Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Salih
· Zındık
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe
· Hafız

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Lem Ekıf Lehu Alâ Asl
· Cehâletu'l-Vasf
· Da'îf
· Du'ife
· Eczâ'u'l-Hadîs
· Garîbu'l-İsnâd
· Istılâhât-ı Hadîsiye
· İbdâl-i Nazil
· İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb
· İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut
· İlmu'l-Hadîs Rivâyeten
· Lâ Tehillu Kitâbetü Hadîsihî

Son Okunanlar
· Gaflet
· Uluvv
· Rivayet
· Âhâd
· Tesebbut
· Nuzûl
· El-Muvatta’
· Munkatı’
· Kudsi Hadis
· Avâlî
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KÜSÛF BAHSİ

KÜSÛF BAHSİ


KÜSÛF BAHSİ faslinda 1 sayfada 8 kayitli hadis var

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Güneş tutulması ve namazı;Güneş ve ay Allâh`ın âyetleridir
Ravi : Ebû Bekre Nufey` b. Hâris
Baslik : AHD-İ NEBEVÎ`DE GÜN TUTULMASI VE HAZRET-İ RESÛL`ÜN KÜSÛF NAMAZI HAKKINDA EBÛ BEKRE HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Bir def`a) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in yanında idik. (Derken) güneş tutuldu. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (acele ile ve) ridâ-yı şerîfini ardından sürükleye sürükleye (kalkıp yürüdü) ve (Mescid-i Saâdet`e) girdi. Biz de girdik. Güneş zulmetten sıyrılıncaya kadar (orada) bize iki rek`at (namaz) kıldırdı. Sonra: "Güneş ile ay hiçbir kimsenin mevtinden dolayı münkesif olmaz. (Bunların böyle münkesif olduklarını) gördüğünüzde başınıza gelen bu hâl zâil oluncaya kadar (hemen) namaza durup duâya koyulunuz" buyurdu. Yine Ebû Bekre radiya`llâhu anh`den gelen bir rivâyete nazaran: "Lâkin Allâhu Teâlâ bu iki âyet ile kullarını tahvîf (etmeği murad) eder." buyurulmuştur. Küsûf hadîsi Buhârî`de çok tekerrür etmiştir. Nitekim Mugîre İbn-i Şu`be radiya`llâhu anh`den gelen bir rivâyette şöyle denilmiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zamânında (necl-i mükerremleri) İbrâhîm (salevâtu`llâhi ve teslîmâtühû aleyhi ve alâ ebîhi) vefât ettiği gün güneş tutuldu. Halk: "Güneş İbrâhim`in mevtinden dolayı tutuldu" dediler. Bunun üzerine salla`llâhu aleyhi ve sellem: "Güneş ile ay hiçbir kimsenin ne mevtinden, ne hayâtından dolayı tutulmazlar" (Bunu) görünce (hemen) namaza durup Allâh`a duâya koyulun" dedi.
HadisNo : 547

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Güneş tutulması ve namazı;Güneş ve ay Allâh`ın âyetleridir
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ RESÛL`ÜN HUSÛF NAMAZININ KEYFİYYETİ VE HITÂBET-İ NEBEVİYYE HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE`NİN HUSÛF HADÎSİ
Hadis : Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in zamân (-ı saâdet-nişân) ında (bir def`a) güneş tutuldu idi. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem halka namaz kıldırdı. (Şöyle ki) namaza durdu ve kıyâmı uzattı sonra rükû` buyurdu ve rükûu uzattı sonra (rükû`dan) kalktı ve ve kıyâmı (yine) uzattı ise de bu (ikinci) kıyâmı evvelki kıyamdan az (sürmüş) idi sonra (yine) rükûa varıp rükûu uzattı ise de bu (ikinci) rükûu evvelki rükûudan kısarak idi sonra secdeye varıp sücûdu uzattı sonra ikinci rek`atta da ilk rek`atta yaptığı gibi yaptı sonra güneş açılmış olduğu halde namazdan çıktı. (Ondan sonra hazır olan) nâsa karşı hutbe îrâd buyurdu. (Bu hutbede) Allâhu Teâlâ`ya hamd ü senâ ettikten sonra. "Şüphe etmeyiniz ki, şems ile kamer Allâh`ın âyetlerinden iki râyettir. (Bunlar) hiçbir kimsenin ne mevti, ne de hayâtı için münhasif olmazlar. Bunu (yâni bunlardan birinin inhisâfını) gördüğünüzde (hemen) Allâh`a duâya koyulun, tekbîr alın, namaz kılın, sadaka verin" buyurdu. Sonra da buyurdu ki: Ey ümmet-i Muhammed, Allâh`a kasem olsun ki kulunun veya câriyesinin zinâ edişinden dolayı Allâhu Teâlâ kadar kıskanç olan hiçbir kimse yoktu. Allâh`a kasem olsun ki, benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız.
HadisNo : 548

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Güneş tutulması ve namazı
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : AHD-İ NEBEVÎ`DE SALÂT-İ KÜSÛF İÇİN MESCİD-İ SAÂDETE DA`VET VUKÛUNA DÂİR ABDULLÂH B. AMN`İN HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`in ahd(-i saâdetler) inde gün tutulduğunda ... diye nidâ edildi.
HadisNo : 549

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Kabir azâbındar Allah`a sığınmak
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HAZRET-İ ÂİŞE`NİN AZÂB-İ KABİR HADÎSİ
Hadis : Bir Yahûdi karısı tese`ül etmek üzere (nezdine) gelip ona: "Allah(u Teâlâ) seni kabir azâbından korusun (diyerek duâ etmiş) bunun üzerine Âişe (radiya`llâhu anhâ) Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem`e: "İnsanlar kabirlerinde azâba giriftâr edilirler mi?" diye sormuş. Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem de: "Ondan (yâni kabir azâbından) Allâh`a sığınırım" buyurmuş. Ümmü`l-mü`minîn bundan sonra küsûf hadîsini zikredip sonunda da: "Sonra (Resûlullâh salla`llâhu aleyhi ve sellem) kabir azâbından sığınmaya Ashâbına fermân buyurdu" demiştir.
HadisNo : 550

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Cehennem azâbı;Cennet nîmetleri;Güneş tutulması ve namazı;Kadınlar;Nankörlük
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : KÜSUF NAMAZINDA ZÂT-İ RİSÂLET`E CENNET`İN ARZ OLUNDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : (da) küsûf bahsini uzun uzadıya zikrettiği rivâyet olunmuştur. (Müşârün-ileyh bu hadîste küsûf namazını ta`rîf ettikten) sonra şöyle demiştir: ...dediler ki: Yâ Resûlâ`llâh, (namaz içinde) durduğun yerden (görmediğimiz) bir şeye elinle uzandığını gördük sonra (yine namaz içinde irkilip geri geri geldiğini) gördük. Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem: "(Evet) ben cenneti gördüm ve bir (üzüm) salkımına elimle uzandım. Eğer o salkımı ben ele geçirebilseydim dünyâ bâkî kaldıkça ondan yerdiniz (de tükenmezdi). Âteş (-i cahîm) i de gördüm (lâkin) ömrümde bugün gördüğüm kadar çirkin, berbat hiçbir manzara görmemiştim. Cehennem`in ekser ahâlîsini de kadınlar olarak gördüm" buyurdu. "Yâ Resûla`llâ, ne sebeble (kadınlar buna müstahak oluyorlar?)" diye sordular. (Cevâben:) "Küfürleri sebebiyle" buyurdu. "Allâh`a îmân mı etmiyorlar?" (diye tekrar sordular). "Kocalarına karşı (küfrân-ı ni`met) ederler. İyiliğe karşı (küfrân-ı ni`met) ederler. (İçlerinden) birine dünyâ dünyâ oldukça iyilik etsen de sonra senden (marzîsine muhâlif ufacık) bir şey görse (hemen) senden hiçbir hayır görmedim ki der" buyurdu.
HadisNo : 551

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Güneş tutulması ve namazı;Köle âzad etmek
Ravi : Esmâ` b. Ebî Bekr
Baslik : KÜSUF SIRASINDA VÜCÛH-İ BİRRE MÜDÂVEMETE DÂİR ESMÂ BİNT-İ EBÎ BEKR HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem küsûf-ı şems dolayısiyle (rakabe) âzâd etmeği ferman buyurdu.
HadisNo : 552

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Allâh`a sığınmak;Güneş tutulması ve namazı;Güneş ve ay Allâh`ın âyetleridir
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : EBÛ MÛSE`L-EŞ`ARÎ`NİN HUSÛF HADÎSİ
Hadis : Şöyle demiştir: (Asr-ı celîl-i Nebevî`de) güneş tutuldu. Bunun üzerine Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem (bu hâdise) saat (yâni kıyâmet alâmeti) olmasın korkusiyle belinleye belinleye (yerinden) kalkıp Mescid(-i Şerîf) e geldi. O zamâna kadar (başka hiçbir namazda) ömrümde görmediğim uzun kıyam(lar) rükû` (lar) sücûd (lar) la namaz kıldırdı ve (sonra umûma) buyurdu ki: Allâhu Teâlâ`nın irsâl ettiği bu âyetler hiçbir kimsenin ne ölmesinden, ne de hayâtından dolayıdır. Lâkin Allâhu Teâlâ bu âyetlerle kullarını tahvîf eder. Bu kabilden (korkunç) bir şey gördüğünüzde zikru`llâha, Allah`dan niyâza, Allâh`a karşı istiğfâra (koyulup) ilticâ ediniz.
HadisNo : 553

 
Fasil : KÜSÛF BAHSİ
Konu : Güneş tutulması ve namazı
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HUSÛF NAMAZINDA CEHREDİLDİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE`NİN RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem salât-ı husûf`ta kırâetini cehren yaptı. Kırâetinden fâriğ olduğu vakit tekbîr alıp rükûa varırdı. Rükû`dan kalktığı vakit de ... buyurdu. Sonra salât-ı küsûf`ta tekrar kırâete başlardı (ki, iki Rek`at içinde dört rükû` ile dört secde (ederdi).
HadisNo : 554
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Rudde Hadîsuhû · Muşkilu'l-Hadis · İlm-i Zarurî · Ademu's-Subût · Haber-i Meşhur · Âlî İbdâl · Ta'lîk Bi-Sîgati't-Temrîz · Haber-i Vâhid · Subâ'iyyât · Leyse Bi's-Sika · Hasenu'l-Hadîs · Sîğatu'l-Cezm · Takvâ · Şehâdet · Vicâde · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Sevk · Enne Fulânen Kale · Fevâ'id · Rivayet Bi'l-Ma'na · Nuzûl · Sıhhat · Fulân Lâ Yus'elu Anhu · Mensûh · Ve Bihi · Garîbul-Metn · Sebtun-Sebtun · Eserî · Tevâtür-ü Manevî · Ashâbu'l-Mi'în · Nisbe · Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u · Bâtıl · Tardiye · Eceztuke Mucâzâtî · Lâ Yus'elu An Mislihî · Te'nîn · · Tahdîs · Mechûlu'l-Ayn · İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz · İntikâd-ı Esânîd · Tesviye Tedlisi · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Sıhah-ı Sitt · Lem Yervihi İllâ Fulan An Fulân · Medhûl · Meğâzî · Evlâdu's-Sahâbe · Kizb Ale'r-Resûl
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Reka'ik · Mukâtebe · Sebt · Mürsel-i Hafî · Esmâ'u'l-Muhaddisîn · Kad Du'ife · Şurûtu's-Sıhha · Şedîdu'd-Da'f · Ta'lîku'l-İcâze · Enne Fulânen Haddesehu · Eceztuke Kitâbe's-Sunen · Haber-i Âhad · Kara'tu Alâ Fulân · Min Belâyâhu · Arzu'l-Munâvele · Âdâb · Bâtıl · Sîğatu't-Temrîz · Ehlu'l-Eser · İhrâc · Muhalefet · Cehâletu'l-Vasf · Ravâ · Sadûkun Lâkınnehû Mubtedi' · Mutarrah · Garîbu'l-İsnâd · Garîb-i Nisbî · Esahh · Muhtelifu'l-Hadîs · Kara'tu Bi-Kitâbi Fulân · Tedlîsu't-Tesviye · Mucîz · Mutarrahu'l-Hadîs · İntikâd-ı Esânîd · Yervi'l-Menâkîr · Merviyy Anh · Adlun Dâbitun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber