Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Ta'lîkât
· Tecrîh
· Belağanâ Ani'n-Nebî
· Enne Fulânen Ahberahû
· Huddistu An Fulân
· İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
· Kalîlu'l-Hadîs
· Mesânîd
· Sadûkun Teğayyera Bı-Ehara
· Sevveğa Lî
· Telfîku'r-Rivâyâ
· Uluvv-u Ma'nevî

Son Okunanlar
· Metin
· Sünen İbni Mace
· Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi
· Tahrîc
· Kale
· Tahvîl
· Belağ Kaydı
· Eceztuke İn Eredte
· Ma'ruf
· Tevâtür-ü Manevî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Hadisler

Sahih Buhari Hadisleri

Fasillar hadislerin kategorilerine göre tasnif edilmis halidir. Tikladiginiz basliklardan ilgili kategoriler ve hadisleri okuyabilirsiniz

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Hac menâsikı;Telbiye
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : ABDULLÂH İBN-İ ÖMER`İN SÜNNET-İ SENİYYE`YE UYGUN HAREKETLERİ
Hadis : Biri gelip ravi`ye: "Görüyorum, Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) dan rükn (-i Hacer-i) Esved ile rükn-i Yemânî`den başkasına el sürmüyorsun. Görüyorum, tabaklanmış (deriden ma`mûl) na`leyn giyiyorsun. Görüyorum sarı boya kullanıyorsun. Bir de görüyorum, Mekke`de bulunduğun zaman halk, hilâl (-i Zi`l-Hicce) i görür görmez ihlâle (yâni yevm-i Arefeden evvelki gün) girmedikce ihlâle başlamıyorsun." demiş. O da cevâben demiş ki. "Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) a gelince, ben Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in Hacer-i Esved ile rükn-i Yemânîden başkasına messettiğini görmedim. Tabaklanmış (deriden ma`mûl) na`leyne gelince ben, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in üzeri kılsız (deriden ma`mûl) na`leyn giyip (ayağı) içinde (iken) abdest aldığını görüdüm. Onun için ben onları giymeyi severim. Sarı boyaya gelince Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in sarı boya ile (elbîsesini veya Lihye-i Mübârekesini) boyadığını gördüm. Ben de onun için o boya ile boyamayı severim. İhlâle gelince Resûlû`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in hayvanı (hareket için) müheyyâ olmadıkça ihlâl buyurduğunu görmedim."
HadisNo : 131

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Sağdan başlamak
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : ÖNEMLİ İŞLERDE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN SAĞ UZUVLARINI TAKDÎM ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla`llâhu aleyhi ve sellem ayakkabı giymekte; saçını, sakalını taramakta; abdest almakta; (hâsılı) kâffe-i husûsâtında sağdan başlamaktan hoşlanırdı.
HadisNo : 132

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Hz. Peygamber`in mu`cizeleri
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : RESÛLULLÂH (S.A. VE S.)İN MÜBÂREK PARMAKLARINDAN SU KAYNAMASI MU`CİZESİ
Hadis : Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem`i şöyle gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Halk abdest suyu aradılar da bulamadılar. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e (bir kab içinde bir mıkdâr) abdest suyu getirdiler. Mübârek elini kabın içine soktu. Ve halka oradan abdest alsınlar diye emretti. -Enes der ki: (İşte o zaman Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in) parmakları altından (hâzırûndan) hiçbir kimse hâriç kalmamak üzere cümlesi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm.
HadisNo : 133

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : İhramdan çıkış için traş olmak
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : ASHÂB`IN TEBERRÜKEN PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN SAÇINI HIFZETMELERİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem (Haccetü`l-Vedâ`da) başını tıraş ettiği zaman saçından en evvel alan Ebû Talha oldu.
HadisNo : 134

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Köpeğin ağzını soktuğu kap
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : KELBİN AĞZINI SOKTUĞU KABIN YEDİ DEF`A YIKANMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleşhi ve sellem buyurdu ki, içinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) içerse o kabı yedi kere yıkasın.
HadisNo : 135

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : KELBİN AĞZINI SOKTUĞU KABIN YEDİ DEF`A YIKANMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zamânında köpekler, mescidin içinde gider gelirdi de bundan dolayı (mescidi yıkamak için) hiç (su) serpmezlerdi.
HadisNo : 136

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Hades;Namaza hazırlık
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : NAMAZ VAKTİNDEN ÖNCE CÂMİYE GİTMENİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki; bir kul, mescidde namaza muntazır olduğu müddetçe hep namazdadır. Meğer ki kendisinden hades vâkı` ola.
HadisNo : 137

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Cimada meni gelmemesi hali
Ravi : Zeyd b. Hâlid-i Cühenî
Baslik : İNZÂL VÂKI` OLMADAN YALNIZ CİMÂNIN, GUSLÜ GEREKTİRMEDİĞİNE DÂİR ZEYD HADÎSİ, BU BÂBDA ULEMÂNIN İCMÂI
Hadis : Şöyle demiştir: Osmân b. Affân radiya`llâhu anh`e sordum, dedim ki: "(Bir kimse) mucâmeat eder de menîsi nâzil olmazsa ne (yapmalıdır) dersin?" Osmân (radiya`llâhu anh): "Namaz için abdest aldığı gibi abdest alır, bacakları arasını yıkar." cevâbını verdi. -Osmân (radiya`llâhu anh): "Bunu ben, Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`den işittim." dedi.- Râvî der ki: (Bu mes`eleyi) Alî, Zübeyr, Talha, Übeyy b. Kâ`b (radiya`llâhu anhüm) den de sordum. (Hepsi de) bana böyle söylediler.
HadisNo : 138

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Cimada meni gelmemesi hali;Dâvete katılmak (icâbet);Hz. Peygamber`e itâat
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : İNZÂL VÂKI` OLMADAN YALNIZ CİMÂNIN, GUSLÜ GEREKTİRMEDİĞİNE DÂİR ZEYD HADÎSİ, BU BÂBDA ULEMÂNIN İCMÂI
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem Ensârdan bir zâtı istedi. (O zât) başı damlayan damlaya geldi. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Gâlibâ seni aceleye getirdik." buyurdu. "Evet." dedi. Bunun üzerine Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki şâyed işin aceleye gelir, yâhud (menî) kahtına uğrarsan sana (yalnız namaz) abdest(i) lâzım olur.
HadisNo : 139

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-VUDÛ`
Konu : Abdest alış şekli
Ravi : Muğîre b. Şu`be
Baslik : RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN MESTLERİ ÜZERİNE MESHETTİĞİNE DÂİR MUGÎRE HADÎSİ
Hadis : Rivâyet olunuyor ki, müşârün-ileyh de Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunmuş. Resûlu`llâh salla`llâhu aleyhi ve sellem bir hâceti (kazâ) için gitmiş. Abdest aldığı zaman suyunu Muğîre dökmeğe başlamış. (İşte bu abdestde) yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mestleri üzerine mesh buyurmuşlardır.
HadisNo : 140

« geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Yuda'afu · Cerh Ve Ta'dil · Evhâm · Esbâbu'l-Hadîs · Men Mislu Fulân · İrvi Hazâ Annî · İntikad · Tekaddum-u Vefat · Sahîhu'l-İsnâd · Kizb Ale'r-Resûl · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Mucma' Alâ Da'fıhî · Mudelles Anh · Arz · Semi'tu Fulânen · Rivayet Bi'l-Ma'na · El-Hadîse Bi-Tûlihî · Murselu's-Sahâbî · İntiâ'u's-Sened · Mu'telif Ve Muhtelif · Kıssa · Bâb · Mubtedi · Sâmi · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Teferrud · Haber-i Aziz · Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ · Semi'a · Teğayyur · Haddesenâ Sâhibun Lenâ · Enkeru Mâ Ravâhu Fulân Keza · Mu'dal · Refe'ahû · İtibâr · Dabtu'l-Kitâb · Ahberanâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi · Mechûlu'l-Adâle · Seyyi'u'l-Hıfz · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Matrûhu'l-Hadîs · Mukabele · Elfâz-ı Câzime · Kavlu Abâdile · Rumiye Bi'l-Kader · Ferd-i Muhâlif · Adalet · Sadûkun · Merâsîlu's-Sahâbe · İlhak
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Hadîsi Mütevâtir · Leyyinu'l-Hadîs · Enne · Rabbani Hadis · Mustalahu'l-Hadîs · Sahîfe Semure · Muharref · Vada'a Hadisen · Munâvele Makrûne Bi'l-İcâze · Î'tidâd · Mesmû'ât · Bedel-i Âlî · Elfâz-ı Câzime · Maklûbu'l-Metn · Hadîsi İlâhî · Esahhu'l-Esânîd · Vasiyye Bi'l-Kitâb · Kitâbu'l-Ğarîbeyn · Şuzûz · Cehâlet-i Ayniyye · Da'îfun Cidden · Sâlih Li'l-İ'tibâr · Sahîh-Garib-Hasen · Edeb · İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut · Ketebe Ileyye Fulân · Men Mislu Fulân · Haber-i Vâhid · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · El-Aşera · Yu'teberu Bi-Hadîsihî · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Müselsel Bi'l-Hilf · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Vakf · Bid'at · Da'îf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber