Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Sikatun-Mutkinun
· Şartu Müslim
· Zabt-ı Sadr
· Da'îf
· Eceztu Li-Men Yûledu Lı-Fulân
· Eczâ-Yı Hadîsiye
· Ehlu'l-Eser
· Haber-i Aziz
· Hafîtyu'l-İrsâl
· İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
· Kale Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u

Son Okunanlar
· Tahrîc
· Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad
· Sadûkun Lehû Evhâm
· Tebe'u't-Tâbi'în
· İcâze Âmme Mukayyede
· Nâzil
· Kudsi Hadis
· El-Etbâ
· İtkan
· Sıhâh
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    ileri »

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Rivâyet olunduğuna göre (bir gün) biri Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e sevb-i vâhid içinde namaz(ın sıhhatin)den suâl etmiş. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de: "Her birinizin ikişer sevbi var mı ki?" buyurmuş.
HadisNo : 231

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiçbiriniz üzerinde sevb-i vâhit var iken (libâsının) bir mikdârını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın.
HadisNo : 232

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in: "Her kim sevb-i vâhit içinde namaz kılacak olursa iki ucunu çaprastvârî iki omuzundan geçir(ip bağla)sın." buyurduklarını (kulağımla) işittiğime şehâdet ederim.
HadisNo : 233

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in seferlerinden birine maiyyet-i Risâlet-Penâhîsinde olarak çıkmıştım. Bir gece bir işimden dolayı (huzûr-ı âlîsine) gittim. Baktım ki namaz kılıyordu. Benim de üzerimde bir tek sevb vardı. Onunla iştimâl edip (yâni ihrâma bürünür gibi bürünüp) yanı başında namaza durdum. (Namazdan) çıktığında: "Câbir, gece (ortasında bu) gelişin sebebi nedir?" diye sordu. İşimi arzettim. (Sözümü) bitirdikten sonra: "Ya şu gördüğüm iştimâl ne oluyor?" diye suâl buyurdu. "(Ma`lûm ya, üstümde olan yalnız) bir sevbdir." dedim. Bunun üzerine buyurdu ki: (Libâsın) geniş olursa ona bürün. (Bunun gibi) dar olursa (izâr olarak) beline bağla."
HadisNo : 234

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Kadınların namaz kılışı
Ravi : Sehl b. Sa`d
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: (Bâzı kereler) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte, birtakım kimseler (bellerindeki) futaları (dar oldukları için) çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak namaz kılarlardı da (cemâate gelen) kadınlara: "Erkekler doğrulup oturmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız." denirdi.
HadisNo : 235

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Mest üzerine mesh
Ravi : Muğîre b. Şu`be
Baslik : BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde idik Bana: "Muğîre, matharayı al." buyurdu. (Matharayı) aldım. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem gözümden nihân oluncaya kadar (uzağa gidip hâcetini kazâ etti. Üzerinde bir Şam cübbesi vardı. Elini (cübbenin) yeninden çıkarmağa davrandı. Dar(lığı mâni`) oldu. Bunun üzerine (mübârek) elini cübbeni altından çıkardı. (Üzerine) su döktüm. Namaz için aldığı abdesti aldı. Mestleri üzerine de meshetti. Sonra namaz kıldı.
HadisNo : 236

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Edep yerlerini örtmek;Kâ`be`nin inşâsı
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : KÂ`BE`NİN YENİDEN İNŞÂSI VE RESÛL-İ EKREM`İN DE TAŞ TAŞIMASI
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem, Kureyş ile birlikte Kâ`be(`nin binâsı) için taş taşıyordu. Futası da üzerinde idi. Amm (-i mükerrem)i Abbâs (radiya`llâhu anh): "Kardeşimin oğlu, (şu) futanı çözsen; omuzlarının üstüne koysan da (taşıyacağın) taşa siper etsen." dedi. Câbir (yâhud Câbir`e haber veren) der ki: (Aleyhi`s-salâtü ve`s-selâm Efendimiz) futasını çözüp omuzlarının üzerine koyunca (hemen) bîhût olarak yere düşüverdi. İşte o (gü)nden sonra (hiçbir vakit) uryân görülmemiştir.
HadisNo : 237

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Edep yerlerini örtmek
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN İKİ TÜRLÜ ALIŞ-VERİŞTEN (LİMÂS İLE NİBÂZDAN), A`RÂBIN BÜRÜNDÜKLERİ GİBİ BÜRÜNMEKTEN VE AVRET MAHALLİNİ SETRETMİYECEK VECHİLE BİR TEK ELBÎSE GİYMEKTEN NEHYİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`in iştimâl-i sammâ`dan, insanın büründüğü kumaşın bir parçasını mahall-i avreti üzerinde bulundurmaksızın sevb-i vâhid ile ihtibâ etmesinden nehiy buyurduklarını rivâyet ediyor.
HadisNo : 238

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Edep yerlerini örtmek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN İKİ TÜRLÜ ALIŞ-VERİŞTEN (LİMÂS İLE NİBÂZDAN), A`RÂBIN BÜRÜNDÜKLERİ GİBİ BÜRÜNMEKTEN VE AVRET MAHALLİNİ SETRETMİYECEK VECHİLE BİR TEK ELBÎSE GİYMEKTEN NEHYİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem iki türlü alış verişten (yâni) limâs ile nibâzdan, (insanın) iştimâl-i sammâ` (ile libâsa bürünmesin)den, bir de sevb-i vâhid içinde (mahall-i avretini setretmiyecek veçhile) ihtibâ etmesinden nehiy buyurmuştur.
HadisNo : 239

 
Fasil : KİTÂBU`S-SALÂT
Konu : Hz. Ebûbekr`in hac emirliği;Kâ`be`yi çıplak tavaftan men
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : DOKUZUNCU SENE-İ HİCRİYEDE KÂ`BE`NİN ÇIPLAK OLARAK TAVÂF EDİLEMİYECEĞİNİN MÜNÂDÎLER TARAFINDAN MİNÂ`DA HALKA İ`LÂNI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Ebû Bekr es-Sıddîyk radiya`llâhu anh şu (ma`lûm olan) Hacda yevm-i nahirde birçok münâdîlerle birlikte Minâ`da: "(Artık) bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt`i tavâf etmesin." diye i`lâna beni de gönderdi. (Râvî Hümeyd b. Abdü`r-Rahmân b. Avf der ki:) Sonra Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Ebû Bekr`in ardından) Alî radiya`llâhu anh`i gönderip "Berâe" sûresini i`lân etmesini emretmişti. Ebû Hüreyre der ki: Alî de bizimle berâber yevm-i nahirde Minâ`daki halk arasında: "Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt`i tavâf etmesin." diye (bağıra bağıra) i`lân etti.
HadisNo : 240

« geri 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İstişhad · Tecrîh · Fîhi Da'fun · Ahâdîs · Mutâba'at-ı Kasıra · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · Mevzu · Terceme · Merviyy Anh · Hıfzı Kezâ · Muşkilu'l-Hadis · Kizbu'r-Râvî · Galat · Lâ A'rifuhu · Vâdi · Eceztu Li-Men Yeşâ'u Fulân · Sahîhun İnde Gayrihimâ · Uluvv-u Ma'nevî · Telkin · Garîbu'l-Hadîs · Ev Karîben Minhu · Mutâba'at-ı Tâmme · Da'îfun Bi-Hâze'l-İsnad · Sened · Darîr · Eceztu Külle Ahadin · Evvel · Uluvv-u Nisbî · İ'râbu'l-Hadîs · Hafız · Hazâ Semâ'î · Kalb-i Mürekkeb · Meşkûk · Cehâlet-i Ayniyye · Müfredat · Sâlih Li'l-İhticâc · Mutesâhil · Menâkib Ve Mesâlib · Musahhaf · Hasen Ü-Gayrîhî · Nekâret · Leyse Lehu Aslun · Sahih Li-Aynihî · Es-Sahîhân · Ve Âharu · Lem A'rifhu · Eceztuke İn Eredte · Esahhu'l-Kutub · Enâ · Muttefekun Aleyh
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Umirnâ Bi-Kezâ · Dâ'î · Kesretu'l-Galat · Sâlih Li'l-İhticâc · Yunkeru Merre Ve Yu'rafu Uhrâ · Kurie Aleyhi Ve Huve Yesme'u · Bâtıl · Nebevî Hadis · Kesret-i Galat · Tarih · Lâ Yutâbâ' Alâ Hadîsihî · Sâhîb · Lâ Yu'lemu Men Ahrecehu Ve La İsnaduhu · Uhdira · Kas · Haddesenî Gayru Vâhid Min Ashâbinâ · Müselsel Bi'l-Evveliyye · Sû'u’l-Hıfz · Sikatun-Mutkinun · Yukalu · Ev Kemâ Kale · Du'afâ · Keşt · Ekzebu'n-Nâs · Eczâ-Yı Hadîsiye · Mukaribu'l-Hadîs · Me'sûr · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Seketû Anhu · Uluvv-u Nisbî · Ashâbu'l-Ulûf · Mutâba'at-ı Kasıra · Mevdu’u’l-Metn · Da'îfun · Ta'lîk Gayr-i Meczûm · Emîru'l-Mu’ınınîn · İ'râbu'l-Hadîs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber