Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Sahîfe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî
· Eceztu Talebete'l-İlmi Bi-Beledî Keza
· Ed'afu'l-Esânîd
· Esbetu'n-Nâs
· Hâlu'r-Ruvât
· İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen
· Kalîlu'l-Hadîs
· Lâ Yuhteccu Bihî
· Lâ Yu’rafu Lehu Aslun
· Mâ Akrabe Hadîsehu

Son Okunanlar
· İcazet
· Cerh
· Sened
· İrsâl-i Zahir
· Ve'l-Lafzu Li-Fulân Kale
· Gayru Sâbit
· Nazarî İlim
· Sahîh-Garib-Hasen
· Nuzûl
· İrmi Bihî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : İŞÂ`NIN TE`HÎRİ VE BUNA GÖRE KILINMA ZAMÂNI İLE İLGİLİ SAHÂBE`NİN KULLANDIĞI ELFÂZ VE BU BÂBDA FUKAHÂNIN İHTİLÂFI
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) Ravi, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (mübârek) elini başına koyması (keyfiyyetini) hikâye edip şöyle demiştir: (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem mübârek) parmaklarını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarını tepesi üzerine koydu. Sonra bitiştirip ve o hey`ette başının üzerine gezdirip tâ baş parmağı, yüz cihetinden kulak yumuşağına değinceye kadar (yukarıdan aşağı) tolununa ve sakalının kenarına (doğru indirdi.) Bunu böylece (tekrar tekrar yaparken de) ne betâat, ne acele gösteriyordu.
HadisNo : 341

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Hz. Peygamber`in mührü
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İŞÂ`NIN TE`HÎRİ VE BUNA GÖRE KILINMA ZAMÂNI İLE İLGİLİ SAHÂBE`NİN KULLANDIĞI ELFÂZ VE BU BÂBDA FUKAHÂNIN İHTİLÂFI
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunan bu hadîsde (müşârün-ileyh): "(Gümüş) Hâtem-i Şerîf`inin parıltısı hâlâ gözümün önündedir." demiştir.
HadisNo : 342

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının fazîleti;Sabah namazının fazîleti
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ MÛSÂ HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Salât-ı berdeyni (yâni sabah ve ikindi namazlarını) her kim kılarsa Cennet`e girdi gitti." buyurduğunu rivâyet eder.
HadisNo : 343

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Sâhur yemeği
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : SABAH NAMAZININ EVVEL-İ VAKİTTE KILINDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Zeyd b. Sâbit (-i Ensâri radiya`llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile berâber sahûr ettikten sonra namaza durduklarını bana anlattı. "(Sahûr ile namaz) arasında ne kadar (zaman) geçmişti?" diye sordum. "Elli, yâhud altmış (âyet okuyacak) kadar" dedi.
HadisNo : 344

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Sâhur yemeği
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : SABAH NAMAZININ EVVEL-İ VAKİTTE KILINDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Evimde sahûru ederdim de sabah namazını Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte kılmayı yetiştirebilmek için (evimden çıkmakta) acele ederdim.
HadisNo : 345

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Vakt-i kerâhet
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : SABAH NAMAZINDAN GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA GÜNEŞ BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Merdıy (yâni adl ve sıdkında ve emânet ve diyânetinde hiç şek olmayan) bir çok ricâl -ki içlerinden bence en merdıy olanı Ömer (b. el-Hattâb radiya`llâhu anh)dir.- Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in sabah namazından sonra güneş işrâk edinceye kadar, ikindi namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehiy buyurmuş olduklarına benim yanında şahâdet etmişlerdi.
HadisNo : 346

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Vakt-i kerâhet
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : GÜNEŞ DOĞARKEN VE BATARKEN NAMAZ KILMANIN KERÂHETİNE DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "(Kılacağınız) namaz için şemsin ne tulû` zamânını, ne gurub zamânını taharrî (yâni intihâb) etmeyiniz." buyurdu. -Yine İbn-i Ömer (radiya`llâhu anhümâ) şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hâcib-i şems göründüğü vakit tâ yükselinceye kadar, hâcib-i şems battığı vakit de tâ gâib oluncaya kadar namazı te`hir ediniz.
HadisNo : 347

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Vakt-i kerâhet
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Ravi`nin iki türlü alış-verişden ve iki türlü giyinişden Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in nehiy buyurduklarına dâir olan hadîsi ki (yukarıda 239 uncu olarak) geçmişti. -Buradaki rivâyetinde ise âtîdeki ziyâde vardır: "Bir de iki namazdan nehiy buyurdu: (Salât-ı) fecirden sonra gün doğuncaya kadar, salât-ı asırdan sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan da (nehiy buyurdu)."
HadisNo : 348

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindiden sonra namaz
Ravi : Muâviye b. Ebî Süfyân
Baslik : SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : Asırdan sonraki iki rek`atı kastederek şöyle demiştir: Sizler öyle bir namaz kılıyorsunuz ki, Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile (o kadar) berâber bulunduk da kıldığını hiç görmedik. (Bilâkis) onu kılmaktan nehiy buyurmuştur.
HadisNo : 349

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindiden sonra namaz
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Hadis : İkindi namazından sonraki iki rek`atı kastederek şöyle demiştir: Onu (yâni Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`i) kabzeden Zât-ı Ecell ü A`lâ`ya kasem olsun ki, o iki rek`atı Allâhu Teâlâ`ya kavuşuncaya kadar (hiç) terk etmedi. Namaz kılmağa kudreti kesilmedikçe de Allâhu Teâlâ`ya kavuşmadı. Namazlarının bir çoğunu oturarak kılardı. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bu iki rek`atı kılardı. Lâkin ümmetine ağır gelir korkusu ile Mescitte kılmazdı. Ümmetinden tahfîf (-i külfet) i mûcib olacak şeyleri (yapmayı pek) severdi.
HadisNo : 350

« geri 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Cerh · Nisbe · Tarahûhu · Muhmel · Ahberanî Fulân Kitâbeten · Ruviye Ani'n-Nebî · İhâle · Mahrecuhu Ma'rûf · Haber-i Hâssa · Muttasıl · Vakf · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Kavî · Vahin · Ma'ruf · Seketû Anhu · Mevsûl · Meğâzî · Sunâ’î · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Ke'ennehû Mushafun · Silsiletu’z-Zeheb · Nese'î · Talebu'l-Hadîs · Sahîh Li-Zâtihi · Garîbi'l- Mutlak · Maktu · Uşâriyyât · Mesmû'ât · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Maklûb · Ravi · Dâ'ire · Merfû · Mursil · Tevhid Ve Sıfat · Ashâb-ı Resûlillâh · Terceme · Mucevved · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · De-Se-Nâ · İsrailiyyât · Gaflet · Nekâret · Tahvîl · Sahâbî Mürseli · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · Eceztuke En Tervıye Annî Mâ Sahha İndeke Mimmâ Semi'tuhû Ve Mâ Se'esma'uhû · Âdil
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Verede Ani'n-Nebî · Garîbun Min Haze'l-Vechi · İbn Mâce · Ya'nî · Eceztuke Mucâzâtî · Leyse Bi-Kaviyy · Menşe' · Ta'dîl · Câmiu't-Tirmizî · Men Mislu Fulân · Tesmiyetu'r-Ruvât · Es-Sunnetu't-Takririyye · Telfîku'l-Hadîs · Tedlîsu's-Sukût · Evlâdu's-Sahâbe · Sebtun-Huccetun · Lâ Asle Lehu Bi-Haze'l-Lafz · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Leyse Bi-Zalik · Metrûkun · Lem A'rifhu · Ka-Senî · Lâ Ahade Esbetu Minhu · Ma'kûs · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Akva'l-Esânîd · Vahin Bi-Merra · Tahdis Ücreti · Şeyhun · İbtidâ-yı Sened · Garâ'ib · Evvel · Semâ'ul-Muzakere · Müselsel Bi'l-Hilf · Ekzebu'n-Nâs · Muvâfakati Mukayyede · Garîbi'l- Mutlak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber