Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u
· Nakale-i Hadîs
· Telfîku'l-Hadîs
· Eceztu Li'l-Mevcûdîn
· Istılâhât-ı Hadîsiye
· İbdâl-i Nazil
· Lâ A'rifu Lehu Aslen
· Lem Ecid Lehu Aslen
· Lem Ecidhu Hâkezâ
· Merdûdu'l-Hadîs
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Ta'lîk Bi-Sîgati't-Tashîh

Son Okunanlar
· Sahîfe
· Vehen
· Sahih-i Buhârî
· Şâz Merdûd
· Ashabu's-Sunen
· Meşihat
· Reddû Hadîsehû
· Haddesenâ Fulân Bi-Kırâ'atı Aleyhi
· Cadde
· Ashâbu'l-Mi’e
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ

CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ


CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ faslinda 1 sayfada 6 kayitli hadis var

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;cihat;Cihâdın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ALLAH YOLUNDA CİHÂDA HİÇBİR İBÂDET MUÂDİL OLMADIĞI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : (Şöyle) dediği rivâyet edilmiştir: (Bir kere) Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`e bir er kişi geldi de: - Yâ Resûla`llah! Bana cihâda muâdil bir ibâdete delâlet buyurulsa! dedi. Resûlullah: - Ben cihad değerinde bir ibâdet bulmuş değilim ki, buyurdu. (Ve devâm edip): - (Sana sorarım) gücün yetişir mi ki: mücâhid (sefere) çıktığı sıra sen (de) mescidine girip (o dönünceye kadar) namaz kılasın da hiç usanmıyasın. Ve oruç tutasın da hiç iftar etmiyesin? diye sordu. O kişi: - Buna kimin gücü yeter ki? diye cevap verdi.
HadisNo : 1176

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;cihat;Cihâdın fazîleti
Ravi : Ebû Saîd-i Hudrî
Baslik : CANİYLE, MALİYLE CİHÂDIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ SAÎD HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Bir kere Resûlullah`a): - Yâ Resûla`llah! İnsanların hangisi efdaldir? diye soruldu da Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem: - Caniyle, maliyle Allah yolunda cenk eden mü`min, buyurdu. - Sonra kim? diye sordular. Resûlullah: - (O da) vâdîlerden bir vâdide (ihtiyâr-ı uzlet eden) mü`mindir ki, o, Allah`dan korkar da insanları, şerrinden rahat bırakır, buyurdu.
HadisNo : 1177

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;cihat;Cihâdın fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜCÂHİDİN BENZERİ, GÜNDÜZ ORUÇLU, GECE NAMAZLI MÜ`MİN OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: Allah yolunda (harb eden) mücâhidin benzeri -Allah, kendi yolunda cihâd eden kimse (de ki gaye) yi çok iyi bilir ya- (gündüz) oruç tutan ve (gece) namaz kılan (mü`min) in meselidir. Allah, kendi yolunda döğüşen mücâhid için ya onun şehâdeti sûretiyle onu (sorgusuz derhal) Cennet`e koymağı, yâhut mücâhidi sevabla veya ganîmetle berâber sâlimen (meskenine) dönmesini deruhde etti.
HadisNo : 1178

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;Allâh`a îman;Cennetin makamları;cihat;Namaz kılmak;Orucun fazîleti
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜCÂHİDİN CENNET`TEKİ DERECELERİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Resûlullah salla`llahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim Allah`a ve O`nun Resûlüne îmân eder de namaz kılar ve Ramazan`da oruç tutarsa, onu Cennet`e koymak Allah üzerine (sanki) bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda cihâd etsin, isterse içinde doğduğu toprağında, (evinde) otursun. Bunun üzerine Ashâb: Yâ Resûla`llah! (Bu haberi) halka müjdelemez miyiz? demişlerdi. Resûl-i Ekrem (şöyle) söyle (yerek istidrâk eyle) di: - Cennet`te yüz derece vardır ki, Allah onları Allah yolunda cihâd eden mücâhidler için hazırlamıştır. İki derece arasındaki mesâfe, gökle yer arasındaki mesâfe gibidir. Siz Allah`dan (Cennet) istemek dilediğinizde Ondan Firdevs`i isteyin!. O, Cennet`in efdalidir ve Cennet`in en yücesidir. Râvî diyor ki: Öyle zannediyorum ki, (Şeyhim Füleyh): "Firdevs`in üstünde Arş-ı Rahmân vardır" demişti. Cennet`in ırmakları da Firdevs`ten akar.
HadisNo : 1179

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;cihat;Cihâdın fazîleti
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : MÜCÂHİDİN SABAH VEYA AKŞAM HER HANGİ BİR ZAMANDA CİHAD İÇİN YÜRÜYÜŞÜ, DÜNYÂDAN VE DÜNYÂDAKİ HER ŞEYDEN HAYIRLI OLDUĞUNA DÂİR ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Sabahleyin veya akşamleyin her hangi bir zamanda Allah yolunda bir kere (cihad için) yürüyüş, hiç şüphesiz dünyâdan ve dünyâdaki şeylerin hepsinden hayırlıdır.
HadisNo : 1180

 
Fasil : CİHAD VE SİYERİN FAZÎLETİ BAHSİ
Konu : Allah yolunda savaş;cihat
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜCÂHİDİN SABAHLEYİN, YÂHUT AKŞAMLEYİN CİHAD İÇİN YÜRÜYÜŞÜ, ÜZERİNE GÜNEŞ DOĞAN VE BATAN HER ŞEYDEN HAYIRLI OLDUĞUNA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Cennet`te bir arşın kadar (az) bir yer (âlemde) üzerine güneş doğup batan şeylerin hepsinden muhakkak hayırlıdır. Yine Resûllulah: "Sabahleyin veya akşamleyin her hangi bir zamanda Allah yolunda (cihâda çıkıp) yürüyüş, üzerine güneş batan şeylerin hepsinden her vechile hayırlıdır". buyurmuştur.
HadisNo : 1181
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Şartu Müslim · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Etkan · İztırab · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · Sâhîb · Ketebe Ileyye Fulân · Ensâb · Mukillîn-i Sahabe · Ravâ · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · Hadîsuhû Munker · Hiyârun · Sıhâh-ı Selâse · Humâsî · Garâ'ib · Leyse Bi-Şey · Zayıf · Kale · Ma'nevî Tevatür · Gayr-ı Meşhur Âhad · Maktu · Mubhemât · Sahîhu'l-İsnâd · İ'râbu'l-Hadîs · Kırâ'a Ale'ş-Şeyh · Evha'l-Esânîd · Mervî · Lahak · Ehlu's-Suffe · Eceztuke En Tervıye Annî Mâ Sahha İndeke Mimmâ Semi'tuhû Ve Mâ Se'esma'uhû · Vada'a Hadisen · Terceme · Lem Erahu Bı-Haze'l-Lafz · Erselehû Fulân · Mubtedi · Ruba’î · Refe'ahû · Lehû Evham · Lâ ... İlâ · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Alâmetu'd-Darb · Bâtılun · Vakafehu · Eceztu Li-Men Yeşâ'u'l-İcâze · Enne Fulânen Ahberahû · An · Tarîk · Gaflet
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · İn Sahha'l-Haber · Se-Nâ · Sebtun-Sebtun · Takyîdu'l-İlm · Ani's-Sîka · Rivayeten · Î'tidâd · İlmu'l-Hadîs Dirâyeten · Terâcum · Lehû Mâ Yunker · Leyse Bi-Zâke · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Sadru’l-Hadîs · İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân · Yehimu Fî Hadîsihî · Cehaletu't-Ta'yîn · Fuhşu'l-Ğalat · Uhbirtu An Fulân · Min Belâyâhu · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Sıhâh-ı Selâse · Mudelles Anh · Semi'tu Fulânen · İrsâl-i Celi · Sadûkun İn-şâ'allah · Ecvedu'l-Esânîd · İfrâd · Belağanâ Ani'n-Nebî · Ashâbu'l-Ulûf · Leyse Bihî Be'sun · Kalb Fi'l-Metn · Hadîsi İlâhî · Sudâsiyyât · Rumiye Bi'l-Ahaveyn · Sevvâ · İsnad Tedlisi · Sumâniyyât

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber