikredip de gözü (dolup) taşan kişi.
HadisNo : 384

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâate devamın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZ İÇİN MESCİDE GİDİP GELMENİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Her kim (namaz için) mescide gidip gelirse her gidip geldikce Allâh(u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri) ona Cennetteki konağını tehiyye ve ihzâr eder." buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 385

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namazların rekât sayısı
Ravi : Abdullâh b. Mâlik
Baslik : SABAH NAMAZI İKÂME OLUNURKEN NAMAZ KILAN BİR KİMSEYİ (PEYGAMBER (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN TEVBÎHİNE DÂİR ABDULLAH İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir sabah) namaz ikâme edilmiş iken birinin iki rek`at (sünnet) kıldığını gördü. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem namazdan çıkınca oradakiler etrâfını sardılar. -Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (tevbîh olarak) ona: "Sabahı (da) mı dört kılıyorsun? Sabahı (da) mı dört kılıyorsun?" buyurdu.
HadisNo : 386

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN HASTA OLDUKLARI HALDE CEMÂATLE NAMAZA İCÂBET BUYURMALARI HAKKINDA ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem, vefâtiyle netîcelenen hastalığa tutulduğu zaman (bir kere) namaz vakti gelmiş, ezan da okunmuştu. "Ebû Bekr`e söyleyin de nâsa kıldırsın." buyurdu. "(Yâ Resûlâ`llâh) Ebû Bekr pek yufka yüreklidir. Senin makâmında durup da halka namaz kıldıramaz" denildi. (Evvelki emrini) tekrar buyurdu. Yine kendisine böyle söylendi. Üçüncü def`a yine o emrini tekrarlayıp: "Şüphesiz ki siz Yûsuf (aleyhi`s-selâm)`ın savâhibisiniz. (Yâni onun günündeki kadınlar gibisiniz). Ebû Bekr`e söyleyin (diyorum) nâsa namazı o kıldırsın" buyurdu. Bunun üzerine Ebû Bekr (es-Sıddîk radiya`llâhu anh mihrâba) geçip namazı kıldırdı. (Bu namazlardan biri esnâsında) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (vücûd-i mübârekinde) hafiflik his buyurup iki kimseye dayanarak (namaza) çıktı. Tâkatsızlığından dolayı (yürürken) mübârek ayaklarını yerlerde sürüdüğü hâlâ gözümün önündedir. Ebû Bekr geriye çekilmek istedi. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Yerinde dur" diye işâret buyurdu. Sonra (ileriye) götürüle götürüle Ebû Bekr`in tâ yanına oturtuldu. -(Râvî A`meş`e: "(Nasıl?) namazı Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem kıldırıyordu da Ebû Bekr onun namazına, cemâat de Ebû Bekr`in namazına tebean (mı?) namaz kılıyorlardı" (diye sordular -A`meş, başı ile evet dedi). - Bir rivâyette de: "(Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) Ebû Bekr`in soluna oturdu. Ebû Bekr de ayakta namaz kılıyordu" denilmiştir.
HadisNo : 387

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN HASTA OLDUKLARI HALDE CEMÂATLE NAMAZA İCÂBET BUYURMALARI HAKKINDA ÂİŞE (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in hastalığı ağırlaşıp da ağrısı iştidâd ettiği zaman benim evimde bakılmak üzere zevcât(-ı tâhirât)ından izin istedi. Onlar da izin verdiler. Hadîsin bakıyyesi demincek geçti idi.
HadisNo : 388

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cuma namazı ve hutbesi
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : İBN-İ ABBÂS`IN RESÛL-İ EKREM`E TEBAAN ÇAMURLU BİR GÜNDE NÂSA CUM`AYI EVLERDE KILMALARINI MÜEZZİNE NİDÂ ETTİRMESİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) Çamurlu bir günde nâsa (Cum`a) hutbe(sini) îrâd edeceği sırada müezzine "Namaz evlerde kılınacak!" diye nidâ etmesini emretmiş. (Bunun üzerine) nâs (bu sözden) hoşlanmamış gibi biribirlerine bakışmışlar. (İbn-i Abbâs radiya`llâhu anh) demiş ki: (Ne o?) Gâlibâ bunu siz beğenmediniz. (Halbuki) bunu -Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i kastederek- benden (çok) hayırlı olan bir zat yapmıştır. Bu (yâni Cum`a namazı) mütehattim ve vâcib (bir şey) dir. Ben ise sizi (olduğunuz yerlerden) çıkarmak istemedim.
HadisNo : 389

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Duha namazı (kuşluk namazı);Kuşluk namazı
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM)İN DUHÂ NAMAZI KILDIKLARINA DÂİR ENES (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Ensârdan biri: "(Yâ Resûla`llâh) Ben seninle namaz kılmağa gelemiyorum." dedi. O zât şişman bir kimse idi. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem için taâm pişirip hânesine da`vet etti. Bir hasır yayıp kenarına su serpti. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de o hasırın) üzerinde iki rek`at namaz kıldırdı. Âl-i Cârud`dan (bunu işiden) biri Enes radiya`llâhu anh`e: "Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem duhâ namazı kılar mı idi?" diye sordu. O da: "O günden başka kıldığını görmedim." dedi.
HadisNo : 390

« geri 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İcâze Mukterine Bi'l-Munâvele · Rîvâyetu'd-Darîr · İlhak · Hasen Li-Aynihî · Muteşâbîh · Vecih · Haber · Ehlu'l-Bid'a · Sâlih Li'l-İhticâc · Buldânu'r-Ruvât · Mahrecuhu Ma'rûf · Vicâde · İhtilâfu'l-Hadis · Etbâ'u't-Tâbi'în · Ve Bi'l-İsnad · Kunna Nef'alu Ala Ahdi'n-Nebî (s.a.s) · Ziyâdâtu's-Sikât · Rical · Kale Fulân · Sevveğa Lî · Ashâbu's-Suffe · Karin · Leyse Bi Me’mûn · Câmiu't-Tirmizî · Lahak · Esahhu'l-Esânîd · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · Adlun Dâbitun · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · El-Fiten Ve'l-Melâhim · Zayıf · İcâze Li'l-Mechûl · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Esânid · 3. Dipnotlar · Hükmen Merfû · Yenmîhi · İlmu Mustalahi'l-Hadîs · Arz-ı Kırâ'at · Bilâd Tedlîsi · İttihâm Bi'l-Kizb · Enkeru Mâ Ravâhu Fulân Keza · El-Hadîse · Mukarebu'l-Hadîs · Kalb Fi'l-Metn · Da'îfun Cidden · Leyse Bi-Sahîh · Sünen · Musned · Kibâr-ı Tâbi'în
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Umirnâ Bi-Kezâ · Dâ'î · Sâlih Li'l-İhticâc · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Bâtıl · Nebevî Hadis · Kesret-i Galat · Tarih · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Uhdira · Kas · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Sû'u’l-Hıfz · Sikatun-Mutkinun · Yukalu · Ev Kemâ Kale · Du'afâ · Keşt · Ekzebu'n-Nâs · Eczâ-Yı Hadîsiye · Mukaribu'l-Hadîs · Me'sûr · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Seketû Anhu · Uluvv-u Nisbî · Ashâbu'l-Ulûf · Mutâba'at-ı Kasıra · Mevdu’u’l-Metn · Da'îfun · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Emîru'l-Mu’ınınîn · İ'râbu'l-Hadîs · Mütevatir-i Lafzî · Yerfau'l-Hadîse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber