Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sikatun-Mutkinun
· Şartu Müslim
· Zabt-ı Sadr
· Da'îf
· Eceztu Li-Men Yûledu Lı-Fulân
· Eczâ-Yı Hadîsiye
· Ehlu'l-Eser
· Haber-i Aziz
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
· Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u

Son Okunanlar
· İnkıta
· Lâ Yus'elu An Mislihî
· Şâz
· Ed'afu'l-Esânîd
· Kesretu'l-Galat
· Ensâb
· Esbâbu'l-Vaz’
· Tahrîc
· Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad
· Sadûkun Lehû Evhâm
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Öğle namazı vakti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : "SICAĞIN ŞİDDETİ CEHENNEM`İN KAYNAMASINDANDIR..." HADÎSİ;YAZIN SICAĞINDA ÖĞLE NAMAZINI SERİN ZAMÂNA TE`HÎRİN MÜSTEHAB OLDUĞU
Hadis : Şöyle demiştir: Resulullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sıcak şiddetlendiği vakitte salât (-ı Zuhru) serinliğe bırakınız. Zîrâ sıcağın şiddeti Cehennem`in kaynamasındandır. Nâr(-ı Cehennem) Rabbine arz-ı şekvâ etti. "Yâ Rab, beni ben yiyorum. (İzin ver)" dedi. Allâhu Teâlâ da iki def`a nefes almasına izin verdi. Nefesin bir kışın, diğeri yazın. En çok ma`rûz olduğunuz sıcak ile sizi en ziyâde üşüten zemherîr (işte budur).
HadisNo : 321

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Öğle namazı vakti
Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî
Baslik : İBRÂD (ÖĞLEYİ SICAK GÜNLERDE TE`HÎR ETMEK) HAKKINDA EBÛ ZERR-İ GIFÂRÎ HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunuyorduk. Müezzin (Bilâl-i Habeşî radiya`llâhu anh) Öğlen ezânını okumak istedi. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Serinliği bekle (de öyle oku)." buyurdu. (Bir müddet) sonra yine okumağa davrandı. Yine: "Serinliği bekle (de öyle oku)." buyurdu. (Müezzin) tâ tepelerin gölgelerini uzanmış gördüğümüz zamâna kadar (bekledi). Buhârî`nin bu hadîse âit rivâyetinde: Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: `Şüphesiz sıcağın şiddeti Cehennem`in kaynamasındandır. Binâenaleyh sıcak şiddetlendiği zaman namazı serinliğe bırakınız." ziyâdesi vardır.
HadisNo : 322

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Öğle namazı vakti;Soru sormak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : NÂHOŞ VE LÜZUMSUZ SORU SORMANIN MENHÎ OLDUĞUNA DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem güneş (nısfü`n-nehârdan) meylettiğinde (Hücre-i Saâdetten) çıktı. Öğleni kıldırdıktan sonra minbere (çıkıp) ayakta durdu. Kıyâmetten bahis buyurdu. O gün (pek) büyük şeyler olacağını haber verdi. Sonra: "Bana bir şey sormak isteyen varsa (şimdi) sorsun. Bu makâmımda durduğum müddetçe bana her ne sorarsanız (hemen) haber vereceğim." buyurdu. Halk (Nebî aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm`ın gazabından müteessir olarak) pek ziyâde ağlaştılar. (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de) tekrar tekrar hep "Sorsanıza!" diyordu. Derken Abdullâh b. Huzâfe es-Sehmî (radiya`llâhu anh) ayağa kalkıp "Benim babam kimdir?" diye sordu. "Baban Huzâfe`dir." buyurdu. Sonra yine: "Sorsanıza!" (diye ilhâh) buyurdu. Bunun Üzerine Ömer b. el-Hattâb (radiya`llâhu anh) iki diz üstü gelip: "Yâ Resûlâ`llâh bu kadarı elverir. Biz) Allâhu Teâlâ`yı Rab, İslâm`ı din, Muhammed (salla`llâhu aleyhi ve sellem)`i Nebî olarak kabûl ve tasdîk ettik." dedi. Bunun üzerine (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem biraz) sükût buyurduktan sonra: "Demincek Cennet ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu. Ne böyle hayrın, ne de böyle şerrin mislini görmüş değilim." buyurdu.
HadisNo : 323

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının vakti;Öğle namazı vakti;Sabah namazının vakti
Ravi : Ebû Berze (Nadle b. Ubeyd-i Eslemî)
Baslik : BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞ VAKİTLERİ İLE İLGİLİ EBÛ BERZE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak kadar aydınlık olduğu zaman kıldırır, bu namazda altmıştan yüz âyete kadar okurdu. Öğlen namazını güneş (mağribe doğru) meylettiği vakitte kıldırırdı. İkindiyi de (öyle bir saatte kıldırır ki,) birimiz (namazdan sonra mescitden) Medîne`nin en uzak yerine gider (evine) dönerdi de güneş henüz dipdiri bulunurdu. Râvî (Ebu`l-Minhâl Seyyâr b. Selâme) Akşam namazı hakkında (Ebû Berze radiya`llâhu anh`in) ne dediğini unutmuş. (Ebû Berze) demiş ki: (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) yatsı namazı gecenin (ilk) sülüsüne -sonradan deyişine göre yarısına- kadar te`hirde beis görmezdi.
HadisNo : 324

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Namazların rekât sayısı;Yatsı namazı vakti
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : CEM`-İ SALÂTEYN HAKKINDA İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı (birlikte) yedi (rek`at) ve sekiz (rek`at) olarak kıldırdı.
HadisNo : 325

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : Yatsı namazı vakti
Ravi : Ebû Berze (Nadle b. Ubeyd-i Eslemî)
Baslik : CEM`-İ SALÂTEYN HAKKINDA İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Ravi`nin (evkât-ı) salâvât hakkında biraz yukarıda geçen (324 rakkamlı) hadîsi ki, bu rivâyette (Sahâbî-i müşârün-ileyh) yatsı namaz(larının vakti)nden bahsederken: "(Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) bu (namaz) dan evvel uyumaktan ve ondan sonra da oturup konuşmaktan hoşlanmazdı" (ziyâdesi) vardır.
HadisNo : 326

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının vakti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İKİNDİNİN TA`CÎL VE TE`HÎRİ İLE İLGİLİ ENES (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Biz (vaktiyle) ikindi namazını kılardık. Sonra insan Benû Amr b. Avf (yurdun)a giderdi de onları ikindiyi kılıyor bulurdu.
HadisNo : 327

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının vakti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İKİNDİNİN TA`CÎL VE TE`HÎRİ İLE İLGİLİ ENES (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSLERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem, güneş henüz yüksek ve dipdiri iken ikindi namazını kıldırdı. (Namazdan sonra) avâlîye giden insan oraya varırdı da güneş hâlâ yüksek bulunurdu.
HadisNo : 328

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının fazîleti
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : İKİNDİ NAMAZINI KAÇIRANLARIN UĞRIYACAKLARI MUSÎBETLERE DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İkindi namazını kaçıran kimse sanki ehl (ve ıyâl) ini de, malını da elinden kaçırmış, (helâklariyle musâb olmuş) gibidir.
HadisNo : 329

 
Fasil : KİTÂBU MEVÂKÎTİ`S-SALÂT
Konu : İkindi namazının fazîleti
Ravi : Büreyde b. el-Husayb-ı Eslemî
Baslik : "HER KİM SALÂT-I ASR`I (AMDEN) TERKEDERSE, AMELİ BÂTIL OLUR" HADÎSİ
Hadis : Bulutlu bir günde şöyle demiştir: İkindi namazını ta`cîl ediniz. Zîrâ Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Her kim salât-ı asrı (amden) terkederse ameli bâtıl olur." buyurdu.
HadisNo : 330

« geri 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Tahrîf · Kitâbet · Sikât · Takrîrî Sünnet · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Mubtedi'a · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · Müttefik Ve Mufterik · Ta'lîk Meczûm · Tefsir · İlmu'l-Hadîs · Garâ'ib · Tabâkutu's-Sahâbe · Eceztuke (Cemî'a) Mâ Ucîze Lî Rîvâyetuh · Sad-Ha · İbn Mâce · Haddesenî · Nazil İsnad · İbtidâ-yı Sened · Buhârî · Mu’en’en · İrsâl-i Zahir · Ta'n · Ketebe Ileyye Fulân · Fî Hadîsihî Şey'un · İrsal · Elfâzu't-Ta'dil · Mercûh Aleyh · Cârih · Ahrece Anhu · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Haddesenâ · Lâ Asle Lehu · Sadûkun İn-şâ'allah · Erba'ûn · Ehlu'l-Hadîs · Terceme · Mevdû'u'l-İsnâd · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · İsnâd-ı Âli · Tecrîh · El-Muvatta’ · İztırab · İ'câm · Meşihat · Sıhâh · Sâmi · Mechûlu'l-Adâle · El-Aşera
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Umirnâ Bi-Kezâ · Dâ'î · Sâlih Li'l-İhticâc · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Bâtıl · Nebevî Hadis · Kesret-i Galat · Tarih · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Sâhîb · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Uhdira · Kas · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Sû'u’l-Hıfz · Sikatun-Mutkinun · Yukalu · Ev Kemâ Kale · Du'afâ · Keşt · Ekzebu'n-Nâs · Eczâ-Yı Hadîsiye · Mukaribu'l-Hadîs · Me'sûr · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Seketû Anhu · Uluvv-u Nisbî · Ashâbu'l-Ulûf · Mutâba'at-ı Kasıra · Mevdu’u’l-Metn · Da'îfun · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Emîru'l-Mu’ınınîn · İ'râbu'l-Hadîs · Mütevatir-i Lafzî

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber