Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Fasık
· Sahîfe
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Merdûd Âhad
· Mütevatir-i Ma'nevî
· Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh
· Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh
· Şâfehenî Bi'l-İcâze
· Câ'e Ani'n-Nebî
· Şurûtu’r-Rivâye
· Takyîdu'l-Kitâb
· Ta'lîkât
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Enşedenâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyhi
· El-Etbâ

Son Okunanlar
· Hadîsuhû Munker
· Kalb
· Da'îfu’l-Metn
· Semi'tu
· Aşere-i Mübeşşere Ashabı
· İbdâl-i Nazil
· İnfirad
· Hasenu'l-Hadîs
· Tevâtür
· İstinbat
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`L-HUDÛD

KİTÂBÜ`L-HUDÛD


KİTÂBÜ`L-HUDÛD faslinda 1 sayfada 7 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : İçki içene hâd tatbiki
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞARAB İÇMENİN ŞER`Î HADDİ VE ADEDİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in huzûruna şarab içmiş bir kişi getirmişlerdi. Resûl-i Ekrem (orada bulunanlara): "Şu adama vurunuz!" buyurdu. Ebû Hüreyre der ki: Biz de kimimiz eliyle, kimimiz ayakkabiyle, ihrâmiyle vurdu. Bu adam dayaktan kurtulduktan sonra Ashâb`dan bâzı kimseler bu adam: "Allah seni kahretsin, rezîl etsin!" demişlerdi. Resûl-i Ekrem: "Hayır öyle söylemeyiniz, bu adamın aleyhinde söylenib de şeytana yardım etmeyiniz!" buyurdu.
HadisNo : 2084

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : İçki içene hâd tatbiki
Ravi : Alî b. Ebî Tâlib
Baslik : BU HUSUSTA HAZRET-İ ALÎ`NİN MÜHİM BİR RİVÂYETİ
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Ben bir kimseye had ikame edib de bu yolda ölmesiyle kendimde hüzün ve keder duymuş değilimdir. Ancak böyle bir acıyı şarab içen kimse hakkında duymuşumdur. Şâyet bu (zavallı o had ile) ölürse muhakkak onun diyetini (hayat pahâsını) veririm. Çünkü Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem hadd-i şirb hakkında bize mazbut bir sünnet bırakmamıştır. (Mu`ayyen bir adedle vurduğumuz had, bizim kendi eser-i içtihâdımızdır).
HadisNo : 2085

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : İçki içene hâd tatbiki
Ravi : Ömer b. el-Hattâb
Baslik : ABDULLÂH HİMÂR`A HADD-İ ŞİRB TATBÎKİ HAKKINDA HAZRET-İ ÖMER HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem zamânında Abdullah adlı bir kimse vardı. (Halk arasında) hımâr (=eşek) lâkabiyle anılırdı. Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`i (ara sıra) güldürürdü. Resûlu`llah da bu adama şarab içtiği için had vurdururdu. Günlerden bir gün Abdullah yine huzûra (kusurlu) getirildi. Resûl-i Ekrem de had vurulmasını emretti. Mecliste bulunanların birisi (Hazret-i Ömer): "Allah`ım! Şu adamı rahmetinden uzak kıl. (diye lâ`net edib) İçki yüzünden ne de çok dîvâna getiriliyor" dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem: "Yâ Ömer! (ona lâ`net etmeyiniz.) Vallahi kesin olarak bildiğim bir şey varsa, o, Allah`ı ve Resûlü`nü sever" buyurdu.
HadisNo : 2086

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : Hırsızın elinin kesilmesi
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : HADD-İ SİRKATİN TATBÎKI HAKKINDA ÇALINAN MALIN MİKDÂR VE MİKYÂSI HAKKINDA HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH VE HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah şu (hasis) hırsıza lâ`net etsin ki, o, bir yumurta çalar da eli kesilir, bir ip çalar da o hasis şey ile eli kesilir.
HadisNo : 2087

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : Hırsızın elinin kesilmesi
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : HADD-İ SİRKATİN TATBÎKI HAKKINDA ÇALINAN MALIN MİKDÂR VE MİKYÂSI HAKKINDA HAKKINDA EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH VE HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: Hırsızın eli rubû` dînar (üç dirhem) ve daha ziyâde kıymette bir mal çaldığı zaman kesilir, buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2088

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : Hırsızın elinin kesilmesi
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : MÂL-İ MESRÛKUN ASGARÎ KIYMETİNİN MİKYÂSI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ÖMER HADÎSLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem zamânında hırsızın eli kesilmezdi. Ancak Hacefe denilen kalkan veyâ Türs denilen kalkan kıymetinde bir mal çalındığında kesilirdi.
HadisNo : 2089

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-HUDÛD
Konu : Hırsızın elinin kesilmesi
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : MÂL-İ MESRÛKUN ASGARÎ KIYMETİNİN MİKYÂSI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE VE İBN-İ ÖMER HADÎSLERİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem, üç dirhem değerinde olan bir kalkan sirkatında hırsızın elinin kesilmesini emretmiştir.
HadisNo : 2090
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Usûlu'l-Hadîs · Eceztu Leke (Li-Fulân) Me'şte-Melet Aleyhi Fihristî Hâzihî · Mürsel · Esbâbu'l-Cerh · Ve Zekera'l-Hadîse · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Esbât · Terceme · Musnid · Fulân Yus'elu Anhu · Mudevvenât · Vahy-i Gayr-ı Metluv · Ahrece Anhu · İrsâl-i Celi · Hazâ Min Hadîsî Fervihî Annî · Dayyiku'l-Mahrec · Kavlu Abâdile · Ahberanâ Fî Kitâbihî · Lehû Suhbe · İdâl · Ashâbu'l-Ulûf · Leyse Bi-Sahîh · El-Mezîd Fi Muttasıli’l-Esânîd · Muttehem Bi'l-Vad’ · Rivâyetu'l-Ebnâ Ani'l-Âbâ · Eceztuke Mucâzâtî · İstinbat · Sıhhat · İcâze Mu'allaka · Sadûkun Lehû Evhâm · Ahberanâ Racul · Matrûh · Fî Hadîsihî Şey'un · Cârih · Yesrıku'l-Hadîs · Makrûnen · İndenâ · Musannif · Sigâr-ı Tabiin · Mu'dal · Tıbb-ı Nebevî · Fer · Şâz Bi-Merra · Udûl · Lehû Ahâdîs Menâkîr · Reddû Hadîsehû · Es-Sunne · Telfîku'l-Hadîs · İsmâ · Rivayeten
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Ahberanâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Ahberanâ Fulan Bi-Teblîği Fulân · Misle Hadisin Kablehu Metnuhû Kezâ Ve Kezâ · Nebbe'enâ Fulân Bi-Kırâ'atî Aleyh · Evvel · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Esahhu'l-Kutub · Haddesenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Muşeddid · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Ev Mâ Eşbehe Hazâ Mine'l-Elfâz · Mukaribu'l-Hadîs · İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen · Muştebih Maklûb · Eceztu Leke (Lekum) Cemî'a Mesmû'âtî · Muhtelifu'l-Hadîs · Haddesenâ Fulân Kıra'aten Aleyhi · Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ · Sıhâh-ı Selâse · Eceztu Leke (Li Fulân) Mâ Sahha Ve Ma Yesihhu Min Mesmû'âtî · Muntezihu'l-İsnad · Muttehem Bi'l-Vad’ · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Nebbe'enâ Fulan Kıra'aten Aleyh · Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Mu'telif Ve Muhtelif · Ahberanâ Fulân Bi'l-Kırâ'ati Aleyhi · Semi'tu Fulânen Kırâ'aten Aleyh · İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl · Esahhu Mâ Câ'e Fi'l-Bâb · Mutkin · Eceztu Li-Kulli Vahidin (Ahadin) · İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz · Mukâtebe Mücerrede Ani'l-İcâze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber