Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Sahîfe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Ed'afu'l-Esânîd
· Esbetu'n-Nâs
· Hâlu'r-Ruvât
· İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen
· Kalîlu'l-Hadîs
· Lâ Yuhteccu Bihî
· Lâ Yu’rafu Lehu Aslun
· Mâ Akrabe Hadîsehu
· Merdûdu'l-Hadîs

Son Okunanlar
· Cevâmi'u'l-Kelim
· Ferd-i Mutlak
· Mu'cem
· Zındık
· Mutarrah
· Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî
· Ani's-Sîka
· Ashâbu'l-Mi’e
· İcâze Âmme Mutlaka
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57    ileri »

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Müezzinlerin fazîleti;Namazda şeytan vesvesesi
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : EZÂN OKUMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, buyuruyordu ki: Müezzin sesinin yetiştiği yere kadar ins, cin, (hattâ) hiçbir şey yoktur ki (ezânı) duymuş olsun da kıyâmet gününde müezzin için (hüsn-i) şahâdette bulunmasın.
HadisNo : 361

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Ezan
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : EZÂNIN, İSLÂM DÎNİ`NİN ŞİÂRI OLDUĞUNA DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bir kavmin üzerine bizi gazâya götürdüğü vakitlerde sabah olmadıkca bize hücûm ettirmezdi. (Sabah olunca) beklerdi: Ezan (sesi) işitirse (harpten) vazgeçerdi. Ezan (sesi) işitmezse kendilerine baskın ederdi.
HadisNo : 362

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Müezzinin söylediklerini tekrar
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : EZAN SESİNİ DUYAN KİMSELERİN NE ŞEKİLDE HAREKET EDECEKLERİNE DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Müezzinin) nidâsını işittiğinizde, (siz de) onun dediği gibi deyiniz.
HadisNo : 363

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Müezzinin söylediklerini tekrar
Ravi : Muâviye b. Ebî Süfyân
Baslik : EZAN SESİNİ DUYAN KİMSELERİN NE ŞEKİLDE HAREKET EDECEKLERİNE DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Müşârün-ileyhin (birgün ezan okunurken) müezzinin dediklerini ... ye kadar tekrâr etmiş, (müezzin) ... dediği vakit ... demiş, (ondan sonra da): "Peygamberiniz salla`llâhu aleyhi ve sellem`in işte böyle söylediğini işittim." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 364

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Ezan sonunda okunacak duâ;Hz. Peygamber`in şefâati
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : EZÂN İŞİTİLDİĞİ ZAMAN YAPILACAK DUÂ VE PEYGAMBERİMİZİN ŞEFÂATİ HAKKINDA CÂBİR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim ezânı işittiği zaman ... derse kıyâmet gününde benim şefâatim ona râygân olur.
HadisNo : 365

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Cemâatle kılınan namazın fazîleti;İlk safta bulunmanın fazîleti;Müezzinlerin fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EZÂN OKUMANIN, İLK SAFDA, NAMAZLARIN İLK VAKTİNDEKİ CEMÂATLERDE VE YATSI İLE SABAH CEMÂATLERİNDE BULUNMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nâs, ezan (okumak) da ve saff-ı evvelde (bulunmakta) ne (bereketler, hayır)lar olduğunu bilseler de (onlara nâil olmak için) kur`a atmaktan başka çâre bulamasalar kur`a atarlar. (Her namazın) ilk vaktinde (ki cemaatler) de olan (fazîlet)i bilseler (onlara yetişmek için) yarış ederler. Yatsı ile sabah (cemâatlerin) deki Eltâf-ı İlâhiyyeyi bilseler emekliye emekliye, (yâhud sürtüne sürtüne) de olsa onlara gider (terketmez)ler.
HadisNo : 366

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Sâhur yemeği
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : BİLÂL`İN SAHÛR VAKTİ SONUNDA EZÂN OKUDUĞUNA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilâl, ezânını gece okuyor. İbn-i Ümmi Mektûm ezân okuyuncaya kadar yiyip içiniz. (İbn-i Ömer radiya`llâhu anhümâ, yâhud aradaki râvîleriden biri) der ki: İbn-i Ümmi Mektûm a`mâ bir kimse idi. Kendisine: "Sabah oluyor." denmedikce ezan okumazdı.
HadisNo : 367

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Sabah namazının sünneti
Ravi : Ümmü`l-Mü`minîn Hafsa bint-i Ömer b. el-Hattâb
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN FECR-İ SÂDIKIN HULÛLÜNDEN (FECİR AYDINLIĞI İYİCE BELİRDİKTEN SONRA EZÂN İLE İKÂMET ARASINDA İKİ REK`AT NAMAZ KILDIĞINA DÂİR HAFSA (RADİYA`LLÂHU ANHÂ) HA
Hadis : Şöyle demiştir: Müezzin sabah vaktini bekleyip sabah belir(diğini gör)ünce Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (farz) namaz ikâme olunmazdan evvel (hemen) hafif iki rek`at (namaz) kılardı.
HadisNo : 368

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu : Namaza uyandırmak;Sâhur yemeği
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : FECİRDEN EVVEL EZÂN OKUNABİLECEĞİNE DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilâl`in ezânı hiç birinizi sahûrundan alıkoymasın. Çünkü o, (henüz) gece (iken) ezân okur. Tâ ki (namazda) kâim olanınızı (kıyâmından artık sabah yaklaşıyor diye) vaz geçirsin. Uykuda olanınızı da uyandırsın. Fecir böyle değildir. Tâ böyle olmayınca (fecir olmaz). (Râvî) der ki: (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz Hazretleri böyle değildir derken mübârek) parmaklarını yukarıya kaldırıp baş aşağı dikti. (Tâ böyle olmayınca derken de) sebbâbelerini (yâni şahâdet ve orta parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak sûretiyle işâret buyurdu.
HadisNo : 369

 
Fasil : BÂBU BED`İ`L-EZÂN
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Mugaffel-i Müzenî
Baslik : "HER İKİ EZÂN (EZÂN VE İKÂMET) ARASINDA (KILMAK) İSTEYEN İÇİN BİR NAMAZ VARDIR." HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem üç kere: "Her iki ezân (yâni her ezân ile ikâmet) arasında (kılmak) isteyen için bir namaz vardır." buyurdu. (Yine Abdullâh b. Mugaffel`den gelen) diğer rivâyette de: "Her iki ezân arasında bir namaz vardır, her iki ezân arasında bir namaz vardır." buyurduktan sonra üçüncüsünde: "İsteyen için." (sözünü ilâve) buyurdular.
HadisNo : 370

« geri 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Tabakâtu'r-Ruvât · İlhâm · Sıhâh-ı Selâse · Sahîfe Semure · Sika · Se-Nâ · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Adâletu'r-Râvî · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Kudsi Hadis · Alâ Yedey Adlin · Kitâb · Ale'l-Mesânîd · Sikatun-Hâfizun · Telkin · Merdûd Şaz · Hasâ'is · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Unvan · Muştebih · Buldânu'r-Ruvât · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Zayıf · Leyse Bi'l-Metîn · Hâkim · Vahiy · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Metruk · Sulâsî · Sahâbî Mürseli · Takyîd · Garîbi'l-Meşhûr · Sevvâ · Esbâbu'l-Cerh · 3. Dipnotlar · An'ane · Ecvedu'l-Esânîd · Nâsihu'l-Hadîs Ve Mensûhuhû · Leyse Bi-Zalik · Sıhah-ı Sitt · Mubtedi'a · Seyyi'u'l-Hıfz · el-Kutubu's-Selâse · Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî · Suveylih · İttefekâ Aleyh · Enne Fulânen Haddesehu · Haddesenâ Mukâtebeten · Fasık · Sâkıt
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Verede Ani'n-Nebî · Garîbun Min Haze'l-Vechi · İbn Mâce · Ya'nî · Eceztuke Mucâzâtî · Leyse Bi-Kaviyy · Menşe' · Ta'dîl · Câmiu't-Tirmizî · Men Mislu Fulân · Tesmiyetu'r-Ruvât · Es-Sunnetu't-Takririyye · Telfîku'l-Hadîs · Tedlîsu's-Sukût · Evlâdu's-Sahâbe · Sebtun-Huccetun · Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Leyse Bi-Zalik · Metrûkun · Lem A'rifhu · Ka-Senî · Lâ Ahade Esbetu Minhu · Ma'kûs · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Akva'l-Esânîd · Vahin Bi-Merra · Tahdis Ücreti · Şeyhun · İbtidâ-yı Sened · Garâ'ib · Evvel · Müselsel Bi'l-Hilf · Ekzebu'n-Nâs · Muvâfakati Mukayyede · Garîbi'l- Mutlak · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber