Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Ma'nevî Tevatür
· Merâtibu'l-Cerh
· Neseb
· Azbatu'n-Nâs
· Esbâbu'l-Cerh
· Fısk Bi'l-Bid'a
· İbdâl-i Nazil
· Lâ Yu’rafu Lehu Aslun
· Merdûdu'l-Hadîs
· Mesânîd
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Sadûkun Lehû Evhâm

Son Okunanlar
· Sahihi Müslim
· Tahrîc
· Sadûkun Yehimu
· Da'afûhu
· Metâ'in-i Aşere
· Tusâ'iyyât
· Kesret-i Galat
· Mahrecuhu Ma'rûf
· Enbe'enî
· Fukahâ-Yı Seb'a
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`R-RİKAK

KİTÂBÜ`R-RİKAK


KİTÂBÜ`R-RİKAK faslinda 1 sayfada 7 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Boş zaman;Sağlık
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : İNSANLARIN ÇOĞU İKİ Nİ`METTEN GAFLET EDER: SIHHAT, BOŞ VAKİT
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardan çoğunun aldandığı (ve kıymetini takdîr edemediği) iki ni`met vardır: Vücud sıhhati, boş vakit.
HadisNo : 2162

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Zühd
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : İNSANLARIN ÇOĞU İKİ Nİ`METTEN GAFLET EDER: SIHHAT, BOŞ VAKİT
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem iki omuzumu tuttu da: "Ey İbn-i Ömer! Sen dünyâda (Vatan-cüdâ) bir garîb gibi yâhut geçici bir yolcu gibi ol!" buyurdu. (Bu hadîsin râvîlerinden Leys der ki:) İbn-i Ömer (kendisi de bana) şöyle derdi: (Ey Leys!) akşama erişince sabâhı gözleme, sabâha erişince de akşamı bekleme. Sıhhat ve âfiyet zâmanından bir kısmını hastalık zamânın için tahsîs et, hayâtından bir kısmını da ölümün için ayır!
HadisNo : 2163

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Ecel;Musîbet
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : TÛL-İ EMEL HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem (toprak ve kum üzerine değnekle zâviyeleri müsâvî) bir murabbâ` resmetti, sonra, (mebdei) murabbâ`ın ortasında olarak murabbâ` hâricine uzanan bir hat resmeyledi. Sonra bu hattın ortasından i`tibâren bu ortadaki hatta istinâd eden birtakım küçük hatlar resmetti. Sonra Resûl-i Ekrem (bu resimleri ta`rîf ederek:) Şu (murabbâ`ın ortasındaki uzun) hat insandır. Şu (murabbâ`) da ecelidir, her tarafından onu ihâta etmiştir. Şu murabbâ` dışında uzanan hat da insanın emelidir. Şu ufak çizgiler de insana ârız olan âfetler ve musîbetlerdir. İmdi insana şu âfet (oku) şaşırır (da dokunmazsa), öbür âfet oku isâbet eder. O da şaşırırsa en sonu ecel (denilen mevt-i tabî`î) yakalar.
HadisNo : 2164

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Ecel;Musîbet
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : EMEL VE TÛL-İ EMELİN BU MEVZUDA ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem birtakım hatlar resmederek şöyle buyurdu: İşte şu çizgi insan (ın umduğu emeli) dir. Şu çizgi de ecelidir. (Şu küçük çizgiler de âfetlerdir) insan şu uzaktaki emelini beklerken kendisine en yakın olan (ve kendisini ihâta eden) ecel ansızın geliverir.
HadisNo : 2165

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Âmire itâat;Ulû`l-Emre itâat
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : RESÛL-İ EKREM`E Bİ`AT ŞEKLİ HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Biz Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`e emirlerini dinlemek ve itâ`at etmek üzere bî`at ederdik de Resûl-i Ekrem bize (şefkat ederek): Gücünüz yettiği kadar, buyururdu.
HadisNo : 2166

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu : Hâlife tâyini;Hilâfet
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : HAZRET-İ ÖMER`İN YERİNE BİR HALÎFE TA`YÎN ETMEMESİ VE BUNUN SEBEBİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: (Babam) Ömer (vurulup vaz`iyyeti ağırlaşınca dostları tarafından) yerine bir halîfe ta`yîn etmez misin? Diye sorulmuştu. Ömer: "Eğer yerime halîfe ta`yîn edersem (aykırı bir iş yapmış olmam.) Çünkü benden hayırlı olan Ebû Bekir, yerine halîfe ta`yîn etti. Eğer ta`yîn etmez bırakırsam şüphesiz benden hayırlı olan Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem de (mu`ayyen bir zâtı tasrîh etmeyip) bırakmıştır." dedi.
HadisNo : 2167

 
Fasil : KİTÂBÜ`R-RİKAK
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : BİR DEVİR KUREYŞ`TE ONİKİ EMİR OLACAĞINA DAİR RİVAYET
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: (Bir devirde) on iki Emîr bulunacaktır. (O zamâna kadar İslâm azîz olacaktır) buyurduğunu işittim, demiştir. Yine Câbir: Ancak Peygamber`in söylediği bir kelimeyi işitmemiştim. Onu da babam (Semure): "Resûlu`llah: -Bunların hepsi Kureyş`tendir" buyurdu, diye rivâyet etti.
HadisNo : 2168
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Lâ A'rifuhu · Vahy-i Metluv · İhrâc · Esbetu'l-Esânîd · Tevârih Ve Vefeyât · Alâmâtu’l-Vaz · Ashâbu'l-Hadîs · Kibâr-ı Tâbi'în · Abâdile · Kaviyyu'l-Hadîs · Tarahûhu · Sarih Merfû · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten · Şeyhun · Sahih-Garib · Ehlu's-Suffe · Ademu's-Subût · Ashâbu's-Suneni'l-Erba'a · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Mütevatir-i Ma'nevî · Lem Yutâbâ Aleyhi · Eceztuke Kitâbe's-Sunen · Darb · Vada'a Hadisen · Muharref · Tahammulu'l-Hadîs · Ani's-Sîka · Mumlî · Yerfa'uhû · Vâkıf · Lâ Yusâvî Şey'en · İntikâ · Ve Zekera'l-Hadîse · Tasliye · Cerh Ve Ta'dil · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Mine's-Sunne Kezâ · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs · Hadara · Zekera Lenâ Fulân Bi-Kırâ'atî · Menşe' · Hafız · Ahrece Anhu · İhâle · Dirâyetu'l-Hadîs İlmi · Leyse Bi-Sâbit · Adâletu'r-Râvî · Eşeddu'n-Nâsi Kizben · Elkâb
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Zekera Lenâ Fulân · Sâmi · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Telfîk · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Sadûkun · Mu’allak · Tunkiru Merre Ve Ta'rıfu Uhrâ · Hıfzı Kezâ · İntikâd-ı Esânîd · Mukillîn-i Sahabe · Maklûb · İbdâl-i Nazil · Sahâbiye · Tedlîsu'l-Kat’ · Fîhi Şeyun · İle's-Sıdkı Ma Huve · Yerfau'l-Hadîse · Sumânî · Uluvv Bi-Kıdemi's-Semâ · Ma'nevî Tevatür · Ceyyidu'l-Hadîs · Muhtelit · Mustahric · Rivayeten · Mutâba'a Kasıra · Cerh-i Mübhem · İrsâl-i Celi · Neseb · Lâ Asle Lehu · Ruvîye An Fulân · Es-Sunnetu’l-Kavliyye · İ'lâmu'ş-Şeyh · Esbâbu'l-Hadîs · Esbâbu'l-Cerh · El-fiten Ve Eşrâtu's-Sâ'a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber