Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Merdûd Âhad
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Şâfehenî Bi'l-İcâze
· Câ'e Ani'n-Nebî
· Şurûtu’r-Rivâye
· Takyîdu'l-Kitâb
· Ta'lîkât
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· El-Etbâ

Son Okunanlar
· Sahih
· Yehimu Fî Hadîsihî
· Tebe'u't-Tâbi'în
· Nesh
· Mevdu’u’l-Metn
· Tukullime Fîhi
· Rivayet
· Rical
· Usûl-ü Hadis
· Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`D-DİYYÂT

KİTÂBÜ`D-DİYYÂT


KİTÂBÜ`D-DİYYÂT faslinda 1 sayfada 8 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Diyet (kan bedeli);Kan bedeli;Mü`min dîninin emânındadır
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MÜ`MİN KİŞİ KENDİSİNE HARAM BİR KAN BULAŞMADIKÇA DÂİME DİNDE MÜLHEM OLDUĞUNA DAİR RİVAYET
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: Mü`min kişi -kendisine haram bir kan bulaşmadıkça- dâima dîninden (mülhem olduğu) genişlik içindedir, buyurmuştur.
HadisNo : 2093

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : İmanı îlân;Kelime-i tevhîd söyleyen öldürülmez
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : MÜ`MİN KİŞİ KAFİR OLAN KAVMİNDE İMANINI GİZLEYEBİLİR HADİSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem Mikdâd radiya`llahu anh`e şöyle buyurmuştur: Ey Mikdâd! Bir mü`min kişi, kâfir olan kavmi arasında îmânını gizleyip (selâmete erişince) îmânını açıklasa, bunun üzerine sen de (onun îmânına i`timâd etmiyererk) öldürsen (doğru değildir). Nasıl ki, sen de Hicret`den önce Mekke`de îmânını gizliyordun.
HadisNo : 2094

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu :
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : BİZ MÜSLÜMANLARA SİLÂH ÇEKİP KITÂL EDEN BİZDEN DEĞİLDİR, MEÂLİNDE İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem: Her kim biz müslümanlara silâh çekib kıtal ederse artık o, biz müslümanların câmiasından değildir, buyurmuştur.
HadisNo : 2095

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Mü`minin kanı haramdır;Mürtedlerin öldürülmesi;Zinâ edenler
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : ESBÂB-I KISAS: KATL-İ NEFS, ZİNÂ-İ SEYYİB, İRTİDÂD OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah`dan başka ibâdete lâyık İlâh bulunmadığına ve benim de Allah`ın muhakkak bir Peygamberi olduğuma şehâdet eden Müslüman kişinin kanı halâl olmaz (ve kısâs olunmaz). Ancak (şu) üç (huy) dan birisiyle halâl olur: 1) Maktûlün hayâtı mukabilinde katil, 2) Zinâ eden seyyib, 3) İslâm câmiâsını bırakıb dîninden ayrılan mürted (kısas olunur).
HadisNo : 2096

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Gericiler;Harem-i Şerîf`te haksızlık edenler;Kısas;Mü`minin kanı haramdır
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : ESBÂB-I KISAS: KATL-İ NEFS, ZİNÂ-İ SEYYİB, İRTİDÂD OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ MES`ÛD HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah`a nâsın en sevimsiz olanı üç sınıftır: 1) Harem dâhilinde zulüm ve haksızlık eden, 2) İslâm câmiası içinde câhiliyet âdetini araştırıb onu bulub yaşatmak istiyen (mürtecî), 3) Haksız yere dökmek için (ma`sum) bir kişinin külfetle kanını araştıran.
HadisNo : 2097

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Evleri gözetlemek
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : MÜ`MİN`İN EVİNE VE MAHREMİNE GÖZ KOYANIN GÖZÜNÜN ÇIKARILMASI DURUMUNDA ÇIKARANA BİR GÜNAH OLMAYACAĞINA DAİR HADİS
Hadis : Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim, dediği rivâyet olunmuştur: Ey mü`min! Evine girmesine izin vermediğin bir kişi senin evine bakar ve mahârimine muttali` olup sen de (iki parmağınla) bir çakıl taşı atarak gözünü çıkarırsan artık sana bir günâh terettüb etmez.
HadisNo : 2098

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Diyet (kan bedeli);Kan bedeli
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : ELİN VE AYAĞIN VE PARMAKLARIN DİYETLERİ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "İşte şu ve şu yâni küçük (son) parmakla baş parmak (diyet) husûsunda müsâvîdir" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2099

 
Fasil : KİTÂBÜ`D-DİYYÂT
Konu : Câhiliye amellerinde sorumluluk
Ravi : Abdullâh b. Mes`ûd
Baslik : MÜRTEDLERİN VE HAKKA KARŞI İNAD EDEN MÜNKİRLERİN TEVBELERİ BAHSİ HAKKINDA Kİ HADİS
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Resûl-i Ekrem`e bir kimse: - Yâ Resûla`llah! Câhiliyet zamânında (Müslüman olmazdan önce) işlediğimiz günâhlardan dolayı cezâ görecek miyiz? Diye sordu. Resûlu`llah şöyle cevâb verdi: - Her kim müslümanlıkta güzel hareket ederse, câhiliyet hayâtında işlediği günâh ile muâheze olunmaz. Fakat her kim müslümanlıkta (sebât etmeyib irtidâd etmek) fenâlığında bulunur (ve küfr üzerine ölür)se o, hem evvelce câhiliyetteki ameliyle, hem de sonra müslümanlıktaki küfr ve intidâdiyle muâheze olunur (ebedî Cehennemde kalır).
HadisNo : 2100
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Fuhşu'l-Ğalat · Azbatu'n-Nâs · Leyse Bi-Ba'îd Mine's-Savâb · Ashâbu'l-Bıd'a · Humasiyyât · Erba'ûn · Musannif · Kale Resûlullah · Hadîsi Mütevâtir · Mumlî · Merâtibu't-Ta'dîl · Eda Sığaları · Lâ Yus'elu Anhu · Takvâ · Cerh Ve Ta'dil · An'ane Mursele · Muharref · Elfâzu't-Ta'dil · İsnad Tedlisi · Yuktebu Hadîsuhu · Yuhkâ · Istılah · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Sirkatu'l-Hadîs · Esma-Yı Müfrede · Sünen Ebî Dâvud · Merfû' Hükmen · Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Nese'î · Fi's-Sahîh · Emânet · Seketû Anhu · Uhtulife Fîhi · Rivâyetu'l-Akrân · Mütevatir-i Ma'nevî · Âfetuhû Keza · Es-Sâbık Ve'l-Lâhık · Suffe Ehli · Da'îfun Cidden · Muztarib · Mucâzât · Meğâzî · Lâ Be’se Bihî · Sudâsî · Ta'n · Eceztu Leke Cemî'a Merviyyâtî · Buhârî · Sunâ’î · Muharric
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh · Evvel · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Esahhu'l-Kutub · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Muşeddid · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Mukaribu'l-Hadîs · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Muştebih Maklûb · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Muhtelifu'l-Hadîs · Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ · Sıhâh-ı Selâse · Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî · Muntezihu'l-İsnad · Muttehem Bi'l-Vad’ · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Mu'telif Ve Muhtelif · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Mutkin · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber