Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Cüz
· Tevâtür
· Salih
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız
· Zındık

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Sahîhun Înşa'allah
· Telakkub
· Tesmiyetu'r-Ruvât
· Tusâ'iyyât
· Yuzkeru
· Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· Lâ Yesıhhu
· Lem Ecidhu
· Lem Ecidhu Hâkezâ
· Leyse Bi-Merdiyy
· Mâ Alâ Şarti'l-Buhârî

Son Okunanlar
· E'imme Hamse
· Dabbe
· Mensûh
· Gayru Sâbit
· İlmu'l-Hadîs
· Şuzûz
· Gayru Mensûb
· Vasiyye Bi'l-Kitâb
· Rivayet Şartları
· Makbul Âhad
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu :
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : MÜ`MİNİN EBEDİYYEN CEHENNEM`DE KALMIYACAĞINA DÂİR EBÛ SAÎD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ehl-i Cennet Cennet`e, ehl-i Dûzah Dûzah`a girdikten sonra Allâhu Teâlâ Azze ve Celle: "Kimin kalbinde bir hardal tânesi ağırlığınca îmân varsa (ateşden) çıkarınız." diye ferman buyuracaktır. Bunun üzerine (bu gibiler) simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp Nehr-i hayât (yâhud Nehr-i hayâ, yâhud da Nehr-i hayâ`) içine atılacaklar ve (orada) sel uğrağında kalan yabânî reyhan tohumları nasıl (sür`atle) biterse öylece biteceklerdir. Görmezmisin, bunlar (ne güzel) sapsarı olarak (ve iki tarafına) salınarak sürer?
HadisNo : 21

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Rüyâ
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN "...HAYÂ ÎMANDANDIR." HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Uyuduğum esnâda gördüm ki halk bana arzolunuyordu. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi daha kısa idi. Ömer b. el-Hattâb da bana arzolundu. Üstünde (eteklerini yerde) sürüdüğü bir gömlek vardı. "Yâ Resûlâ`llâh, bunu ne ile te`vîl (yâni ta`bîr) ettin?" diye sordular. "Dîn ile." cevâbını verdi.
HadisNo : 22

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Hayâ
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : PEYGAMBER (S.A. VE S.) İN "...HAYÂ ÎMANDANDIR." HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) Ensâr`dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensârî, kardeşini hayâdan menediyordu. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Ona ilişme. Hayâ îmândandır." buyurdu.
HadisNo : 23

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Zekât
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : EHL-İ KÜFÜR İLE, KÜFÜRLERİNDEN DÖNÜNCEYE KADAR, MUHÂREBE ETMENİN FARZİYETİNE DÂİR ABDULLÂH İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allâh`dan başka hak İlâh olmadığına ve Muhammed`in Resûlu`llâh olduğuna (zâhirde) şahâdet, salâtı ikâme, zekâtı edâ edinceye kadar nâs ile muhârebe etmek bana emrolundu. Onlar, bunları yapınca -müslümanlık hakkının muktezâsı (olan hudûd) müstesnâ- hakk-ı İslâm olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. (bâtınlarından dolayı olan) hesaplarına gelince o (hesâbı görmek) Allâh`a kalmıştır.
HadisNo : 24

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Allah yolunda savaş;Allâh`a îman;Amellerin efdâli;cihat;Hacc-ı Mebrûr
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : AMELLERİN EN FAZÎLETLİSİNİ BEYÂNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh sall`llâhu aleyhi ve sellem`e: "Amelin hangisi efdâldir?" diye sordular. "Allâha ve Resûlüne îmân." buyurdu. "Ondan sonra hangisi?" dediler. "Allah yolunda cihâd." buyurdu. "Ondan sonra da hangisi?" diye sordular. "Makbûl (olmuş, içine günah ve riyâ karışmamış) Hac." cevâbını verdi.
HadisNo : 25

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Düşündüğünü açıkça söylemek;İman-İslâm
Ravi : Sa`d b. Ebî Vakkâs
Baslik : MASLAHATA BİNÂEN İYİLİK YAPMANIN MEŞRÛİYETİNE DÂİR SA`D İBN-İ EBÎ VAKKÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Müellefetü`l-Kulûb`dan) bir takım kimselere (dünyâlık) veriyordu. Bu, Sa`d da (orada) oturuyordu. Derken Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem içlerinden en ziyâde beğendiğim birini bıraktı. (Bir şey vermedi.) Bunun üzerine: "Yâ Resûlâ`llâh, filânı ne için bıraktın? Vallâhi onu ben mü`min biliyorum." dedim. "Öyle deme, Müslim (de.)" buyurdu. Bir müddet sustum. Nihâyet o adam hakkındaki ilmim bana galebe etti de (dayanamadım,) yine sözümü tekrâr ederek: "Filânı niçin mahrum bıraktın? Vallâhi onu ben, mü`min biliyorum." dedim. Yine "Öyle deme, müslim (de.)" buyurdu. Ben yine sustum. Lâkin o adam hakkındaki ilmim bana galabe etti. (Dayanamadım,) sözümü tekrâr ettim. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem yine o sözü tekrâr ettikden sonra buyurdu ki: Ey Sa`d, bir adama, Allah onu yüzü koyu ateşe atmasın diye başkasını daha ziyâde sevdiğim halde atâ (ve ihsân) `da bulunduğum olur.
HadisNo : 26

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Kadınların kocasına karşı vazifeleri;Nankörlük
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : KADINDA KÜFRAN DUYGUSUNUN GÂLİP OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bana Cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki ehl-i Cehennem`in ekseri kadınlardır. Onlar küfrederler." (bunun üzerine): "(Yâ Resûlâ`llâh,) Allâh`a mı küfrederler?" diye soruldu. (Cevâben) buyurdu ki: Onlar kocalarına (karşı) küfrân ederler. İhsâna (karşı) küfrân ederler. Birisine dünyâ, dünyâ oldukça ihsân etsen de sonra senden (hoşuna gitmiyen) bir şey görse "Ben senden hiç bir hayır görmedim." der.
HadisNo : 27

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Din kardeşliği
Ravi : Ebû Zerr-i Gıfârî
Baslik : HER HANGİ BİR KİMSEYE KÖTÜ SÖZ SÖYLEMENİN NEHYİNE DÂİR EBÛ ZER HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir kere) bir adamla sövüştük de onu anasından dolayı ayıpladımdı. Nebiyy-i Mükerrem salla`llâhu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki: Ey Ebû Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? (Demekki) sen, içinde (henüz) Câhiliyyet (ahlâkı) kalmış bir kimse imişsin. (Ondan sonra buyurdu ki:) Zîr-i destânınız, sizin öyle kardeşlerinizdir ki Allâhu Teâlâ onları sizin yed (mülk ve kudret) inize tevdî` etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçleri yetmiyecek (zahmetli) bir iş yüklemeyiniz. Şâyed yüklerseniz onlara yardım ediniz.
HadisNo : 28

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Adam öldürmek
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : KATLİN VE KATLE TEŞEBBÜSÜN NEHYİNE DÂİR EBÛ BEKRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim, "İki müslüman kılıçlariyle karşılaştıkları zaman kâtil de maktûl de Cehennem`dedir." buyuruyordu. "Yâ Resûlâ`llâh, kâtil böyle, ya maktûle ne oluyor?" diye sordum. "(Maktûl) arkadaşını öldürmeğe harîs idi de ondan." buyurdu.
HadisNo : 29

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-ÎMÂN
Konu : Şirk
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : LOKMAN SURESİNİN 31 NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ
Hadis : Şöyle demiştir: ... Âyet-i Kerîme`si nâzil olduğu zaman Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in Ashâb`ı "Hangimiz nefsine zulmetmemiştir?" dediler. Bunun üzerine ... Âyet-i Kerîme`is nâzil oldu.
HadisNo : 30

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Mecâlis · Taktî'u'l-Hadîs · Lâ Yu'teberu Bihi · Hâlikun · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl · Ve Zekera'l-Hadîse · Haber-i Hâssa · E'imme Hamse · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Zabt-ı Sadr · Mutâbi · El-Hadîse Bi-Tûlihî · Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Muhaddis · Mûdih · Müfredat · Cevâmi' · Kizb Ale'r-Resûl · Ka-Senî · Hasâ'is · İcâze Li’l-Ma'dûm · Mahrecuhu Ma'rûf · Lahak · Fi's-Sahîh · Mufîd · Muhadram · Muksirîn-i Sahabe · Sahâbî Mürseli · Mu'an'an · Telkîb · Ulûm-u Hadîs · Gayru Dâbıt · Sikatun-Huccetun · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Nuzûl · Gaflet · Tesâhul · Vâdi · Fîhi Cehâle · Musannef · Müzâkere · Cemâ'a · Garâbet · Makbul · Ashâb-ı Kiram · Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Cârih · Fâsıku't-Te'vîl · Li'd-Da'fi Ma Huve
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Humasiyyât · Ka-Senâ · Rumiye Bi'l-Kader · Yuhkâ · Ahbâr · Muşebbeh · Mutarrah · Ruba’î · Hâlu'r-Ruvât · Esahh · Seyyi'u'l-Hıfz · Rakş · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Sahibu'l-Bid'a · Mâ Alâ Şartihimâ · Vasalehu · Gayru Me'huz Bih · Neseb · Cerh-i Müfesser · Tarih · Kalb Fi's-Sened · De-Se-Nî · Ev Kemâ Kale · Ravâ Lehu · Sebtun · Gayru Me’mûn · Câ'e Ani'n-Nebî · An · Elkâb · Mütevatir-i Ma'nevî · Fîhi Nazarun · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · Enne · Sahîh Li-Zâtihi · Lehû Belâya · Lâ A'rifuhu Bi-Hâze'l-Lafz · Kaviyyu'l-Hadîs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber