Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Ta'lîkât
· Tecrîh
· Belağanâ Ani'n-Nebî
· Enne Fulânen Ahberahû
· Huddistu An Fulân
· İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
· Kalîlu'l-Hadîs
· Mesânîd
· Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara
· Sevveğa Lî
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî

Son Okunanlar
· Sünen İbni Mace
· Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi
· Tahrîc
· Kale
· Tahvîl
· Belağ Kaydı
· Eceztuke İn Eredte
· Ma'ruf
· Tevâtür-ü Manevî
· Yerfa'uhû
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : AYAĞA BİR ŞEY GİYİLMİŞ OLDUĞU HALDE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR ENES (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Biz) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da bâzılarımız sıcağın şiddetinden dolayı (büründüğü) sevbin bir ucunu secde yerine yayardı.
HadisNo : 251

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : AYAĞA BİR ŞEY GİYİLMİŞ OLDUĞU HALDE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR ENES (RADİYA`LLÂHU ANH) HADÎSİ
Hadis : "Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem, na`leyni ayağında namaz kılar mıydı?" diye sorulup. "Evet." cevâbını verdiği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
HadisNo : 252

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Mest üzerine mesh
Ravi : Cerîr b. Abdullâh el-Becelî
Baslik : MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZINA DÂİR CERÎR İBN-İ ABDİLLÂH HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (bir def`a) su döktükten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. (Niçin böyle yaptın? diye) sordular. "Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in böyle yaptığını gördüm (de onun için)." cevâbını verdi. Râvî der ki: Bu hadîs pek hoşlarına giderdi. Çünkü Cerîr (Sahâbe içinde) en son Müslümân olanlardan biridir.
HadisNo : 253

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Secde şekli
Ravi : Abdullâh b. Mâlik
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN NASIL SECDE ETTİKLERİNE DÂİR İBN-İ BUHAYNE RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (edâ-i) salât (esnâsında secde) ederken koltuklarının aklığı görünecek derecede bâzûlarının arasını aç(ıp beden-i şerîfini yerden uzak tut)arlardı.
HadisNo : 254

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Müslümana ta`n etmemek
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : İSTİKBÂL-İ KIBLENİN FARZİYYETİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim bizim (şu) kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur, kestiğimizi yerse; Allâh`ın, Resûlu`llâh`ın ahd ü emânını hak eden Müslüman işte odur. (Artık) Allâh`a (ve Resûlüne) karşı (öyle olan bir kimsenin) ahd ü emânına hiyânet etmeyiniz."
HadisNo : 255

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kâ`be`yi tavaf;Sa`y;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : İSTİKBÂL-İ KIBLENİN FARZİYYETİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Hadis : (Sened-i muttasıl ile) mervîdir. Ravi`ye "Eğer bir kimse umre niyyetiyle Beyt-i Şerîf`i tavâf eder de Safâ ile Merve beyninde dolaşmaz (yâni sa`y etmez) se (ihramdan çıkıp) karısına mukarenet edebilir mi?" diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiş: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (Umre için Mekke`yi teşrîfinde) Beyt-i Muazzam`ı yedi kere tavâf buyurdu ve Makâm (-ı İbrâhim)in arkasında iki rek`at namaz kılıp Safâ ile Merve arasında sa`y etti idi. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem sizin için güzel bir nümûnedir."
HadisNo : 256

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kıble
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : KÂ`BE`NİN HER YÖNÜNÜN KIBLE OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem, Beyt(-i Muazzam`ın için)e girdiği zaman bütün (cihât ve) nevâhîsinde duâ buyurup çıkıncaya kadar namaz kılmadı. Çıkınca Kâ`be`nin önünde iki rek`at kıldı. Ve "Kıble işte budur." dedi.
HadisNo : 257

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Mescid-i Aksâ`ya dönerek namaz
Ravi : Berâ` b. Âzib
Baslik : RESÛL-İ EKREM (SALLA`LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN MEDÎNE`DE BİR MÜDDET BEYT-İ MAKDİS`E DOĞRU NAMAZ KILMASI
Hadis : Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in (Medîne`de) on altı, yâhud on yedi ay Beytü`l-Makdis`e doğru namaz kıldıklarını rivâyet eder ki, bu (hadîs) evvelce geçmişti. (Rivâyetlerin) ikisi beyninde lâfzan tehâlüf vardır.
HadisNo : 258

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kıbleye dönmek
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : SEFER ESNÂSINDA NÂFİLE NAMAZI HAYVAN ÜZERİNDE KILMANIN CEVÂZINA DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (nâfile) namazı (seferde) devesi üstünde -deve nereye isterse teveccüh etsin- kılar, bir farz (namaz)ı niyyet buyurduğunda ise inip Kıble`ye dönderdi.
HadisNo : 259

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kıbleye dönmek;Namazda yanılmak;Sehiv secdesi
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : SECDE-İ SEHV HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bize) namaz kıl(dır)dı. İbn-i Mes`ûd`dan rivâyet eden Alkame (b. Kays-i Nehal)den rivâyeten (hemşîre-zâdesi) İbrâhîm (b. Yezîd-i Nehal): "Amma (namazı) artık mı, eksik mi kıldırdı bilemiyorum." ded(ikten sonra İbn-i Mes`ûd`un lâfzını rivâyete dönerek ded)i ki: (Resûl-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem) selâm verince biri ona: "Yâ Resûlâ`llâh, namaz hakkında yeniden (vahiy, falan gibi) bir şey mi geldi?" diye sordu. (Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem): "(Yok) neden sordun?" deyince: "Yâ Resûlâ`llâh, şöyle böyle kıl(dır)dın da ondan." dediler. Bunun üzerine (aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz hemen teşehhüd vaz`ını almak üzere) iki bacağını kıvırdı. Ve Kıble`ye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selâm verdi. (Mübârek) yüzünü bize dönünce buyurdu ki: Namaz hakkında yeniden (vahiy, filân gibi) bir şey gelmiş olaydı (muhakkak) size (evvelce) haber verirdim. Lâkin ben de (nıhâyet) sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz gibi (ben de) unuturum. (Bir şeyi) unuttuğum zaman (tesbîh ve sâire ile) bana hatırlatınız. İçinizden biri namazda şekkedecek olursa savâbı taharrî edip (savaptır diye verdiği karâra binâen) namazını tamamlasın. Sonra selâm verip ondan sonra da iki kere secde etsin.
HadisNo : 260

« geri 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Uluvv-u Nisbî · Şekke Fulân · Âfetuhû Keza · Sünnet · Âdıd · Mebde · Sikatun-Sebtun · Tusâ'iyyât · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb · İhve Ve Ahavât · Töhmet-i Kizb · Men'ferede Bihi'l-Buhârî · Leyse Bi-Merdiyy · İfrâd · Enâ · Erselehû Fulân · Sû'u’l-Hıfz · Lâ Yus'elu Anhu · Ke'ennehû Mushafun · Müslim · Cehâletu'r-Râvî · İntihâ · Esbâbu'l-Vaz’ · İlm-i Zarurî · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Rece'a · Habberenâ · Ve Bihi · Tıbb-ı Nebevî · Esahhu Şey'in Fi'l-Bâb · Ekzebu'n-Nâs · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Tesâhul · An'ane Munkatı’a · E'imme Sitte · Hisân · İhtisâru'l-Hadîs · Ale'l-Ma'nâ Rivayet · Müselsel Bi'l-Hilf · Kaviyyu'l-Hadîs · Tesebbut · Hıfzı Kezâ · Sadûkun · Ahberanî · Enbe'enâ İcâzeten · Sad · Mu’an'in · Ve'l-Lafzu Lehu · Cerh
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Hadîsi Mütevâtir · Leyyinu'l-Hadîs · Enne · Rabbani Hadis · Mustalahu'l-Hadîs · Sahîfe Semure · Muharref · Vada'a Hadisen · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Î'tidâd · Mesmû'ât · Bedel-i Âlî · Elfâz-ı Câzime · Maklûbu'l-Metn · Hadîsi İlâhî · Esahhu'l-Esânîd · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Şuzûz · Cehâlet-i Ayniyye · Da'îfun Cidden · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Sahîh-Garib-Hasen · Edeb · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Ketebe Ileyye Fulân · Men Mislu Fulân · Haber-i Vâhid · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Müselsel Bi'l-Hilf · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Vakf · Bid'at · Da'îf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber