Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· Istılâhât-ı Hadîsiye
· Subâ'iyyât
· Taktî'u'l-Hadîs
· Zekera Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u
· İbdâl-i Nazil
· İlm-i Hadîs
· Kale Lenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u
· Lem Ecid Lehu Aslen
· Merdûdu'l-Hadîs
· Müselsel Bi'l-Kavl

Son Okunanlar
· Sahîfe
· Mutâba'at-ı Tâmme
· Tirmizî
· Evvelu's-Sened
· Mu’an'in
· Kıssa
· Mu'an'an
· İhtisâr-ı Hadis
· Âlî
· Vav
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTÂBÜ`L-FARÂİZ

KİTÂBÜ`L-FARÂİZ


KİTÂBÜ`L-FARÂİZ faslinda 1 sayfada 6 kayitli hadis var

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Asabe;Ashâb-ı Ferâ`iz;Ferâiz
Ravi : Abdullâh b. Abbâs
Baslik : FARÂİZİ, KUR`AN`DA BİLDİRİLEN SÂHİPLERİNE VERİNİZ! BUNLARDAN GERİ KALAN MAL DA ASABADAN EN YAKIN OLAN ER KİŞİYE ÂİTTİR, MEÂLİNDEKİ İBN-İ ABBÂS HADÎSİ VE ÎZÂHI
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Ferâizi (Kur`ân`da bildirilen) sâhiblerine veriniz. (Bunlardan) geri kalan (mal) da (Asabadan = baba tarafından) en yakın olan er kişiye âiddir.
HadisNo : 2078

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Ferâiz
Ravi : Ebû Mûsâ el-Eş`arî
Baslik : KÛFE VÂLİSİ EBÛ MÛSÂ EL-EŞ`ARÎ`YE BİR FARÂİZ MES`ELESİ SORULDUĞUNDA: ARANIZDA İBN-İ MES`ÛD GİBİ BİR ÂLİM VARKEN BANA SORMAYINIZ, DEMİŞTİR
Hadis : Rivâyete göre, Ebû Mûsâ hazretlerine: Müteveffânın kızına, oğlunun kızına, kız kardeşine âid mîras hisseleri sorulmuştu. Ebû Mûsâ: Terikenin yarısı müteveffânın kızına, birisi de kız kardeşine âiddir, dedi. (Oğlunun kızını mahrûm bıraktı). Ebû Mûsâ (suâl soran kimseye) Abdullah İbn-i Mes`ûd da benim fikrime uygun cevâb verir, dedi. Mes`ele İbn-i Mes`ûd`a sorulup Ebû Mûsâ el-Eş`arî`nin cevâbı ve onun tarafından gönderildiği haber verilince Abdullah İbn-i Mes`ûd: Eğer ben, oğlun kızını mîrastan mahrûm edersem dalâlete düşerim. Hidâyetteki bahtiyarlardan olamam, (diye bir mukaddime ile söze başlayıp): - Bu mes`elede ben Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in hükmettiği bir haberle hükmedeceğim (ki, şudur): müteveffânın kızı nısıf alır, oğlunun kızı da -iki sülüsü tamamlamak için- südüs alır. Geri kalan (sülüs) de kız kardeşin hakkı, olur, dedi. Bunun üzerine Ebû Mûsâ el-Eş`arî`ye İbn-i Mes`ûd`un bu fetvâsı haber verilince: - Mademki aranızda Peygamber`in böyle bir haberi vardır; bana sormanıza lüzûm yoktur, dedi.
HadisNo : 2079

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Âzadlı köle
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BİR ÂİLENİN ÂZADLI KÖLESİ, O ÂİLE CÂMİASINDANDIR, MEÂLİNDE ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Bir âilenin âzâdlı kölesi, o âilenin kendi câmiasındandır" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2080

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Yeğen
Ravi : Enes b. Mâlik
Baslik : BİR ÂİLE KIZ KARDEŞİNİN OĞLU O ÂİLE CÂMİSAINDANDIR, MEÂLİNDE ENES İBN-İ MÂLİK HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Bir âilenin kız kardeşinin oğlu, o âilenin kendi câimasındandır" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2081

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Babadan başkasına intisap
Ravi : Sa`d b. Ebî Vakkâs
Baslik : BABASINDAN BAŞKASINA NESEB İSNÂD VE İDDİÂ EDEN KİMSEYE CENNET HARAMDIR, MEÂLİNDE SA`D İBN-İ EBÎ VAKKAS HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittim; demiştir: Her kim babasından başkasına -babası olmadığını bile bile- neseb iddi`â ederse o kişiye Cennet haramdır. (Râvî Ebû Osmân en-Nehdî tarafından) Sa`d İbn-i Ebî Vakkas`ın bu hadîsi Ebû Bekr Radiya`llahu anh`e hikâye olundukça, Ebû Bekir: Evet bu hadîsi Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`den kulağımla duydum, kalbim de onu hıfzetti, demiştir.
HadisNo : 2082

 
Fasil : KİTÂBÜ`L-FARÂİZ
Konu : Babadan başkasına intisap
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : EY MÜ`MİNLER, SAKIN BABALARINIZDAN YÜZ ÇEVİRMEYİNİZ. HER KİM YÜZ ÇEVİRİRSE, ÂİLE Nİ`METİNE KÜFRETMİŞ OLUR, MEÂLİNDEKİ EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "(Ey mü`minler!) Sakın babalarınızdan i`râz edib yüz çevirmeyiniz! Her kim babasından yüz çevirirse (âile ni`metine) küfretmiş olur." buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 2083
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Turuk · Fî Hadîsihî Da'fun · Şâfehenî Bi'l-İcâze · Sulâsî · İllet · 3. Dipnotlar · Verede · Müslim · Ravâ Anhu · İtkan · Mukillîn-i Sahabe · Ehlu'l-Eser · Adl · Eceztuke En Tervıye Annî Mâ Sahha İndeke Mimmâ Semi'tuhû Ve Mâ Se'esma'uhû · Muttefekun Aleyh · Neseb · Muhtalak · Nâsih · Uluvv-u Nisbî · Menâkib Ve Mesâlib · Sebtun · Tahammulu'l-İlm · Belâğ · Ravâ Ba'duhum · Ehlu'l-Hevâ · Ecâze Lî · Haddesenî · Ebâha Lî · el-Kutubu's-Selâse · Metâ'in-i Aşere · Esbât · Hükmen Merfû · Arzu'l-Munâvele · Meçhulün · Cezm Lafızları · Teferrud · Eceztuke İn Ahbabte · Kalîlu't-Tahdîs · İlmu'l-Hadîs Rivâyeten · Cerh Ve Ta'dil Kaideleri · Enşedenâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi · Li'd-Da'fi Ma Huve · Ahz · Hâzihî Rivayeti · Mutâba'at-ı Kasıra · Tebe'u't-Tâbi'în · Belağ Kaydı · Bâb · Karin · Tasliye
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · Kale Resûlullah (s.a.s) Fîmâ Yervîhi An Rabbihi · Ahberanâ Fulan Fîmâ Kuri'e Aleyhi · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Eceztuke Ve Li-Evlâdike Ve Li-Akîbike · Rivâyetu'l-Ekâbir Ani'l-Esâğîr · Enbe'enâ Fulân Kırâ'aten Aleyhi Ve Ene Esme'u · Lâ A'rifu Lehu Nazîrun Fid-Dünyâ · Tedlîsu'l-Kat’ · Mu’en’en · Adlun · Fîhi Ednâ Mekal · Sahih Li-Gayrihî · Fîhi Şeyun · Meratibu's-Sahîh · Sebtun-Huccetun · Ruknu'l-Kizb · Subâ'iyyât · Ashabu's-Sunen · Ahvâlu'r-Ruvât · Ekseru's-Sahâbe Hadisen · Tabâkutu's-Sahâbe · Enne Fulânen Kale · Mülakat · Sadûkun Yuhti'u · Es-Sunnetu't-Takririyye · Mucma' Alâ Da'fıhî · Es-Sunnetu'n-Nebeviyye · Mutâba'a Kasıra · Mukâtebe Makrûne Bi'l-İcâze · Ashâbu'l-Mi'în · Uluvv-u Nisbî · Rivâyetu'l-Âbâ Anil-Ebnâ · Lem Yuced Lehu Asl · Leyse Bi-Merdiyy · Sunâ’î · Esnâ'u's-Sened · Ef'âlu'r-Resûl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber