Rüya Tabirleri
Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :
Kütübü Sitte
Buhari Hadis Kitabi
SPONSOR LINKLERI
Secme Konular
· Gaflet
· Sahih-i Buhârî
· Kudsi Hadis
· Tevâtür
· Cüz
· Zındık
· Salih
· Sahîfe
· Fasık
· Ashâb-ı Suffe

Burayada Bak
· Akıl
· Mubtedi
· Tarahû Hadîsehû
· Istılâhât-ı Hadîsiye
· Kurıe Ala Fulan Ve Ene Esme'u
· Subâ'iyyât
· Tedlîsu'l-Kat’
· Tukullime Fîhi
· Yuzkeru
· Eceztu Li'l-Mevcûdîn
· Lem Ecid Lehu Aslen
· Merfû'an
· Nakale-i Hadîs
· Sebebu Vurûdi'l-Hadîs
· Semi'tu Fulânen Bi-Kırâ'atî Aleyh

Son Okunanlar
· Mustahrec
· Sahîhun İnde Gayrihimâ
· Musannif
· Şurûtu’r-Rivâye
· Sened
· İ'lâl
· İlelu'l-Hadîs
· İbtidâ-yı Sened
· Sefeh
· Kalîlu't-Tahdîs
SAHIH BUHARI HADİSLERİNDE ARAMA YAP
Fasil Ravi Konu Hadis

Hadis » Sahih Buhari » Fasillar » KİTABÜ`L-EŞRİBE

KİTABÜ`L-EŞRİBE


KİTABÜ`L-EŞRİBE faslinda 2 sayfada 19 kayitli hadis var

« geri 1 2    ileri »

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : İçki içmek
Ravi : Abdullâh b. Ömer
Baslik : ŞİRB-İ HAMRIN UHREVÎ CEZÂ VE UKÛBETİ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ ÖMER RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Resûlullah Salla`llahu aleyhi ve sellem`in: "Kim ki dünyâda şarab içer de, sonra bu günâhından dünyâda tövbe etmez (den ölür) se, o kişi âhirette Cennet şarâbından mahrûm olur, (içemez)" buyurduğu rivâyet olunmuştur.
HadisNo : 1888

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Hırsızlık;İçki içmek;Zinâ edenler
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞİRB-İ HAMRI KÜFÜR DERECESİNE VARDIRAN EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`IN ŞİDDETLİ BİR RİVÂYETİ
Hadis : Rivâyete göre, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zinâkâr (mü`min) kişi zinâ ettiği sıra (tam ve kâmil bir) mü`min olduğu halde zinâ edemez. İçki içen de içki içtiği zamanda (kâmil bir) mü`min olarak içemez. Hırsız da sirkat ettiği sıra (kâmil bir) mü`min olduğu halde sirkat edemez.
HadisNo : 1889

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Yağmacılık
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : ŞİRB-İ HAMRI KÜFÜR DERECESİNE VARDIRAN EBÛ HÜREYRE RADİYA`LLÂHU ANH`IN ŞİDDETLİ BİR RİVÂYETİ
Hadis : Bir rivâyette (Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: Halkın gözü önünde yağmacılık eden yüksek mevkî sâhibi (zâlim kişi) yağmacılık ettiği zaman mü`min olarak çapulculuk edemez.
HadisNo : 1890

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : İçki
Ravi : Ümmü`l-mü`minîn Âişe
Baslik : "SEKİR VEREN HER İÇKİ HARAMDIR" HADÎSİ HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RADİYA`LLÂHU ANH RİVÂYETİ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`den Biti` (içkisinin hükmü) sorulmuştu -ki bu Biti`, Yemen halkının içtikleri baldan ma`mûl içki idi- Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem: Sekir veren her içki haramdır, diye cevab verdi.
HadisNo : 1891

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Çalgı çalıp eğlenmek;Dağ mesireleri;Fakiri baştan savmak;İçki içmek;İpekli elbise giymek;Zinâ
Ravi : El-Eş`arî Ebû `Âmir
Baslik : RESÛL-İ EKREM`İN: (üMMETİMDEN ZİNÂ ETMEYİ, İPEKLİ GİYMEYİ, ŞARAP İÇMEYİ, ÇENGİ VE ÇİĞANA İLE EĞLENMEYİ HALÂL SAYACAK BİR ZÜMRE MUHAKKAK TÜREYECEKTİR) MEÂLİNDEKİ EBÛ ÂMİR RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet olunmuştur: (Bir zaman gelecektir ki) ümmetimden muhakkak birtakım zümreler türeyecektir. Bunlar zinâ etmeyi, ipekli elbîseler giymeyi, şarab içmeyi, def, dümbelekler (çengi, çiğâna ile) eğlenmeyi halâl ve mübâh sayacaklar. (Bunlardan) birtakım (merhametsiz, hodgâm) zümreler de dağ mesîrelerine yanlayacaklar, onlara âit koyun sürüsü ile çoban sabahları yanlarına gelecek, (akşamları gidecek). Bunlara bir fakir bir hâcet için gelecek de bu (duygusuz insan) lar fâkîre: Haydi (bugün git) yarın gel! Diyecekler. Bunun üzerine Allah (sevip eğlendikleri) dağı üzerlerine indirerek bir kısmını helâk edecek, (sağ kalan) öbürlerini de kıyâmet gününe kadar maymun ve domuz sûretlerine tebdîl edecek.
HadisNo : 1892

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Düğünlerde ikram;Hurma şırası
Ravi : Es-Sâ`idî Ebû Üseyd
Baslik : KURU ÜZÜM VE HURMADAN ISLATILARAK YAPILAN VE HENÜZ TAHAMMÜR EDİP FIKRAMADAN İÇİLEN HOŞAF VE ŞİRANIN HALÂL OLDUĞU HAKKINDA EBÛ ÜSEYD RADİYA`LLÂHU ANH HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre müşârün-ileyh, Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`i kendisinin düğün yemeğine da`vet etmişti. Filhal gelin olan karısı da dâ`vetlilere hizmet etmekte idi. Üseyd (râvîsi Sehl İbn-i Sa`d`e) demiştir ki: Ey, Sehl! Bu gece ziyâfette Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem`e ne içirdim bilir misin? Tevr (dediğimiz kab için) de geceden bir kaç hurma ıslattım. Bunun şırasını içirdim.
HadisNo : 1893

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Şıra ve sirke
Ravi : Abdullâh b. Amr b. Âs
Baslik : SIRLI ÇÖMLEKLERDE ŞİRA, SİRKE YAPILMASININ HÜKMÜ
Hadis : Rivâyete göre şöyle demiştir: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem kırba ve tulum makulelerinden başka kablarda şıra ve sirke yapılmasını nehyetmiştir. Bu nehy üzerine Ashâb: "Yâ Resûla`llah! Herkes tulum, kırba bulamaz ki" demeleri üzerine, Resûl-i Ekrem halkın balçıktan ma`mûl çömlek ve küp makulesinde ziftlenmemiş olarak hoşaf, şıra ve sirke kurmalarına müsâade etti.
HadisNo : 1894

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Hurma şırasıyla üzüm şırasını birleştirmemek
Ravi : Ebû Katâde Hâris b. Rıb`ıyy
Baslik : SIRLI ÇÖMLEKLERDE ŞİRA, SİRKE YAPILMASININ HÜKMÜ
Hadis : Rivâyete göre Ebû Katâ`de şöyle demiştir: Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem hurma ile ermemiş hurma koruğunu, yine hurma ile üzümü bir arada birleştirmeyi nehyetti. Bunlardan her birisi ayrı ayrı hoşaf ve şira yapılmalıdır, buyurdu.
HadisNo : 1895

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu :
Ravi : Câbir b. Abdullâh
Baslik : İÇECEKLERİN AĞZINI KAPAMAK HAKKINDAKİ HADİS
Hadis : Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Ebû Humeyd Resûl-i Ekrem`e Nakî` (mer`asın) dan bir kâse süt getirmişti. Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem Ebû Humeyd`e: Bu kâseyi bir bezle örtmedin mi? Keşki bunun üzerine bir ağaç tahta parçasını olsun üstüne eymine koysaydın, buyurdu.
HadisNo : 1896

 
Fasil : KİTABÜ`L-EŞRİBE
Konu : Sağım hayvanlarının geçici olarak verilmesi (meniha)
Ravi : Ebû Hüreyre
Baslik : SAĞILIP İÂDE ETMEK ÜZERE SAĞMAL DEVE VE KOYUN HEDİYE ETMEK NE GÜZEL SADAKADIR, HADÎSİ
Hadis : Rivâyete göre, Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bol sütlü bir sağım devesi -sağılıp sâhibine i`âde edilmek üzere- hediyesi ne güzel sadakadır. Mümtaz sağmal koyun hediyesi de böyledir. Bu bereketli hayvan bir kap sabahleyin, bir kap akşam vakti sağılır.
HadisNo : 1897

« geri 1 2    ileri »
Tüm Konular     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
· Hadîs Usulü · Me'hûz Bih · Uluvv · Muttehem · Nakale-i Hadîs · Şekku’r-Râvî · Kari · Tevâtür-ü Manevî · Verede Ani'n-Nebî · Ma'nen Mütevâtir · Enne · Fuhşu'l-Ğalat · Muvâfakati Mukayyede · Tarahûhu · Hadîs-i Nebevî · Eceztu Li-Men Edreke Zemânî · Ferd-i Muhâlif · Elfâz-ı Cerh Ve Ta'dîl · Sahibu'l-Hadîs · Fulân Yus'elu Anhu · Mufîd · Kassâs · Rumuz · Ahz Ve Tahammül · Galatâtu'l-Muhaddisîn · Sebtun-Sebtun · Maklûb · Mutarrah · Müselsel Bi'l-Kavl · An · İlm-i Hadîs · İlelu'l-Hadîs · İkrâr · İcâze Âmme Mutlaka · Kad Du'ife · Ahsenu Şey'in Fi'l-Bâb · Er-Rıhle Fî Talebi'l-Hadîs · Terceme · Elkâb · Fî Hadîsihî Da'fun · Hafîtyu'l-İrsâl · Teğayyera Bi-Âhirih · Mine's-Sunne Kezâ · Enbe'enâ Muzâkereten · Vakf · Fısk Bi'l-Bid'a · Dâ'î · İdrâc · Lâ Yu’rafu Lehu Aslun · Mercûh Aleyh
· Akıl · Mubtedi · Tarahû Hadîsehû · el-Kutubu'l-Erba'a · İndenâ · İ'câm · Ehlu'l-Bid'a · Sevvâ · Kara'tu Alâ Fulân · İrsâl-i Zahir · Delâ'ilu'n-Nubuvve · Adlun Dâbitun · Abâdile · Âdil · Darîr · Tahvîk · Gâmız · İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb · Mucâz Leh · Istılâhât-ı Hadîsiye · İlm-i Ahbâr · Haber-i Meşhur · İsnad Tedlisi · Ve Âharu · Zabıt · Mutâba'a Kasıra · Haddesenâ Muzâkereten · Leyse Bi-Umde · Vecedtu Bi-Hatti Fulân Ve Ecâze Lî · Suveylih · Müselsel Bi'l-Hilf · Yekzibu · Fîhi Mekalun · Merfû'an · Lâ Yuktebu Hadîsuhû · Silsiletu’z-Zeheb · Sahîh Li-Zâtihi · Fi's-Sahîh · Cevdet · İcâze Mukterine Bi'l-Munâvele

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber